Η βιολογική γεωργία ευνοεί την συμμετοχή των γυναικών στο αγροτικό επάγγελμα

Η βιολογική γεωργία ευνοεί την συμμετοχή των γυναικών στο αγροτικό επάγγελμα
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Η βιολογική γεωργία ενισχύει την ενασχόληση των γυναικών στο αγροτικό επάγγελμα προσφέροντας στις γυναίκες ένα πιο δίκαιο σύστημα παραγωγής τροφίμων. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Βιολογικής Γεωργίας, IFOAM, η βιολογική γεωργία με την χρήση λιγότερων χημικών και φαρμάκων επιτρέπει στις γυναίκες να ασχοληθούν πιο εύκολα με το αγροτικό επάγγελμα αφού επηρεάζει λιγότερο την υγεία τους.

Επίσης, οι φυσικοί τρόποι λίπανσης και συγκομιδής που απαιτούν λιγότερα μηχανήματα δίνουν την ευκαιρία στις γυναίκες να διοικούν την δική τους εκμετάλλευση χωρίς πολλά έξοδα. Επιπλέον, οι πρακτικές και οι μέθοδοι της βιολογικής γεωργίας που ενισχύουν την βιοποικιλότητα και διατηρούν το έδαφος καθαρό βρίσκονται πιο κοντά στις περιβαλλοντικές αξίες των γυναικών. Τέλος, οι γυναίκες εμπιστεύονται τα αγνά υλικά, χωρίς χημικά, που παράγονται από τα εδάφη βιολογικής καλλιέργειας και τα οποία έχουν παραχθεί από τις ίδιες για τις διατροφικές ανάγκες των οικογενειών τους.

Δράση

Ωστόσο, παρά τα οφέλη που προσφέρει η βιολογική γεωργία στις αγρότισσες, ο αριθμός των γυναικών που ασχολούνται με αυτήν είναι ακόμα μικρός. Για να ενισχυθεί η συμμετοχή των γυναικών στο αγροτικό επάγγελμα και την βιολογική γεωργία πρέπει να υπάρξει δράση από πολλούς φορείς.

Οι κυβερνήσεις πρέπει να ενθαρρύνουν την συμμετοχή των γυναικών στην βιολογική γεωργία μέσω πολιτικών και προγραμμάτων που θα εκπαιδεύουν και θα ενισχύουν τις γνώσεις των γυναικών που ενδιαφέρονται για το αγροτικό επάγγελμα. Παγκόσμιοι φορείς γεωργίας θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν προγράμματα που θα ενισχύσουν την ισότιμη ενασχόληση των δύο φύλων στην γεωργία. Επίσης μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων μπορούν να ενισχύσουν την πρόσβαση των γυναικών στην γη και την εκπαίδευση.

Οι ερευνητές, θα πρέπει να μελετήσουν το θέμα της βιολογικής γεωργίας και την ισότητας των φύλων ώστε να δώσουν περισσότερα κίνητρα στις γυναίκες να ασχοληθούν με αυτή. Οι άντρες αγρότες με βιολογικές καλλιέργειες έχουν την δυνατότητα να μεγιστοποιήσουν την παραγωγή τους δίνοντας την ευκαιρία στις γυναίκες να ασχοληθούν με αυτή, καθώς οι γυναίκες μπορούν να διαχειριστούν με επιτυχία πολλές από τις διαδικασίες που απαιτεί το αγρόκτημα. Τέλος οι καταναλωτές μπορούν να αυξήσουν την δυναμική των γυναικών στην βιολογική γεωργία δείχνοντας την προτίμηση τους στα βιολογικά προϊόντα.

-Διαφήμιση-
Delegate