Χωρίς υπεύθυνη δήλωση δεν θα οριστικοποιείται το ΟΣΔΕ των γεωργών νεαρής ηλικίας

Χωρίς υπεύθυνη δήλωση δεν θα οριστικοποιείται η δήλωση ΟΣΔΕ των νέων γεωργών
-Διαφήμιση-
Delegate

Υποχρεωτική είναι σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ η επισύναψη της υπεύθυνης δήλωσης από τους νέους γεωργούς που κάνουν δηλώσεις ΟΣΔΕ προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση που δίνεται στα πλαίσια της Βασικής. Επιπλέον σε σχετικό εγχειρίδιο του ΟΠΕΚΕΠΕ που αναρτήθηκε στον ιστότοπο Οργανισμού Πληρωμών τονίζεται ότι αν δεν επισυναφθεί η απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση η αίτηση δεν θα οριστικοποιείται.

Επίσης, τα στοιχεία που αφορούν στο έτος Έναρξης Γεωργικής Δραστηριότητας για τους υπάρχοντες Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας θα πρέπει να είναι προσυμπληρωμένα από τα αποτελέσματα του τελευταίου Διασταυρωτικού Ελέγχου του 2016

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους Νέους Γεωργούς