Ευρυτανία: Χωροταξικό περιφερειακό πάρκο

Ευρυτανία: Χωροταξικό περιφερειακό πάρκο
-Διαφήμιση-

Στο πλαίσιο της προστασίας και ανάδειξης της Ευρυτανίας σε παράγοντα περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας ενέκρινε στο τεχνικό πρόγραμμα της περιφερειακής ενότητας την προώθηση και την υλοποίηση του περιφερειακού χωροταξικού πάρκου Ευρυτανίας.

Το έργο αφορά την υποστήριξη των περιφερειακών δομών για την υλοποίηση της πρότασης δημιουργίας του περιφερειακού πάρκου Ευρυτανίας.

Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να αναδειχθεί η περιοχή της Ευρυτανίας σε ολοκληρωμένο πρότυπο οίκο-ανάπτυξης και διαχείρισης. Στις προτάσεις εντάσσονται και δράσεις προστασίας της φύσης και των τοπίων, με παράλληλη ανάδειξη του περιβάλλοντος σε παράγοντα ολοκληρωμένης ανάπτυξης και διατήρησης της πολιτισμικής κληρονομιάς των ορεινών χωριών της Ευρυτανίας.

Σύμφωνα με την εισηγητική πρόταση του αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας, Αριστείδη Τασιού, στις προβλεπόμενες περιφερειακές ζώνες που ορίζονται ως περιοχές οικοανάπτυξης ενισχύονται με κίνητρα η άσκηση ήπιων και περιβαλλοντικά φιλικών ασχολιών. Μπορούν, παράλληλα, να αναπτυχθούν και παραγωγικές δραστηριότητες, όπως είναι η ολοκληρωμένη ή βιολογική γεωργία, η διαχείριση υδρόβιων οργανισμών, ο τουρισμός και η μεταποίηση τοπικών αγροτικών προϊόντων.

Οι δράσεις αυτές έρχονται να ενισχύσουν το εισόδημα των κατοίκων της περιοχής και, παράλληλα, να συμβάλουν στη διατήρηση του τοπικού πληθυσμού και την προσέλκυση επισκεπτών

-Διαφήμιση-