Ένας νέος «Άτλας» για τη διαχείριση των υδάτων στις πόλεις μας

Ένας νέος «Άτλας» για τη διαχείριση των υδάτων στις πόλεις μας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον «Άτλαντα Αστικών Υδάτων» για την Ευρώπη. Στην έκδοση αυτή, καταδεικνύεται το πώς οι διαφορετικές πρακτικές διαχείρισης νερού, καθώς και παράγοντες, όπως η διαχείριση των αποβλήτων, η κλιματική αλλαγή, ακόμη και οι εκάστοτε διατροφικές προτιμήσεις, επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της χρήσης υδάτων.

Ο χρηστικός αυτός Άτλας αποσκοπεί στην ενημέρωση των πολιτών, καθώς και των τοπικών αρχών και των εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις ορθές πρακτικές και τις τεχνολογίες αιχμής, που μπορούν να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη και βιώσιμη χρήση του νερού, βοηθώντας παράλληλα στην εξοικονόμηση του πολύτιμου πόρου. Παρουσιάζει την υφιστάμενη κατάσταση, όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτων σε περισσότερες από 40 ευρωπαϊκές πόλεις και περιοχές, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η Αθήνα.

Το νερό εξακολουθεί να είναι ανανεώσιμος πόρος μόνο εφόσον τον διαχειριζόμαστε ορθά. Με αυτό το σκεπτικό, ο Άτλας συμπεριλαμβάνει στα περιεχόμενά του το λεγόμενο «αποτύπωμα νερού». Πρόκειται για μια μελέτη που ασχολείται με το ποσοστό ενσωμάτωσης του νερού στα αγροτικά προϊόντα, βάσει της οποίας δημιουργείται ένα βιώσιμο μοντέλο κατανάλωσης για τα νοικοκυριά. Στόχος είναι να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος σχετικά με τη μεγάλη ποσότητα νερού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τροφίμων, όπως και για την εντυπωσιακή διαφορά στις ανάγκες των υδάτων μεταξύ των διάφορων μοντέλων διατροφής. Για παράδειγμα, οι πιο υγιεινές δίαιτες θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν έως και 30%-40% του νερού που χρησιμοποιείται σήμερα για την παραγωγή τροφίμων.

Εκτός από την παροχή πληθώρας πληροφοριών, ο Άτλας ενθαρρύνει τους πολίτες να ενδιαφέρονται και να συμμετέχουν στα ζητήματα νερού, συνδυάζοντας το έργο επιστημόνων, καλλιτεχνών, πολιτικών και άλλων φορέων με τους μαθητές και τους δασκάλους. Με αυτή την ελκυστική μορφή, συνδέει την επιστήμη με την τέχνη. «Ο Άτλαντας Αστικών Υδάτων για την Ευρώπη περιλαμβάνει επιστημονικές και τεχνικές πληροφορίες με τρόπο εύληπτο και δημιουργικό, ώστε ο καθένας να κατανοεί το τι διακυβεύεται και να ενεργεί αναλόγως», τονίζει σχετικά ο Τίμπορ Νάβρατσιτς, επίτροπος αρμόδιος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό.