Παράταση μέχρι το 2018 για τα έργα του παλιού Αναπτυξιακού ζητά το EBEA

Παράταση έως τα τέλη του 2018 για τα έργα του παλιού Αναπτυξιακού ζητά το EBEA
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Την ανάγκη να δοθεί οριζόντια παράταση μέχρι τα τέλη του 2018 για την ολοκλήρωση των έργων που έχουν ενταχθεί στον Αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 υπογραμμίζει ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος.

Με επιστολή που απέστειλε στονυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου και στον αντίστοιχα αρμόδιο υφυπουργό, Αλέξη Χαρίτση, ο κ. Μίχαλης αναφέρει ότι σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να ακυρωθούν αξιόπιστα και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

-Διαφήμιση-
freskon ekthesi

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 76 του Νόμου 4399/2016, έχει δοθεί παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 ως εξής:

«Χορηγείται νέα προθεσμία ολοκλήρωσης, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017, των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3299/2004 και η ημερομηνία ολοκλήρωσης τους έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Αν μέχρι την ημερομηνία αυτή υλοποιηθεί, αποδεδειγμένα, το 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται για δεκαπέντε (15) επιπλέον μήνες, ήτοι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 και η οποία λήγει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, παρατείνεται μέχρι 31 Μαρτίου 2017. Αν μέχρι την ημερομηνία αυτή υλοποιηθεί, αποδεδειγμένα, το 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται για δεκαπέντε (15) επιπλέον μήνες, ήτοι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018».

Πρόσφατα και μέσω του ιστότοπου www.ependyseis.gr της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώθηκε η πρόθεση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση η οποία θα παρατείνει κατά τρεις (3) μήνες την προθεσμία υλοποίησης του 50% των επενδύσεων, ήτοι έως την 30/6/2017, με την καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του έργου να παραμένει η 30-06-2018.

Σήμερα και λίγο πριν εκπνεύσει η νέα σχετική διορία της 30-06-2017 για την επίτευξη τουλάχιστον του 50% του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδύσεων αυτών, πολλές επιχειρήσεις βρίσκονται στο να ξεκινούν ή να έχουν ξεκινήσει την επένδυσή τους αλλά να είναι αδύνατη η ικανοποίηση της παραπάνω συνθήκης. Θεωρούμε ότι με την συνθήκη αυτή ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος πλήθος αξιόπιστων και βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων να ακυρωθούν, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη και εταιρείες να βρεθούν στο χείλος της οικονομικής καταστροφής.

Οι λόγοι για τους οποίους μεγάλος όγκος ενταγμένων έργων στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 δε θα καταφέρουν να ανταποκριθούν στην προαναφερόμενη ημερομηνία της 30-06-2017, συνοπτικά είναι οι ακόλουθοι

  • Η διαδικασία αδειοδότησης παρά το γεγονός ότι έχει απλοποιηθεί σε ότι έχει να κάνει με την άδεια δόμησης για παράδειγμα, εμφανίζει μεγάλες καθυστερήσεις αφού σε πολλές περιπτώσεις άλλαξε η σχετική νομοθεσία (π.χ χωροταξικό τουρισμού) και έπρεπε να γίνει επανασχεδιασμός της επένδυσης, ενώ η εμπλοκή της αρχαιολογίας σε άλλες περιπτώσεις είχε σαν συνέπεια καθυστερήσεις ετών ή και ακόμα διακοπή εργασιών.
  • Η συνεχιζόμενη κρίση στην επιχειρηματική αγορά, η οποία κορυφώθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2016 είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία εξέλιξης μεγάλου όγκου επενδύσεων λόγω και της γενικότερης επικρατούσας αβεβαιότητας. Η διαφαινόμενη ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος στο οποίο έχει υπαχθεί η χώρα μας και η εν συνεχεία αύξηση της πιστοληπτικής της ικανότητας, θα επιδράσουν θετικά στην ροή της χρηματοδότησης από τα τραπεζικά ιδρύματα, που αυτή την στιγμή είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Κάτι τέτοιο όμως θα συμβεί μετά το δεύτερο εξάμηνο του 2017 και κατά συνέπεια είναι αδύνατο να ικανοποιηθεί η συνθήκη υλοποίησης του 50% των ενταγμένων στον ν.3299/04 έργων έως την 30/06/2017.

Θα μπορούσε κανείς να αναφέρει επιπλέον λόγους αφού κάθε επενδυτικό έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και τις δικές του ιδιαιτερότητας, αλλά θεωρούμε πως δεν είναι απαραίτητο. Το τελευταίο χρονικό διάστημα πολλοί επενδυτές έχουν προχωρήσει σε υποβολή αιτημάτων παράτασης αναφερόμενοι σε γενικές γραμμές στους προαναφερόμενους λόγους αλλά αυτό θεωρούμε ότι τελικά θα οδηγήσει στην σώρευση πολλών αιτημάτων που η αρμόδια υπηρεσία δεν μπορεί να αξιολογήσει πριν τις 30-06-2017.

Για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους θεωρείται σκόπιμο να δοθεί το συντομότερο μια οριζόντια παράταση για την ολοκλήρωση των ενταγμένων στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 έργων και πιο συγκεκριμένα η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης να τεθεί η 31-12-2018 με την προϋπόθεση μέχρι την 31/12/2017 να κατατεθεί αίτημα παράτασης με το οποίο θα αποδεικνύεται:

  • Η επένδυση είναι πλήρως αδειοδοτημένη
  • Έχει υπογραφεί σύμβαση μεσομακροπρόθεσμου δανείου, εφόσον προβλέπεται στην απόφαση υπαγωγής».
-Διαφήμιση-
συμβουλευτική στον αγροτικό τομέα