Συνέδριο Copa Cogeca: Συνδέοντας τους αγρότες με την διατροφική αλυσίδα

Συνέδριο Copa Cogeca: Συνδέοντας τους αγρότες με την διατροφική αλυσίδα
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Ο επαναπροσδιορισμός των επιχειρηματικών δομών, και ειδικότερα η χρήση δεδομένων απασχόλησε τους συμμετέχοντες στο δεύτερο πάνελ της ενότητας για την σύνδεση των αγροτών με την διατροφική αλυσίδα.

«Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι τεχνολογίες είναι κερδοφόρες για τους αγρότες. Υπάρχουν εταιρείες που επενδύουν εκατομμύρια και δις σε συστήματα ώστε να ψηφιοποιήσουν την γεωργία», ανέφερε ο Henning Ehlers, γενικός γραμματέας DRV. Σημείωσε μάλιστα ότι «οι συνεταιρισμοί μας θα είναι οι καλύτεροι συνεταίροι για τους αγρότες».

Ο Miguel Higuera, διευθυντής του Ισπανικού Συνδέσμου Χοιροτρόφων Asaja σημείωσε ότι το μέλλον περνάει μέσα από τις επιχειρηματικές δομές και αυτές πρέπει να δούμε. «Ο καταναλωτής», είπε «είναι ο στόχος μας, από την άλλη σκοπός είναι η εκμετάλλευση να έχει έσοδα. Να αυξήσουμε όσο γίνεται την προστιθέμενη αξία και να μειώσουμε το κόστος μας. Όλη η διαδικασία πληροφορικής μπορεί να συμβάλλει σε αυτό».

 «Για να παράγουμε προϊόντα με περισσότερη αξία χρειαζόμαστε περισσότερη γνώση», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Jacob Hansen, γενικός διευθυντής Fertilisers Europe. Γι’ αυτό σύμφωνα με τον ίδιο, είναι πολύ σημαντική η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών και αυτό θα είναι προς όφελος όλων.

-Διαφήμιση-