Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ για διαδικασία πληρωμής της Εξισωτικής

Εγκύκλιο για τη διαδικασία πληρωμής της Εξισωτικής Οδηγίες για τη διαδικασία έγκρισης δαπάνης της Εξισωτικής Αποζημίωσης εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται όπως διευκρινίζει ένα «εγχειρίδιο που έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των διαδικασιών που εφαρμόζει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ως διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμών, για την αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης κατά τη χορήγηση των ενισχύσεων στους δικαιούχους, προκειμένου να προωθηθούν για εκτέλεση της πληρωμής τους στα πλαίσια του Μέτρου 13 του ΠΑΑ 2014-2020, εντάξεις πράξεων του ΠΑΑ 2014-2020.

Αρμόδιος φορέας για την αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης για τη χορήγηση των ενισχύσεων στους δικαιούχους του Μέτρου 13 έχει οριστεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέσω της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας – Τμήμα Βελτίωσης Γεωργ. Περιβάλλοντος. Με απόφαση του Προέδρου δύναται να πραγματοποιούν τον έλεγχο ή/και την έγκριση της πληρωμής (αναγνώριση και εκκαθάριση) και υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ που κατέχουν κωδικό ελεγκτή ανεξαρτήτως της οργανικής μονάδας που υπηρετούν».

Δείτε εδώ την εγκύκλιο