Παγκόσμια Ημέρα Συνεταιρισμών: Thomas Magnusson

Οι προκλήσεις και οι προοπτικές των ευρωπαϊκών αγροτικών συνεταιρισμών είναι πολλές και μεγάλες

Thomas-Magnusson
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

«Μία από τις κύριες προκλήσεις των συνεταιρισμών συνδέεται με τη μελλοντική ΚΑΠ. Η ΚΑΠ είναι μία μεγάλη επιτυχία, η οποία προσφέρει σημαντικά οφέλη, όσον αφορά την ασφάλεια τροφίμων, τη βιωσιμότητα των περιοχών της υπαίθρου και τη συνεισφορά στις περιβαλλοντικές προκλήσεις. Ωστόσο, μπορεί να δώσει πολλά περισσότερα, αν βελτιωθεί και χρηματοδοτηθεί επαρκώς», δηλώνει στην «ΥΧ» ο πρόεδρος της Cogeca, Thomas Magnusson.

Και συνεχίζει: «Όταν πρόκειται να ενισχυθεί η θέση των γεωργών, είναι βασικό να επιτραπεί στους αγρότες να συνεργαστούν. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να εξεταστεί ο εκσυγχρονισμός του νόμου περί ανταγωνισμού. Επιπρόσθετα, η αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών είναι πολύ σημαντική για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Λαμβάνοντας υπόψη την περιπλοκότητα των διατροφικών αλυσίδων σε όλη την Ευρώπη, καλωσορίζουμε την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προτείνει μία ευρωπαϊκή νομοθεσία πάνω στο ζήτημα. Για να αποφύγουμε τον κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς και να αντιμετωπίσουμε αυτό το ευρωπαϊκό πρόβλημα, χρειαζόμαστε και μία ευρωπαϊκή λύση.

-Διαφήμιση-

Δεδομένου ότι οι στρατηγικές συνεργασίας επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στην ανάπτυξη, οι μεγαλύτεροι αγροτικοί συνεταιρισμοί εισήγαγαν σημαντικές αλλαγές στις δομές διακυβέρνησής τους. Για παράδειγμα, καλούνται να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της κεφαλαιουχικής συγκρότησης και το ιδιοκτησιακό καθεστώς που τους διέπει. Επιπλέον, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα και οι αναλυτικές προδιαγραφές θα μπορούσαν να αποτελέσουν τις νέες κινητήριες δυνάμεις για μια αποτελεσματικότερη συνεργατική διακυβέρνηση. Η συνεταιριστική διακυβέρνηση περιλαμβάνει, επίσης, τις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις εθνικές διοικήσεις. Πολλές περιπτώσεις, σε διάφορους τομείς, έδειξαν ότι πρέπει να είμαστε πιο επίμονοι όταν υπερασπιζόμαστε το συνεταιριστικό μοντέλο. Οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις μπορούν εύκολα να θέσουν σε κίνδυνο τις δημοκρατικές δομές που αναπτύσσονται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί δεσμεύονται στην εξεύρεση νέων προοπτικών ανάπτυξης, όπως μέσω νέων εξαγωγών, αλλά επίσης πρέπει να ωφεληθούν από αυτές τις διαδικασίες, με την επίτευξη αυξημένων εσόδων. Αναγνωρίζουμε ότι οι ισορροπημένες εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες συμβάλλουν στην τόνωση των εξαγωγών, της ανάπτυξης και της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές.

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί ανησυχούν σχετικά με τις επιπτώσεις του Brexit στο εμπόριο και στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Είναι απαραίτητο να βρεθούν τρόποι αποφυγής των αναταράξεων στο γεωργικό εμπόριο και να διασφαλιστεί τουλάχιστον ο τρέχων προϋπολογισμός για την ΚΑΠ. Διαφορετικά, οι αγρότες και οι συνεταιρισμοί τους θα καταλήξουν να πληρώνουν δύο φορές για το Brexit, τόσο από άποψη προϋπολογισμού όσο και εμπορίου».

Μετάφραση: Βίκυ Γεωργακοπούλου

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki