Χρηματοδότηση για την ενίσχυση ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνητής νοημοσύνης

Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

Να ενισχυθεί περισσότερο ο τομέας των ψηφιακών τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης στην ΕΕ συμφωνήθηκε ανεπίσημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μέσω του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη». Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη της στρατηγικής ψηφιακής ικανότητας της ΕΕ και στην ευρύτερη ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις στην Ευρώπη.

Θα πραγματοποιηθούν περισσότερες επενδύσεις σε υπερυπολογιστές, τεχνητή νοημοσύνη, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες και θα εξασφαλιστεί ευρεία χρήση της ψηφιακής ικανότητας σε ολόκληρη την οικονομία και την κοινωνία. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει την αύξηση της ικανότητας των ευρωπαϊκών υπερυπολογιστών και επεξεργασίας δεδομένων (2,2 δισ. ευρώ). Επίσης, θα ενισχύσει και θα υποστηρίξει τις δοκιμές και τον πειραματισμό στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι επιχειρήσεις και οι δημόσιες διοικήσεις θα μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη περισσότερο (2 δισ. ευρώ). Επιπλέον, 1,6 δισ. ευρώ αφιερώνονται στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, για την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των κρατών-μελών, την ενίσχυση των ικανοτήτων της Ευρώπης και τη στήριξη της ανάπτυξης τεχνολογίας, υποδομών και ικανοτήτων στον κυβερνοχώρο σε ολόκληρη την οικονομία.

Η άτυπη συμφωνία θα επιβεβαιωθεί σε προσεχή συνεδρίαση της επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας.