Ανάρτηση αποτελεσμάτων αναδασμού σε χωριά του Νομού Σερρών

Στα κοινοτικά καταστήματα αναρτήθηκαν την Τετάρτη 10/2 τα αποτελέσματα του αναδασμού στην περιοχή Αδελφικού-Κουβουκλίων-Κάτω Καμήλας-Σκουτάρεως-Βαμβακούσας, που ήδη έχει ολοκληρωθεί.

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής Αναδασμού αναφέρεται πως τα αποτελέσματα θα παραμείνουν τοιχοκολλημένα στα κοινοτικά καταστήματα των παραπάνω κοινοτήτων για διάστημα 10 ημερών, ενώ οι κτηματίες που περιλαμβάνονται στον αναδασμό, αφού ενημερωθούν, σε περίπτωση που θέλουν να υποβάλουν ένσταση στην Επιτροπή Αναδασμού για τη θέση που διαμορφώθηκε η ιδιοκτησία τους, για την ποιοτική κατάταξη των γαιών που αποτελούν τη νέα ιδιοκτησία τους και για σφάλματα του κτηματολογικού πίνακα, μπορούν να το κάνουν εντός 10 ημερών από την ημέρα της τοιχοκόλλησης των αποτελεσμάτων.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός της οριζόμενης προθεσμίας, στα γραφεία του Τμήματος Πολιτικής Γης, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.

Πηγή: ert.gr