Ο προϋπολογισμός των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων Κορινθιακής Σταφίδας, Βιομηχανικής τομάτας και Πορτοκαλιών προς χυμοποίηση για τα έτη 2020 και 2021

Στον καθορισμό του προϋπολογισμού των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων έτους 2021 προχωράει το ΥΠΑΑΤ στο πλαίσιο του μεταβατικού Κανονισμού της ΚΑΠ. Με δεδομένο ότι για κάθε προϊόν ο προϋπολογισμός είχε αποφασιστεί έως και το έτος 2020, η χώρα προχωρά σε τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων για τον καθορισμό των λεπτομερειών χορήγησης Συνδεδεμένων, με βάση την κοινοποίηση των τροποποιήσεων των εθνικών επιλογών της ΚΑΠ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 19η Φεβρουαρίου 2021.

Έτσι για τη χορήγηση της Συνδεδεμένης Ενίσχυσης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση, ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2021 καθορίζεται στα 5.357.695 ευρώ, με την έκταση αναφοράς στα 18.500 εκτάρια (από το έτος εφαρμογής 2017 και εφεξής). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός για το έτος 2020 είναι στα 5.440.664 ευρώ.

Για την Συνδεδεμένη Ενίσχυση στον τομέα της Βιομηχανικής Τομάτας, ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2021 καθορίζεται στα 2.890.983 ευρώ, με την έκταση αναφοράς στα 5.800 εκτάρια (από το έτος εφαρμογής 2017 και εφεξής). Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός για το έτος 2020 είναι στα 2.935.752 ευρώ.

Για τη χορήγηση της Συνδεδεμένης Ενίσχυσης στον τομέα της καλλιέργειας Κορινθιακής Σταφίδας, ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2021 ορίζεται στα 4.818.304 ευρώ, όταν για το έτος 2020 είναι στα 4.892.920 ευρώ.