Οι τρεις λόγοι για τους οποίους οι εργάτες δεν πάνε στα χωράφια

Περισσότερα κίνητρα, ειδικά στους νέους ανθρώπους, και ευκαιρίες εκπαίδευσης χρειάζονται οι εργαζόμενοι ώστε να απασχοληθούν στον πρωτογενή τομέα, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που πραγματοποιήθηκε για τις ενώσεις των COPA και COGECA.

Όπως αναφέρεται, το εργατικό δυναμικό στον πρωτογενή τομέα χαρακτηρίζεται από χαμηλό έως μεσαίο επίπεδο δεξιοτήτων. Το 2019, μόλις το 10,4% των απασχολούμενων είχε μόρφωση υψηλού επιπέδου, ενώ μόλις το 6% από αυτούς συμμετείχε σε κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης ή εκπαίδευσης.

Τα ποσοστά αυτά είναι σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με τον μέσο όρο των απασχολούμενων στους άλλους τομείς, ενώ η κατάσταση είναι χειρότερη στη Νότια, στην Κεντρική και στην Ανατολική Ευρώπη. Στη μελέτη αναφέρεται ότι η στροφή προς την ψηφιακή και βιώσιμη γεωργία θα δημιουργήσει απαιτήσεις για εργατικό δυναμικό υψηλότερων δεξιοτήτων και εκπαιδευτικού επιπέδου.

Σε ό,τι αφορά την έλλειψη εργατικών χεριών, οι αιτίες του φαινομένου, σύμφωνα με τις εθνικές ενώσεις που εκπροσωπούν το εργατικό δυναμικό, είναι κυρίως τρεις: οι χαμηλές αμοιβές, η απροθυμία των εργαζόμενων να εγκατασταθούν στην ύπαιθρο και το γεγονός ότι η εποχική απασχόληση στα χωράφια δεν θεωρείται ελκυστική από τους ανθρώπους νεαρής ηλικίας.