Στήριξη στους αγρότες της Ηπείρου με 3 δράσεις

Στήριξη αγροτών με 3 δράσεις
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Ευοίωνες διαγράφονται οι προοπτικές για τον αγροτικό τομέα στην Ήπειρο. Σύμφωνα με ενημέρωση που έκανε ο Αλέξανδρος Καχριμάνης οι τρεις δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014- 2020 που υλοποιεί η Περιφέρεια εξελίσσονται ικανοποιητικά.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης, στην πρώτη δράση εντάχθηκαν περί τους 1000 νέους αγρότες. Ο προϋπολογισμός για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών άρδευσης στη δεύτερη δράση ανέρχεται σε 4,61 εκατ. και, τέλος σε ότι αφορά τα έργα αγροτικής οδοποιίας υπερδιπλασιάστηκε το αρχικό κονδύλι καθώς μεταφέρθηκαν αδιάθετοι πόροι από άλλες περιφέρειες με συνέπεια να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιπρόσθετα έργα των Δήμων Νικ. Σκουφά και Μετσόβου.

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Πηγή: ert.gr

-Διαφήμιση-
συνεδριο αγροτεχνολογιας