Ξεκινάει η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης στις Υδατοκαλλιέργειες

Αισιοδοξία στη Σελόντα από τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης «Ειδικές Δράσεις “Υδατοκαλλιέργειες” -“Βιομηχανικά Υλικά” -“Ανοιχτή Καινοτομία στον πολιτισμό”» και ξεκινάει άμεσα η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων.

Υποβλήθηκαν συνολικά 254 αιτήσεις χρηματοδότησης με συνολικό προϋπολογισμό 147.071.459,81 ευρώ από συμπράξεις ερευνητικών φορέων, επιχειρήσεων, φορέων πολιτισμού, καθώς και άλλων φορέων της χώρας.

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Για τις υδατοκαλλιέργειες κατατέθηκαν 49 αιτήματα, προϋπολογισμού 13.297.737,07 ευρώ, για τα βιομηχανικά υλικά 101 αιτήματα, προϋπολογισμού 53.597.313,91 ευρώ και οι περισσότερες αιτήσεις (104) αφορούν στην ανοικτή καινοτομία στον πολιτισμό, με προϋπολογισμό 80.176.408,83 ευρώ.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η δημιουργία της απαραίτητης γνωσιακής βάσης σε εστιασμένους τομείς, μέσω της ενίσχυσης της έρευνας και της τεχνολογίας, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας δυναμικών κλάδων της οικονομίας και την τόνωση της παραγωγικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΑΠΕ ΜΠΕ

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress