Μικροδάνεια έως 25.000 ευρώ για αγρότες μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων

Μικροδάνεια έως 25.000 ευρώ για αγρότες μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων
-Διαφήμιση-
Delegate

Μικροπιστώσεις ύψους έως 25.000 ευρώ σε επαγγελματίες του αγροτικού τομέα καθώς και άλλων κλάδων οι οποίοι, για διάφορους λόγους, δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, υπόσχονται οι Βρυξέλλες στο πλαίσιο του μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων Progress και του προγράμματος της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI).

Πρόκειται για ένα χρηματοδοτικό μηχανισμό που προκύπτει από τη συνεργασία Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των παρόχων μικροχρηματοδότησης, δηλαδή τις «ενδιάμεσες» για κάθε χώρα τράπεζες οι οποίες για την Ελλάδα είναι, μέχρι στιγμής, η Παγκρήτια Συνεταιριστική, η Συνεταιριστική Καρδίτσας και η Eurobank. Οι εν λόγω τράπεζες έχουν ήδη υπογράψει σχετικές συμφωνίες και δεν αποκλείεται στη λίστα να προστεθούν κι άλλες.

Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός δεν χορηγεί απευθείας χρηματοδοτήσεις αλλά παρεμβαίνει στο επίπεδο παροχής εγγυήσεων ενώ οι πιστώσεις δίνονται από τις τράπεζες-παρόχους σε κάθε χώρα. Οι τελευταίες, όπως έγινε γνωστό στην «Ημερίδα μικροχρηματοδότησης της Ε.Ε.» που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη στην ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, επικοινωνούν απευθείας με τους ενδιαφερόμενους για να τους παρέχουν στήριξη εγγυημένη από το EaSI.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής

-Διαφήμιση-

Από τότε που ξεκίνησαν οι πρωτοβουλίες μικροχρηματοδότησης της ΕΕ, έχουν υπογραφεί περισσότερες από 100 συμφωνίες με παρόχους μικροχρηματοδότησης για τη στήριξη πάνω από 100.000 μικροεπιχειρηματιών σε 23 κράτη μέλη της ΕΕ.

Αυτή η συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των παρόχων μικροχρηματοδότησης επιδιώκει να κινητοποιήσει κεφάλαια ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ σε δάνεια μικροχρηματοδότησης για μικροδανειολήπτες σε όλη την ΕΕ, στο πλαίσιο του μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων Progress και του προγράμματος της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI). Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε ανέργους μικροεπιχειρηματίες, αυτοαπασχολούμενους νεαρής ηλικίας, μειονότητες, γυναίκες και αγροτικές κοινότητες, όπου η μικροχρηματοδότηση μπορεί να συμβάλει στην επαγγελματική ένταξη, την υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνική στέγαση και την εκπαίδευση.

Η Marianne Thyssen, επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Εργασιακής Κινητικότητας, δήλωσε τα εξής: «Πιστεύουμε ότι η μικροχρηματοδότηση, η οποία διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και δίνει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες και τα ταλέντα τους, προσφέρει ευκαιρίες με τεράστιες προοπτικές δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, λειτουργώντας ως εφαλτήριο για την ίδρυση και την ανάπτυξη επιχειρήσεων . Χάρη στη χρηματοδότηση από την ΕΕ, η προσφορά μικροπιστώσεων στην αγορά έχει αυξηθεί και αναμένεται να αποδώσει μικροδάνεια ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ σε ολόκληρη την Ευρώπη.»

Ο Pier Luigi Gilibert, διευθύνων σύμβουλος του ΕΤΕ, ανέφερε ότι: «Ο ρόλος της μικροχρηματοδότησης ως εργαλείου στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη γίνεται ολοένα πιο εμφανής στην ευρωπαϊκή οικονομία. Έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη επιτυγχάνεται μόνο με εργαλεία χρηματοδότησης που βοηθούν στην αντιμετώπιση του οικονομικού αποκλεισμού. Οι μικροχρηματοδοτήσεις ύψους 1 δισ. ευρώ θα βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό στην ίδρυση και την ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων και το ΕΤΕ είναι υπερήφανο για τη συμμετοχή του σε αυτή την επιτυχία.»

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μικροχρηματοδότησης διοργανώνει σήμερα στις Βρυξέλλες τη δεύτερη «Ημερίδα μικροχρηματοδότησης της ΕΕ».

