Άνοιξε το Leader από την ΑΝΚΟ

Άνοιξε το Leader από την ΑΝΚΟ
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Άνοιξαν πριν από λίγες ημέρες και ολοκληρώνονται στις 18 Ιουνίου οι ηλεκτρονικές διαδικασίες για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ-ΑΝΚΟ. Μετά την έγκριση από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η ΑΝΚΟ ανάρτησε την 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις δράσεις του Μέτρου 19.2, Υπομέτρο 19.2.4 και για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα που αφορούν συλλογικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και φορείς του Α΄ και Β΄ βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος και των υποδράσεων περιλαμβάνει τις περιφερειακές ενότητες Κοζάνης και Γρεβενών. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.490.000. ευρώ. Σύμφωνα με την υπεύθυνη του τμήματος Ανάπτυξης Υπαίθρου της ΑΝΚΟ, Ζωή Γκερεχτέ, οι παραπάνω δράσεις αφορούν έργα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και η χρηματοδότησή τους μπορεί να φτάσει από το 80% έως και το 100%.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται όμως και η προκήρυξη του Leader για τις παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν περίπου σε ένα δίμηνο, οπότε και θα προετοιμαστεί το πληροφοριακό σύστημα του ΕΣΠΑ για να υποδεχθεί τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος. Όπως τονίζει η κα Γκερεχτέ, «το Leader, που αφορά τους ιδιώτες, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, δράσεις οικοτουρισμού και μικρών ξενοδοχείων, πολυλειτουργικά αγροκτήματα, μεταποιητικές βιοτεχνίες κ.λπ. και το ενδιαφέρον είναι πολύ έντονο, ειδικότερα στον τομέα της μεταποίησης. Με βάση τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων της ΑΝΚΟ, οι χρηματοδοτήσεις για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα ξεκινούν από 35% και μπορεί να φτάσουν έως και 65% σε καινοτόμες επενδύσεις».

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress