Ηλεκτρονικές παγίδες αναγνωρίζουν και καταμετρούν τον δάκο

Στο μισό αναμένεται να μειωθούν οι ψεκασμοί

dakos-texnologia
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Η ψηφιοποίηση των ελαιώνων, η απομακρυσμένη παρακολούθηση αλλά και ένας χάρτης ψεκασμών μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην παρακολούθηση και αντιμετώπιση ενός από τους κυριότερους εχθρούς της ελιάς στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς, τον δάκο. Το σύστημα OliveFlyNet έρχεται να περιορίσει τις προσεγγίσεις που στηρίζονται στον ανθρώπινο παράγοντα και δημιουργούν δυσκολίες στην αντιμετώπιση του δάκου, συνήθως λόγω ελλιπών δεδομένων από τις παγίδες, καθυστέρηση συγκέντρωσης και επεξεργασίας των δεδομένων, μη έγκαιρη λήψη απόφασης ψεκασμού και αναποτελεσματική παρακολούθηση των ψεκασμών. Οι προσεγγίσεις αυτές οδηγούν επίσης όχι μόνο στην αύξηση του κόστους, αλλά και στη μεγαλύτερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Το σύστημα, λοιπόν, στηρίζεται στην ψηφιοποίηση των ελαιώνων και στην κατασκευή ηλεκτρονικών παγίδων ειδικού σκοπού, όπου μέσω αυτών μεταφέρονται δεδομένα εικόνας και μικροκλίματος. Με αυτόν τον τρόπο, τα άτομα του δάκου αναγνωρίζονται και καταμετρώνται αυτόματα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται χάρτες έντασης ψεκασμού που προσδιορίζουν τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο των καθοδηγούμενων από GPS ψεκασμών. Το σύστημα δίνει πληροφορίες στον αγρότη για το αν πρέπει να ψεκάσει ή όχι το δέντρο που βρίσκεται μπροστά του, καταγράφει τον ψεκασμό, τον επαληθεύει και τον αξιολογεί.

Εφαρμογή και αποτελέσματα

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Ο καθηγητής Θεόδωρος Τσιλιγκιρίδης, που συμμετείχε στην ανάπτυξη του συστήματος, αναφέρει στην «ΥΧ» πως «το OliveFlyNet έχει εφαρμοστεί στην πράξη σε ελαιώνες έκτασης της τάξεως των 30 εκταρίων με μεγάλη επιτυχία. Σε σχέση με τη συμβατική αντιμετώπιση δάκου, βελτιώθηκε κατά 76,3% η συνολικά ψεκασμένη έκταση, κατά 48,9% η προς ψεκασμό έκταση, κατά 50% ο αριθμός των ψεκασμών, κατά 23,61% τα ψεκαζόμενα δέντρα, κατά 85% η διάρκεια των ψεκασμών, κατά 84,81% το ψεκαστικό υγρό και κατά 54,71% η διαδρομή ψεκασμού».

Ηλεκτρονικές παγίδες αναγνωρίζουν και καταμετρούν τον δάκο

Ο Θ. Τσιλιγκιρίδης τονίζει πως, με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, επιδιώκουν τη δημιουργία και εφαρμογή ενός νέου πρωτοκόλλου βαθμονομημένων ψεκασμών και επιζητούν τη συνεργασία και τη στήριξη ομάδων παραγωγών, συνεταιρισμών, εταιρειών γεωργικών φαρμάκων, βιομηχανιών ελιάς και ελαιόλαδου, ώστε το νέο σύστημα να εφαρμοστεί σε ελαιοκομικές εκτάσεις ιδίου ή μεγαλύτερου μεγέθους.

Τα οφέλη για τους παραγωγούς

Τα παραπάνω αποτελέσματα, καθώς και η δυνατότητα του συστήματος να εφαρμόζεται ανεξάρτητα της θέσης των ελαιώνων, τονίζει ο Θ. Τσιλιγκιρίδης, μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη. Αυτά είναι:

  • Η αποφυγή της αστοχίας στην αντιμετώπιση του δάκου ή και άλλων εντόμων με μεγάλη οικονομική σημασία.
  • Διασφάλιση της υψηλής ποιότητας του ελαιολάδου, της ελιάς και των προϊόντων της.
  • Μείωση του αριθμού των ψεκασμών και των χημικών εισροών σε μεγάλες περιοχές.
  • Μείωση του κόστους, μέσω της εξοικονόμησης εντομοκτόνου, καυσίμων και εργατικού δυναμικού.
  • Μείωση των επιδράσεων στο περιβάλλον.
  • Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
  • Ασφάλεια στην εφαρμογή των ψεκασμών σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.
  • Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών.

Το σύστημα έχει αναπτυχθεί και εφαρμοστεί στο πλαίσιο του προγράμματος FruitFlyNet/Standard II-B/2.1/0865/ENPI CBC MED/EU (2014-2016) και οι δημιουργοί του στοχεύουν στην εμπορική διάθεση του. Επίσης, το OliveFlyNet πήρε την τρίτη θέση στο διαγωνισμό καινοτομίας του OliveChallenge που πραγματοποιήθηκε στην FoodExpo 2018 στην Αθήνα, από την Φίλαιος.

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress