Άλλα 5.000 νοικοκυριά μπαίνουν στο «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

Γ. Σταθάκης: Περί τα 55.000 νοικοκυριά στο πρόγραμμα
-Διαφήμιση-
Delegate

Επιπλέον 5.046 νοικοκυριά εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» ενώ πρόσθετοι πόροι αναμένεται να εκταμιευθούν μέσα στο επόμενο διάστημα προκειμένου ο αριθμός των δικαιούχων να φτάσει τους 8.000.

Αναλυτικότερα, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, πάνω από 56 εκατ. ευρώ εξασφαλίστηκαν προς το παρόν και διατίθενται άμεσα για την αύξηση των δικαιούχων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».

Μετά από ενέργειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ώστε πόροι από τις επιστροφές των δανείων του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» (ΕΣΠΑ 2007 – 2013) να διατεθούν για την κάλυψη περισσότερων δικαιούχων, ανακοινώνεται σήμερα, σε πρώτη φάση, η υπαγωγή, στο εν λόγω πρόγραμμα, 5.046 νοικοκυριών συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 56.462.314,33 ευρώ.

-Διαφήμιση-

Η κατανομή ανά Περιφέρειας

Η υπαγωγή έγινε ανά Περιφέρεια με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης και η κατανομή των νοικοκυριών στις Περιφέρειες της χώρας έχει ως εξής:

Περιφέρεια Αιτήσεις Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 446 5.216.787,12

Αττικής 965 8.957.193,30

Βορείου Αιγαίου 178 1.962.442,44

Δυτικής Ελλάδας 398 4.792.897,07

Δυτικής Μακεδονίας 141 1.699.743,45

Ηπείρου 451 5.411.634,55

Θεσσαλίας 1.099 12.594.303,03

Ιονίων Νήσων 62 721.172,90

Κεντρικής Μακεδονίας 459 5.293.400,10

Κρήτης 189 2.175.242,05

Νοτίου Αιγαίου 73 770.530,26

Πελοποννήσου 259 3.069.329,11

Στερεάς Ελλάδας 326 3.797.638,95

Γενικό Άθροισμα 5.046 56.462.314,33

Από τις 22 Αυγούστου 2016 οι συνεργαζόμενες τράπεζες θα προβούν σε επικοινωνία με τους ωφελούμενους πολίτες για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Οι εν λόγω συμβάσεις θα πρέπει να έχουν υπογραφεί εντός 45 ημερών από την ανωτέρω ημερομηνία.

Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση τίθεται αυτοδίκαια εκτός απόφασης υπαγωγής ώστε να δοθεί δυνατότητα υπαγωγής σε επόμενες στη σειρά αιτήσεις.

Ο τελικός αριθμός των πρόσθετων δικαιούχων που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα αναμένεται να φθάσει τους περίπου 8.000, καθώς πρόκειται να εκταμιευθούν πρόσθετοι πόροι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.