Η τάση συγκέντρωσης γαιών έχει μειώσει τις ευκαιρίες για τους νεοεισερχόμενους και τους μειονοτικούς αγρότες στις ΗΠΑ

Οι μικρότερες εκμεταλλεύσεις αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα

Μια νέα έκθεση από το υπουργείο Γεωργίας (USDA) των ΗΠΑ δείχνει ότι το ποσοστό των εκμεταλλεύσεων μικρότερης κλίμακας –οι οποίες έχουν ετήσιο εισόδημα που υπολείπεται των 350.000 δολαρίων– έχει παραμείνει σταθερό από το 2011 έως το 2020 (89% επί του συνόλου των εκμεταλλεύσεων), ωστόσο οι τελευταίες παράγουν λιγότερα αγαθά και αντιμετωπίζουν αυξανόμενο οικονομικό κίνδυνο. Αυτή η τάση δεν είναι καινούργια και προκαλεί μεγάλη ανησυχία στους περιβαλλοντολόγους και τους υποστηρικτές της βιώσιμης γεωργίας.

«Το 2020, οι περισσότερες εκμεταλλεύσεις στις ΗΠΑ ήταν οικογενειακές φάρμες. Αυτές διαχειρίζονται σχεδόν το ήμισυ της αγροτικής γης των ΗΠΑ και αντιπροσωπεύουν το 20% της αγροτικής παραγωγής» δήλωσε η Christine Whitt, αγροτική οικονομολόγος του USDA. Παρ’ όλα αυτά, το ποσοστό της συνολικής αγροτικής γης και της παραγωγικότητας που αντιστοιχεί σε αυτές έχει μειωθεί τα τελευταία δέκα χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις γίνονται μεγαλύτερες και αυξάνουν την παραγωγή με ταχύτερους ρυθμούς.

Νωρίτερα φέτος, η Ένωση Ευαισθητοποιημένων Επιστημόνων (UCS) είχε αναγνωρίσει την τάση συγκέντρωσης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη γεωργία και οι αγροτικές κοινότητες στις ΗΠΑ.

«Οι κυβερνητικές πολιτικές που ευνοούν σταθερά τις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις, μαζί με το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που απορρέει από τις οικονομίες κλίμακας, μετέτρεψαν τη συγκέντρωση γαιών σε μια διάχυτη τάση σε ολόκληρη τη χώρα» αναφέρει η έκθεση της οργάνωσης. Η UCS συνεχίζει λέγοντας ότι ολοένα και μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις οδηγούν σε πιο επιβλαβείς για το περιβάλλον αγροτικές πρακτικές, φυλετικές διακρίσεις στον πρωτογενή τομέα και οικονομική ζημιά στις αγροτικές κοινότητες.

Το USDA παρατηρεί επίσης ότι οι μικρότερες εκμεταλλεύσεις γίνονται ολοένα και πιο ευάλωτες οικονομικά. «Οι μικρές οικογενειακές φάρμες έχουν μεγαλύτερο μερίδιο εκμεταλλεύσεων στη ζώνη υψηλού οικονομικού κινδύνου», λέει η Whitt. «Για αυτόν τον λόγο, βασίζονται συνήθως σε ένα παράλληλο εισόδημα εκτός αγροκτήματος για να συνεχίσουν να καλλιεργούν».

Στον αντίποδα, ο οικονομικός κίνδυνος για τις μεγάλες και εταιρικές εκμεταλλεύσεις έχει μειωθεί μέσα στην τελευταία δεκαετία. «Η τάση συγκέντρωσης έχει μειώσει τις ευκαιρίες για τους νεοεισερχόμενους αγρότες, οι οποίοι πλέον σπανίζουν, ενώ έχει χτυπήσει ιδιαίτερα σκληρά τους μη λευκούς αγρότες, που ήδη δίνουν μια δύσκολη μάχη ενάντια στα πολλαπλά εμπόδια που επιβάλλονται από τον δομικό ρατσισμό της αμερικανικής κοινωνίας» αναφέρει η έκθεση της UCS.

«Εν ολίγοις, όταν οι εκμεταλλεύσεις μεγαλώνουν και οι αγρότες γίνονται λιγότεροι, συμβαίνουν άσχημα πράγματα».