Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη για τα ψυχανθή στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να αυξήσει τη παραγωγή ψυχανθών αρκεί να τις εκμεταλλευτεί

Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη για τα ψυχανθή στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα Παρασκευή 20/4 η Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη για τα ψυχανθή στο Συνεδριακό Κέντρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος TRUE του HORIZON2020.

Η σημερινή εκδήλωση εστίασε στον τρόπο ανάδειξης των ψυχανθών ως ένα προϊόν με υψηλή διατροφική αξία, στον τρόπο που μπορεί να αυξηθεί η παραγωγή τους αλλά και η κατανάλωσή τους ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να μειώσει τις ποσότητες ψυχανθών που εισάγει. Η Πανευρωπαϊκή αυτή συνδιάσκεψη αποδεικνύει πως η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να συνεργαστεί με φορείς που θα κάνουν την καλλιέργεια των ψυχανθών πιο ελκυστική, πιο εύκολη, πιο οικονομική και πιο αποδοτική. Βασικός άξονας του προγράμματος, που παρουσιάστηκε και κατά τη διάρκεια της συνδιάσκεψης, είναι η αναζήτηση τρόπων που θα ενισχύσουν την εμπορία και το marketing των προϊόντων αυτών. Για τους λόγους αυτούς η συνδιάσκεψη απευθυνόταν σε όλους τους κλάδους της αγροδιατροφικής αλυσίδας.  

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Επισημάνθηκε, επίσης, το γεγονός πως η Ευρώπη, σε γενικές γραμμές, είχε παραμελήσει τα τελευταία χρόνια την καλλιέργεια ψυχανθών, που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων ψυχανθών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο με τη νέα ΚΑΠ, που ξεκίνησε η εφαρμογή νέων καθεστώτων συνδεδεμένης ενίσχυσης, έχει αρχίσει να αντιστρέφεται η κατάσταση αυτή.

Αξίζει να σημειώσουμε πως κατά τη διάρκεια της συνδιάσκεψης παρουσιάστηκαν οι τεχνολογικοί τρόποι που μπορούν να καταστήσουν βιώσιμη την παραγωγή ψυχανθών μειώνοντας το κόστος και αυξάνοντας την ποιότητα.

Ωστόσο, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού προγράμματος True, Pietro Lannetta, δήλωσε στην «ΥΧ» πως «η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τις τοπικές της ποικιλίες και να κάνει πραγματικότητα όλα τα παραπάνω αλλά δεν έχει την κατάλληλη οργάνωση».

Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης

Κατά τη διάρκεια της συνδιάσκεψης πραγματοποιήθηκαν δύο συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας, μία για θέματα διακίνησης των ψυχανθών (αγορές) και μία για θέματα πολιτικών σχετικά με την αλυσίδα παραγωγής – διακίνησης και κατανάλωσης των ψυχανθών. Παρουσιάστηκαν, λοιπόν, απόψεις από το κοινό σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργεί η διακίνηση προϊόντων τα οποία δεν είναι γνήσια καθώς και οι τρόποι που αύξησης των πωλήσεων των ψυχανθών μέσω της συνεργασίας των παραγωγών.

Τέλος, ο καθηγητής Χρήστος Ολύμπιος ανέφερε πως οι νεότεροι παραγωγοί είναι πρόθυμοι να εκπαιδευτούν και να ακούσουν συμβουλές για τους τρόπους που η ανάλυση του εδάφους πριν την εφαρμογή του λιπάσματος μπορεί να καταστήσει την καλλιέργεια πιο αποδοτική.

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress