Στερεά Ελλάδα: Αγρανάπαυση στην υγεία της υπαίθρου

Εκατοντάδες χιλιόμετρα διανύουν καθημερινά οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών της Στερεάς για να έχουν πρόσβαση στην υγεία

Στερεά Ελλάδα: Αγρανάπαυση στην υγεία της υπαίθρου
Ο σχεδιασμός στον τομέα υγείας που ακολουθείται, για πολλές δεκαετίες βασίστηκε στις προσωπικές επιλογές και τα συμφέροντα κάποιων πολιτικών. Η πολιτική υγείας δεν βασίστηκε ποτέ σε ένα εθνικό σχέδιο. Τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών βιώνει σήμερα και ο αγροτικός χώρος. Η υποβάθμιση της υγείας σε συνδυασμό και με τη συρρίκνωση άλλων υπηρεσιών θα αποδομήσουν ακόμη περισσότερο την κοινωνική συνοχή της περιφέρειας. Η υγεία αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες για την παραμονή των ανθρώπων στην ύπαιθρο.
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Για ολόκληρες δεκαετίες, οι ακολουθούμενες πολιτικές στον τομέα της υγείας προκάλεσαν στο σύστημα παθογένειες και οδήγησαν στην υποβάθμιση της περίθαλψης των πολιτών.

Τα προβλήματα αυτά είναι περισσότερο εμφανή στις αγροτικές περιοχές και ακόμη περισσότερο στις ορεινές και μειονεκτικές. Οι πολιτικές της λογικής «κατόπιν ενεργειών μου» έφεραν την υγειονομική φροντίδα των αγροτικών περιοχών σε οριακό σημείο. Αν σε αυτό το ζήτημα προστεθεί και η συρρίκνωση των άλλων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ο καθένας καταλαβαίνει αμέσως πως διαγράφεται το μέλλον της υπαίθρου. Δεν είναι δυνατόν τέτοιες πολιτικές να προσελκύσουν νέους ανθρώπους να ζήσουν και να εργαστούν στην ύπαιθρο. Ακόμη και αυτοί που ήδη δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές αντιλαμβάνονται το αδιέξοδο και μεταναστεύουν. Η υποβάθμιση αυτή μοιραία οδηγεί στη συρρίκνωση και την αποδόμηση του παραγωγικού ιστού της χώρας μας. Γίνεται δηλαδή λόγος για ένα αγροτικό “brain drain”.

-Διαφήμιση-

Η οδοντίατρος Δήμητρα Καρβούνη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Λαμίας, επισημαίνει τις αδυναμίες αυτές και τονίζει την ανάγκη ανάληψης άμεσων πρωτοβουλιών: «Βιώνουμε μια δύσκολη κατάσταση στον τομέα της υγείας από την έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Η εικόνα αυτή αντανακλάται περισσότερο στις αγροτικές περιοχές, με μεγάλα προβλήματα από την έλλειψη ιατρικών ειδικοτήτων και τις μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις που διανύουν καθημερινά οι κάτοικοι αυτών των περιοχών για να εξυπηρετηθούν. Η δυστοκία στις αποφάσεις και η γραφειοκρατία είναι αποτέλεσμα μιας συσσωρευμένης πρακτικής όλων των προηγουμένων ετών και απαιτούνται άμεσες και βιώσιμες ενέργειες για την στήριξη του συστήματος υγείας. Η χρηματοδότηση στον ευαίσθητο αυτό χώρο πρέπει να είναι το βασικότερο και ουσιαστικότερο μέλημα της πολιτείας. Η πολιτεία πρέπει να δείξει σε κάθε κατεύθυνση ότι δεν διαπραγματεύεται την υγεία των πολιτών της».

Πώς μπορεί να ερμηνευθεί το γεγονός ότι, παρά την ανέγερση δύο κέντρων υγείας στην Μαλεσίνα και στα Καμμένα Βούρλα με ιατρικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αυτά συνεχίζουν να παραμένουν ανενεργά. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών τα περίμεναν ως μάνα εξ ουρανού. Δυστυχώς ακόμη και σήμερα συνεχίζουν να διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να φθάσουν σε κάποιο νοσοκομείο ή πληρώνουν πανάκριβα τις υπηρεσίες υγείας σε ιδιωτικά κέντρα. Γενικότερα, η αποκαρδιωτική αυτή εικόνα συμπληρώνεται και με την έλλειψη ιατρικού προσωπικού βασικών ειδικοτήτων στον τομέα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και στα υπόλοιπα κέντρα υγείας της Στερεάς Ελλάδας.

-Διαφήμιση-
Delegate