Την ένταξη νέων καλλιεργειών στο μέτρο για τα αντιχαλαζικά εξετάζει το ΥΠΑΑΤ

Την ένταξη νέων καλλιεργειών στο μέτρο για τα αντιχαλαζικά εξετάζει το ΥΠΑΑΤ
-Διαφήμιση-

Την δυνατότητα ένταξης νέων καλλιεργειών στο υπομέτρο 5.1 εξετάζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και για το λόγο αυτό ξεκινάει η εκπόνηση σχετικής μελέτης.

Ειδικότερα, στόχος της μελέτης είναι να αξιολογηθεί η δυνατότητα ένταξης των καλλιεργειών (προωθούμενες καλλιέργειες, όπως μύρτιλα, γκότζι μπέρι κλπ), όψιμες ποικιλίες πορτοκαλιάς, δίφορες και πολύμορφες ποικιλίες λεμονιάς, καθώς και άλλες καλλιέργειες στο Υπομέτρο 5.1 για την προστασία από το χαλάζι, καθώς και τις ευδόκιμες και ευπαθείς γεωγραφικές περιοχές των καλλιεργειών αυτών. Επιπλέον, στη μελέτη θα πρέπει να περιγράφεται ο τρόπος κάλυψης, σύμφωνα με το ύψος και της αποστάσεις φυτεύσεις των καλλιεργειών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκπόνηση της μελέτης εντάσσεται στο Μέτρο 20 του ΠΑΑ 2014-20, θα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί το αργότερο μέχρι τις 28 Ιουνίου του 2019.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη ολοκληρώθηκε στις 9 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της 1η πρόσκλησης του υπομέτρου 5.1. Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν συνολικά 516 προτάσεις. Υπενθυμίζεται ότι  η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των φυσικών φακέλων είναι στις 24 Οκτωβρίου 2018. 

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση του ΥΠΑΑΤ

-Διαφήμιση-