Εγχειρίδιο για τις φορολογικές δηλώσεις των αγροτών από την Αρχή Εσόδων

Κόφτης στις επιστροφές φόρου από τους συμψηφισμούς με ΕΝΦΙΑ
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Έναν αναλυτικό οδηγό για τη συμπλήρωση της φετινής φορολογικής δήλωσης όλων των φορολογούμενων, των αγροτών συμπεριλαμβανομένων, εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Μεταξύ άλλων, στο εγχειρίδιο που έχει τη μορφή ερωταπαντήσεων σημειώνεται ότι το αφορολόγητο δικαιούνται μόνο  οι κατ’ επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα.

-Διαφήμιση-

Επίσης, όσον αφορά τις ενισχύσεις που εισπράττουν οι αγρότες:

-Οι τρεις περιπτώσεις που λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του κέρδους, δηλαδή η βασική ενίσχυση (κ. 901) και οι πράσινες συν συνδεδεμένες (κ.902+903) για το μέρος άνω των 12.000 ευρώ, μεταφέρονται στη δεύτερη σελίδα του εντύπου E1 για να προσμετρηθούν στη διαμόρφωση του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (Πίνακας ΣΤ’ κωδικός 644). Kαι οι τρεις αυτές κατηγορίες αποτελούν εισοδηματικές ενισχύσεις, ενώ όλες οι περιπτώσεις των επενδυτικών επιδοτήσεων (κ. 907, 910 και 913), καθώς και οι λοιπές περιπτώσεις των εισοδηματικών ενισχύσεων (κ.908, 911 και 914) δεν λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι αγροτικές αποζημιώσεις αναγράφονται στον κωδ. 909 και δεν λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του κέρδους. 

 -Οι υπόλοιπες κατηγορίες των εισοδηματικών αγροτικών επιδοτήσεων (λοιπές περιπτώσεις επιδοτήσεων/ενισχύσεων, κωδ. 908, 911 και 914), καθώς και το μέρος των πρασίνων και συνδεδεμένων που δεν λήφθηκε υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (αθροιζόμενες, δηλαδή, μέχρι τις 12.000 ευρώ), δύνανται να καλύπτουν τεκμήρια, κατ’ εφαρμογή της αριθ. ΠΟΛ 1116/2015 εγκυκλίου της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων. Γι’ αυτό τον λόγο, τα ποσά αυτά, αναγράφονται στους κωδ. 659/660 του Εντύπου Ε1 της δήλωσης φόρου εισοδήματος.

Δείτε αναλυτικά τον Φορολογικό Οδηγό ΑΑΔΕ, Μάιος 2017

-Διαφήμιση-
Delegate