Άμφισσα: Καθυστερήσεις παρουσιάζει το αρδευτικό έργο του ελαιώνα

Σημαντικές καθυστερήσεις, σύμφωνα με φορείς της περιοχής, φαίνεται ότι παρουσιάζει το αρδευτικό έργο του ελαιώνα της Άμφισσας, έτσι όπως είχε χαρακτηριστεί το 2009 με απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η διακοπή των εργασιών κατασκευής του δημιούργησε σοβαρά προβλήματα, ωστόσο οι συμπληρωματικές συμβάσεις που έχουν ανατεθεί δεν έφεραν ακόμη τα επιθυμητά αποτελέσματα, διότι η ολοκλήρωσή τους προβλέπεται το 2024. Υποστηρίζεται, επίσης, ότι το έργο θα πρέπει να παραδοθεί στο σύνολό του και όχι τμηματικά, διότι υπάρχει κίνδυνος στη συνέχεια να εγκαταλειφθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόβλημα έχει τεθεί με ερώτηση στη Βουλή προς τον αρμόδιο υπουργό ΑΑ&Τ, ζητώντας να δοθεί σαφής απάντηση για τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου. Στην ερώτηση συμπεριλαμβανόταν και μια σειρά άλλων ζητημάτων που έχουν σχέση με τον ελαιώνα της Άμφισσας, όπως τα προβλήματα που προέκυψαν μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, προκαλώντας σημαντικές απώλειες στο εισόδημα των παραγωγών.