Μέτρο 16: Μέχρι πότε πρέπει να κάνουμε submission;

-Διαφήμιση-
gaia-sense
Έχουμε πάρει κωδικό πρότασης για το Μέτρο 16 και θα πρέπει να κάνουμε submit έως τις 3/12, στις 13:00, σωστά; Είμαστε εμπρόθεσμοι ή πρέπει να κάνουμε submission σήμερα;

Χρήστος από Θεσσαλονίκη

Η 23η Νοεμβρίου ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία για να λάβει ο συντονιστής έργου κωδικό από το ΠΣΚΕ, ώστε να μπορεί να υποβάλει πρόταση. Η καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης πρότασης στο Μ16 (πάντα με τα μέχρι τώρα δεδομένα) είναι στις 3 Δεκεμβρίου και ώρα 13.00.

-Διαφήμιση-