ΕΣΠΑ 2021-2027: Με δύο δράσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις τον Σεπτέμβριο

Με δύο νέες δράσεις αναμένεται να τρέξει το ΕΣΠΑ της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, τα οποία αφορούν σε νεοσύστατατες επιχειρήσεις, αλλά και επιχειρήσεις τουρισμού, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση.

«Τον Σεπτέμβριο θα βγουν νέα προγράμματα. Αφορούν καταρχάς νεοσύστατες επιχειρήσεις. Ένας νέος ή μία νέα θέλει να κάνει μια επιχείρηση. Θα μπει λοιπόν σε αυτό το πρόγραμμα, θα κάνει αίτηση και θα λάβει επιδότηση, δηλαδή πόρους που δεν επιστρέφονται στο κράτος. Ταυτόχρονα, μπορεί να κάνει αίτηση, να συμπληρώσει την επιχορήγηση και με δάνειο. Έχουμε λοιπόν προγράμματα ΕΣΠΑ που ξεκινούν για νεοσύστατες επιχειρήσεις και για επιχειρήσεις τουρισμού μέσα στον Σεπτέμβριο», σημείωσε ο κ. Παπαθανάσης, μιλώντας πριν από λίγες ημέρες στην ΕΡΤ.

Νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Πιο αναλυτικά, η πρώτη δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων» έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 200 εκατ. ευρώ (με βάση τον προγραμματισμό προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2021-2027).

Η δράση θα στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας (πλην τουρισμού). Ενδεικτικά, θα επιδοτηθούν επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στους παρακάτω τομείς:

✱ Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων.

✱ Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ).

✱ Υλικά/Κατασκευές.

✱ Εφοδιαστική Αλυσίδα.

✱ Ενέργεια.

✱ Περιβάλλον.

✱ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

✱ Υγεία.

✱ Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο.

✱ Υπηρεσίες.

Ποσοστό επιδότησης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ στον τομέα της Μεταποίησης και από 15.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ στον τομέα του Εμπορίου και των Υπηρεσιών. Θα χρηματοδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι δικαιούχοι θα επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες, μεταξύ άλλων:

✱ Κτήρια, λοιπές εγκαταστάσεις
και περιβάλλων χώρος.

✱ Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας.

✱ Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης.

✱ Προβολή/Προώθηση.

✱ Συμμετοχή σε Εκθέσεις.

✱ Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού.

✱ Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου.

Νέες Τουριστικές Επιχειρήσεις

Η δεύτερη δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

Τα επενδυτικά σχέδια αφορούσαν την ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων, που εντάσσονταν στις ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων και υπό την προϋπόθεση τήρησης των περιορισμών, όπου προβλέπονταν:

✱ Τουριστικά Καταλύματα (σύμφωνα με τον Ν.4276/2014, όπως ισχύει).

✱ Τουριστικά Γραφεία.

✱ Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού.

✱ Λοιπές Επιχειρηματικές Δραστηριότητες στον Τομέα του Τουρισμού.

Κατηγορίες δαπανών

✱ Κτήρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

✱ Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος
και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος.

✱ Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης.

✱ Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε εκθέσεις.

✱ Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου.

✱ Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού.

✱ Μεταφορικά μέσα.

✱ Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου.