Σβήνονται τα πρόστιμα για τις μετατάξεις αγροτών στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ

Σβήνονται τα πρόστιμα για τις μετατάξεις αγροτών στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Τη διαγραφή των προστίμων που έχουν τυχόν επιβληθεί για εκπρόθεσμες δηλώσεις μετάταξης αγροτών στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ προβλέπει εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίας Εσόδων που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Η εγκύκλιος έρχεται σε συνέχεια της παράτασης, έως την Παρασκευή 12 Μαϊου της προθεσμία για τις δηλώσεις μετάταξεις αποκλειστικά του έτους 2017 που έχει ήδη χορηγηθεί, μετά το μπέρδεμα που δημιούργησε σε χιλιάδες παραγωγούς η αλλαγή των εισοδηματικών κριτηρίων που σχετίζονται με την ένταξη ή μη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

-Διαφήμιση-

Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

«Με τη νέα ΠΟΛ.1073/2017 της Α.Α.Δ.Ε., κοινοποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 4467/2017, σχετικά με τις ρυθμίσεις των αγροτών του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. και παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή τους:

Με την περίπτωση α’ της παραγράφου 3 προστίθεται μεταβατική διάταξη στην παράγραφο 12 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία, ειδικά για το φορολογικό έτος 2017, οι δηλώσεις έναρξης και μεταβολών για τους αγρότες που υποχρεωτικά εντάσσονται από 01.01.2017 στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, υποβάλλονται μέχρι 12.05.2017. Συνεπώς οι εν λόγω αγρότες μπορούν να υποβάλουν δήλωση μεταβολών ή έναρξης, χωρίς την επιβολή προστίμου, έως και τις 12.5.2017 για την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, με ημερομηνία μεταβολής την 01.01.2017.

Επισημαίνεται ότι, η ανωτέρω προθεσμία δεν καταλαμβάνει, τις προαιρετικές μετατάξεις αγροτών. Επίσης, δεν καταλαμβάνει τις δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις αποθεμάτων μετάταξης των αγροτών που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς υποχρεωτικά από 01.01.2017.

Λόγω της μετάθεσης της προθεσμίας υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων σε μεταγενέστερο χρόνο, στην περίπτωση β’ της παραγράφου 3 ορίζεται ότι πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής που τυχόν έχουν επιβληθεί σε δηλώσεις έναρξης ή μεταβολών για την υποχρεωτική ένταξη αγροτών στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από 01.01.2017, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύει, διαγράφονται ή επιστρέφονται, κατά περίπτωση.

Προς το σκοπό αυτό, υποβάλλεται από τους δικαιούχους αγρότες αίτημα για τη διαγραφή ή επιστροφή των ανωτέρω προστίμων στη Δ.Ο.Υ.»

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki