Πότε βγαίνει η προκήρυξη της βιολογικής καλλιέργειας του Μέτρου 11;

Πότε θα βγει η προκήρυξη της βιολογικής καλλιέργειας του Μέτρου 11;

Κώστας, Κοζάνη

Έχει ήδη ανακοινωθεί η έναρξη υποβολής αιτήσεων στήριξης για τη βιολογική κτηνοτροφία για τις 19 Μαρτίου και μέχρι τις 11 Απριλίου. Η βιολογική γεωργία
θα προκηρυχθεί σε ξεχωριστή πρόσκληση που δεν έχει ακόμα ετοιμαστεί.

1ο Αγροτικό Συνέδριο ΣΑΣΟΕΕ