Από τη στιγμή που εγκαινιάστηκε το EaSI, το ΕΤΕ έχει υπογράψει 33 συναλλαγές σε 18 χώρες, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ύψους 660 εκατ. ευρώ για περισσότερες από 50.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις και κοινωνικές επιχειρήσεις.Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για δάνειο ή μικροδάνειο στο πλαίσιο του EaSI επικοινωνώντας απευθείας με κάποιο από τα ιδρύματα μικροχρηματοδότησης του ΕΤΕ.

Το ΕΤΕ δεν προσφέρει άμεση οικονομική στήριξη σε επιχειρήσεις και μικροδανειολήπτες, αλλά υλοποιεί τον χρηματοδοτικό μηχανισμό μέσω τοπικών χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, όπως π.χ. ιδρύματα μικροχρηματοδότησης, κοινωνικής χρηματοδότησης και εγγυήσεων, αλλά και τράπεζες που δραστηριοποιούνται σε όλη την ΕΕ των 28 και άλλες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα EaSI. Αυτοί οι διαμεσολαβητές επικοινωνούν απευθείας με τους ενδιαφερόμενους για να τους παρέχουν στήριξη εγγυημένη από το EaSI.

Πληροφορίες για τη μικροχρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ

Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων Progress εγκαινιάστηκε το 2010 με σκοπό να αυξήσει τη διαθεσιμότητα μικροπιστώσεων –ήτοι δανείων ύψους μικρότερου των 25.000 ευρώ– για την ίδρυση ή την ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων. Η μικροχρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ υλοποιείται πλέον μέσω του προγράμματος της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI).

Στήριξη στις πολύ μικρές επιχειρήσεις παρέχεται και από το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Μέχρι σήμερα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων έχει εγκρίνει περισσότερες από 220 συμφωνίες χρηματοδότησης με την υποστήριξη του ΕΤΣΕ, για συνολική χρηματοδότηση ύψους 7,5 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ. Αυτή η νέα πηγή χρηματοδότησης αναμένεται να συνδράμει σχεδόν 290.000 νεοφυείς επιχειρήσεις, ΜΜΕ και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI)

Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI») αποσκοπεί στην υποστήριξη του στόχου της ΕΕ για υψηλό επίπεδο απασχόλησης, επαρκή κοινωνική προστασία, καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας και βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Το πρόγραμμα εγγυήσεων EaSI εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2015, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπάγεται στη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

Προσφέρει στήριξη σε χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές που παρέχουν δάνεια σε επιχειρηματίες ή χρηματοδότηση σε κοινωνικές επιχειρήσεις. Στόχος του είναι να διευκολύνει την πρόσβαση στη μικροχρηματοδότηση για ευπαθείς ομάδες που επιθυμούν να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν τις εταιρείες ή τις πολύ μικρές επιχειρήσεις τους, κυρίως μέσω δανείων ύψους μέχρι 25.000 ευρώ. Επιπλέον, και για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθά τις κοινωνικές επιχειρήσεις με επενδύσεις ύψους μέχρι 500.000 ευρώ. Η στήριξη μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας υλοποιείται επί του παρόντος μέσω της εγγύησης EaSI, η οποία επιτρέπει στους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές να προσεγγίσουν μικροεπιχειρηματίες και κοινωνικές επιχειρήσεις που διαφορετικά δεν θα είχαν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, λόγω του κινδύνου που παρουσιάζουν.

Εκτός αυτών, η Επιτροπή ενισχύει την κοινωνική διάσταση του ΕΤΣΕ, τόσο ως προς τη μικροχρηματοδότηση όσο και ως προς την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Συνολικά, το ύψος της στήριξης στους τομείς αυτούς αναμένεται να αυξηθεί (από τα 193 εκατ. ευρώ του προγράμματος EaSI) στο 1 δισ. ευρώ περίπου, με παράλληλη κινητοποίηση περίπου 3 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις.

Πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) είναι μέλος του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Κεντρική αποστολή του είναι η υποστήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) μέσω διευκόλυνσης της πρόσβασής τους σε χρηματοδότηση. Το ΕΤΕ σχεδιάζει και αναπτύσσει επιχειρηματικά και αναπτυξιακά κεφάλαια, εγγυήσεις και μέσα μικροχρηματοδότησης που προορίζονται ειδικά για το συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς. Στο πλαίσιο του ρόλου αυτού, το ΕΤΕ στηρίζει τους στόχους της ΕΕ για την προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης.