Βιολογικές καλλιεργητικές πρακτικές κατά της κλιματικής αλλαγής

Δώδεκα αγροκτήματα ανά την Ευρώπη γίνονται πιο ανθεκτικά στα καιρικά φαινόμενα

Βιολογικές καλλιεργητικές πρακτικές κατά της κλιματικής αλλαγής
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Η γεωργία καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει μεγαλύτερες προκλήσεις από ό,τι παλαιότερα λόγω των αυξημένων ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως οι συχνές πλημμύρες ή οι ξηρασίες.

Ωστόσο, μερίδιο ευθύνης για τα φαινόμενα αυτά έχει και η ίδια, αφού το 10% των συνολικών αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλεται σε γεωργικές πρακτικές. Παρ’ όλα αυτά, οι σωστές πρακτικές στο χωράφι, που βασίζονται στις αρχές της βιολογικής γεωργίας, μπορούν να καταστήσουν το έδαφος πιο ανθεκτικό στα φαινόμενα αυτά, αλλά παράλληλα να βελτιώσουν την ποιότητά του και, κατά συνέπεια, την παραγωγή.

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Το πρόγραμμα SOLMACC, που ειδικεύεται στις στρατηγικές που ακολουθούνται στις βιολογικές καλλιέργειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ήδη από το 2014, εφαρμόζει τεχνικές σε 12 βιολογικά αγροκτήματα σε διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης, με στόχο τα αγροκτήματα να γίνουν πιο ανθεκτικά στα καιρικά φαινόμενα.

Στόχος του SOLMACC

Στόχος του προγράμματος είναι να αποδείξει πως οι συγκεκριμένες πρακτικές μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές αεριών του θερμοκηπίου και πως τα αγροκτήματα μπορούν να γίνουν πιο ανθεκτικά στα καιρικά φαινόμενα. Επίσης, το πρόγραμμα έχει ως στόχο να επηρεάσει τις ευρωπαϊκές πολιτικές, ώστε να γίνει εφαρμογή αυτών των πρακτικών από ένα ευρύ φάσμα αγροτών.

Βιολογικές καλλιεργητικές πρακτικές κατά της κλιματικής αλλαγής

Καλλιεργητικές  Πρακτικές

Ανακύκλωση των θρεπτικών συστατικών στο χωράφι: Τα θρεπτικά συστατικά, τα όποια χάνονται, μπορούν να «επανέλθουν» στο χωράφι με την κομποστοποίηση των υπολειμμάτων των φυτών και την κοπριά των ζώων. Το υλικό που κομποστοποιείται απελευθερώνει λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου, βελτιώνοντας παράλληλα τη δομή του εδάφους και τη γονιμότητα.

Εναλλαγή των καλλιεργειών: Η εναλλαγή διαφορετικών καλλιεργειών σε ένα αγρόκτημα ενισχύει τη γονιμότητα του εδάφους, τη διαχείριση των ζιζανίων και τη σταθεροποίηση του αζώτου στο έδαφος.

Μείωση του οργώματος: Η περιορισμένη χρήση των μηχανημάτων οργώματος μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η ελάττωση της έντασης ή του βάθους του οργώματος μειώνει τα ορυκτά καύσιμα και αυξάνει τα αποθέματα άνθρακα στο έδαφος. Επίσης, βελτιώνει την ανακύκλωση των θρεπτικών συστατικών, μειώνει τη διάβρωση του εδάφους και την απορροή των θρεπτικών συστατικών.

Αγροδασοπονία: Ο συνδυασμός δέντρων, ετήσιων καλλιεργειών και ζωικού κεφαλαίου σε ένα αγροτικό σύστημα συμβάλλει στη δέσμευση του άνθρακα, στη βλάστηση πάνω και κάτω από το έδαφος. Τα δέντρα βοηθούν στην προστασία του εδάφους από τη διάβρωση και τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress