Έφη Λαζαρίδου: «Στόχος μας η μεταφορά γνώσης για τη Νέα Γεωργία στη Νέα Γενιά»

-Διαφήμιση-
gaia-sense

Το παλαιωμένο μοντέλο αγρότη που ενημερώνεται, εκπαιδεύεται και ακολουθεί τις πατροπαράδοτες οικογενειακές πρακτικές, έρχονται να αντικαταστήσουν τα καινοτόμα προγράμματα του Πανεπιστημίου Rutgers, που απευθύνονται σε αγρότες, νέους και μη, οι οποίοι βλέπουν το μέλλον αναπόσπαστα συνδεδεμένο με την τεχνολογία. Στα πλαίσια αυτά, η «ΥΧ» συνομίλησε με την διευθύνουσα σύμβουλο του ελληνικού παραρτήματος του πανεπιστημίου, Έφη Λαζαρίδου, σχετικά με τη μέχρι τώρα πορεία των προγραμμάτων αλλά και το αύριο της ελληνικής γεωργίας.

Συνέντευξη στον Αντρέα Αντωνακάκη

  1. Ποια η σχέση του Rutgers με το AgriBusiness Forum; Ποια τα οφέλη αυτής της συνεργασίας στην προσπάθεια ενδυνάμωσης της καινοτόμου γεωργίας στην Ελλάδα;
Έφη Λαζαρίδου, διευθ. σύμβουλος Πανεπιστημίου Rutgers Ελλάδας
Έφη Λαζαρίδου, διευθ. σύμβουλος Πανεπιστημίου Rutgers Ελλάδας

Το Πανεπιστήμιο Rutgers είναι επιστημονικός συνεργάτης του AgriBusiness Forum. Το πανεπιστήμιο και πιο συγκεκριμένα η Σχολή Περιβαλλοντικών και Βιολογικών Επιστημών, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μέσω του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά», του οποίου ηγείται. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με στόχο τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για τους νέους στον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, μέσω αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Σε αυτό το πλαίσιο, το Πανεπιστήμιο Rutgers επιδιώκει ενεργά την ανάπτυξη συνεργειών με πρωτοβουλίες όπως το AgriBusiness Forum, οι οποίες στοχεύουν στην προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, σε όλο το φάσμα του αγροδιατροφικού κλάδου.

  1. Ποια είναι η συμβολή του Rutgers στον τομέα της εκπαίδευσης του αγροτικού κόσμου; Με ποιον τρόπο μεταφέρει τη γνώση για καινοτόμες εφαρμογές στην ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία;

Το Πανεπιστήμιο Rutgers είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο έχει μακρόχρονη εμπειρία στον αγροδιατροφικό τομέα και σε έργα εκπαίδευσης του αγροτικού κόσμου, καθώς και σε έργα μεταφοράς τεχνογνωσίας, τόσο στις ΗΠΑ, όσο και παγκοσμίως.

Η Σχολή Περιβαλλοντικών και Βιολογικών Επιστημών (School of Environmental and Biological Sciences) επιδιώκει την αριστεία στην έρευνα, τη διδασκαλία και την προσέγγιση (outreach) στον αγροδιατροφικό τομέα και στις επιστήμες περιβάλλοντος. Προτεραιότητα της σχολής είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων δράσεων που αφορούν τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης, η οποία βασίζεται στην έρευνα και απαντά σε κοινωνικά ζητήματα.

Η σύνδεση με την τοπική κοινωνία και οικονομία προωθείται μέσω του Πειραματικού Αγροτικού Σταθμού του New Jersey, ο οποίος παρέχει ένα εύρος προγραμμάτων έρευνας, γεωπονικών συμβουλών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επιπλέον, μέσω του βραβευμένου διεθνώς Κέντρου Καινοτομίας Τροφίμων του Rutgers, υποστηρίζεται η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στο κλάδο των τροφίμων και της αγροτικής παραγωγής, μέσω πλήθους υπηρεσιών που παρέχονται σε αμερικανικές και διεθνείς επιχειρήσεις.

Διαβάστε σχετικά: Aιτήσεις για τον 2ο κύκλο του δωρεάν προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά»

Στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» και σε στενή συνεργασία με τους δυο στρατηγικούς εταίρους, το πανεπιστήμιο αναπτύσσει καινοτόμα προγράμματα εκπαίδευσης και συμβουλευτικής υποστήριξης στο πεδίο και ηγείται πρωτοβουλιών μεταφοράς γνώσης προς τους ωφελούμενους του προγράμματος. Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα ενεργοποιηθούν πρωτοβουλίες, που θα εστιάσουν τόσο στην υποστήριξη της καινοτομίας μέσω συγχρηματοδότησης επιχειρηματικών ιδεών, όσο και στη δημιουργία υποδομών, όπως θερμοκοιτίδων αγροδιατροφικής επιχειρηματικότητας και ενός Κέντρου Καινοτομίας Τροφίμου.

  1. Πώς «αντιμετωπίζετε» τους αγρότες που ανήκουν στη νέα γενιά και πώς αυτούς που ανήκουν στην κατηγορία του παραδοσιακού αγρότη; Υπάρχει κάποιου είδους διαφοροποίηση στην εκπαιδευτική ή επιμορφωτική μέθοδο που χρησιμοποιείτε π.χ. με συμβουλευτική;

Χρησιμοποιούμε διαφορετικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εξελίσσοντας πολυεπίπεδα προγράμματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ωφελούμενων, τα οποία περιλαμβάνουν βιωματική εκπαίδευση και υπηρεσίες καθοδήγησης (mentoring) και συμβουλευτικής στο πεδίο.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει το σύγχρονο μοντέλο μεταφοράς γνώσης και τεχνογνωσίας ανάμεσα σε επιστήμονες, μέντορες και εκπαιδευόμενους και βασίζεται στην πολύτιμη μεταφορά εμπειρίας από τους ώριμους παραγωγούς προς τους μελλοντικούς ηγέτες του αγροδιατροφικού κλάδου.

  1. Ποιος είναι o σύντομος απολογισμός του έργου σας στην Ελλάδα;

Κατά τη φάση ενεργοποίησης του πρώτου άξονα του έργου, μέσα στο 2018 υλοποιήθηκαν οκτώ εκπαιδευτικά προγράμματα και ένα Θερινό Σχολείο στη Θεσσαλία και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, για περισσότερους από 700 νέους διαφόρων ειδικοτήτων. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν μέσω επιδείξεων, μαθημάτων και εκπαιδευτικών επισκέψεων, σε διάφορους τομείς.

Πολύ πρόσφατα εγκαινιάστηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, το οποίο αφορά τους εκπαιδευτές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και οι οποίοι μεταφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στους νέους. Ο στόχος της δράσης, μεταξύ άλλων, είναι να ενισχύσει τις δεξιότητες των εκπαιδευτών του προγράμματος, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης ενηλίκων και να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενούς τους να αποκτήσουν γνώσεις και να αλλάξουν στάσεις και συμπεριφορές.

Ο στόχος του πανεπιστημίου μας, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και των δύο στρατηγικών εταίρων του προγράμματος, είναι όσα δημιουργηθούν στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, να καταστούν βιώσιμα και να παραμείνουν ως περιουσιακό στοιχείο του κλάδου και της χώρας, βοηθώντας να εδραιωθούν οι βάσεις για αειφορία και ανάπτυξη και διαφυλάσσοντας το μέλλον του κλάδου για τις επόμενες γενιές.

-Διαφήμιση-