Παράταση ταξινόμησης και απογραφής αγροτικών μηχανημάτων  

Παράταση ταξινόμησης και απογραφής αγροτικών μηχανημάτων  

Από την Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την αριθ. Γ3Β 695/18368/12-2-2016 Υπουργική Απόφαση «Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων» που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (ΦΕΚ 445 Β’24-2-2016),δίνεται παράταση ταξινόμησης και απογραφής αγροτικών μηχανημάτων με εθνική έγκριση τύπου αλλά χωρίς αντιρρυπαντική τεχνολογία για δύο χρόνια, δηλαδή μέχρι τις 31-12-2017.

Στην ίδια απόφαση προβλέπεται και η παράταση για εφοδιασμό με διατάξεις προστασίας εγκεκριμένου τύπου των ήδη κυκλοφορούντων γεωργικών ελκυστήρων μέχρι τέλους του 2020, οπότε μπορούν να γίνονται μεταβιβάσεις μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Η παράταση για τον εφοδιασμό της διάταξης προστασίας δίνεται προκειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για την τοποθέτηση αυτής και δεν θα δοθεί περαιτέρω παράταση.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων τους.

Μαρία Αμπατζή

gaia pedia - ηλεκτρονική αγροτική εγκυκλοπέδια