“Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας” στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

-Διαφήμιση-
gaia-sense
Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την εξοικείωση των αποφοίτων σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα παρέχει βασικές γνώσεις εφαρμογών Γεωργίας Ακριβείας (ΓΑ) με έμφαση την ορθολογικότερη διαχείριση των συντελεστών παραγωγής (αρδευτικό νερό, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα κ.α ) την μείωση του κόστους παραγωγής και τελικά την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργικής παραγωγής. Οι συμμετέχοντες αναμένεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος:

  1. να κατέχουν σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο τις βασικές αρχές της Γεωργίας ακριβείας
  2. να κατανοούν, επιλέγουν και εφαρμόζουν εργαλεία και μεθόδους της Γεωργίας ακριβείας στα διαφορετικά καλλιεργητικά συστήματα
  3. να συλλέγουν διαχειρίζονται και ερμηνεύουν, έχοντας αναπτύξει τεχνικές ικανότητες, δεδομένα εργαλείων Γεωργίας ακριβείας προς παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά την παραγωγική διαδικασία
  4. να υπολογίζουν και να επικοινωνούν τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που επιβάλλουν την υιοθέτηση πρακτικών Γεωργίας ακριβείας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Ενότητες μαθημάτων

Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Γεωργία Ακριβείας.
Ενότητα 2: Εργαλεία Γεωργίας Ακριβείας.
Ενότητα 3: Χρήση τεχνολογίας Γεωργίας Ακριβείας στην διαχείριση αρδευτικού νερού και λιπασμάτων.
Ενότητα 4: Χρήση τεχνολογίας Γεωργίας Ακριβείας στηφυτοπροστασία.
Ενότητα 5: Οικονομική Ανάλυση της Γεωργίας Ακριβείας.
Ενότητα 6: Εξετάσεις Πιστοποίησης.

Υποβολή αιτήσεων

-Διαφήμιση-
freskon ekthesi

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα από 02/07/18 μέχρι 17/09/18 αποκλειστικά ηλεκτρονικά.
Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα

-Διαφήμιση-
συμβουλευτική στον αγροτικό τομέα