Πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη την Javascript για να δείτε αυτό τον ιστότοπο

AcID – Active Ingredient Detector

Ανάπτυξη αισθητήρα ευφυούς γεωργίας για την έγκαιρη ανίχνευση φυτοφαρμάκων σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες

Διαβάστε σε αυτό το τεύχος

 • Βασικό αντικείμενο και στόχος του έργου
 • Μεθοδολογία
 • Αναμενόμενα αποτελέσματα
 • Η κοινοπραξία του AcID

 

Το έργο

Το Active Ingredient Detector (AcID) είναι έργο χρηματοδοτούμενο από τη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα« Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σκοπεύει στην διεξαγωγή έρευνας για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των απαραίτητων τεχνολογιών για την – σε πραγματικό χρόνο- ανίχνευση των φυτοπροστατευτικών χημικών προϊόντων που εφαρμόζονται μέσω υδατικού νέφους (ψεκασμού) σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες καθώς επίσης και στην ενσωμάτωση των τεχνολογιών αυτών με ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύστημα ευφυούς γεωργίας.

Ο στόχος είναι να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα των φυτοφαρμάκων ενάντια στα στοχευόμενα παράσιτα και ταυτόχρονα να ελαχιστοποιηθούν οι παράπλευρες συνέπειες στους ανθρώπους και στους άλλους ζωντανούς οργανισμούς.

Αυτή η ολιστική προσέγγιση απαιτεί την – σε πραγματικό χρόνο – χωρική παρακολούθηση του περιβάλλοντος του θερμοκηπίου (θερμοκρασία – υγρασία αέρα και εδάφους), την παρακολούθηση της εξέλιξης της καλλιέργειας (φαινολογικά στάδια φυτών), καθώς και τον εφαρμοζόμενων καλλιεργητικών πρακτικών από τον αγρότη.

Το έργο AcID θα εστιάσει στην ανάπτυξη αισθητήρων για συγκεκριμένο αριθμό χημικών ουσιών που σύμφωνα με την βιβλιογραφία η χρήση τους είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες για την αντιμετώπιση του ωίδιου και του περονόσπορου.

Οι τεχνολογίες αυτές θα εφαρμοστούν πιλοτικά σε παραγωγικά θερμοκήπια στοχεύοντας στην εξαγωγή των κατάλληλων συμπερασμάτων σε σχέση με την αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης προσέγγισης.

Έχοντας ως στόχο την άμεση αξιοποίηση και αξιολόγηση της προσέγγισης αυτής το σύστημα AcID θα ενσωματωθεί με το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense .

Οι στόχοι του έργου συνοψίζονται στα παρακάτω:

 • Σχεδίαση και υλοποίηση του συστήματος AcID για την ανίχνευσης επιλεγμένων ενεργών χημικών συστατικών.
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του συστήματος AcID σε περιβάλλον θερμοκηπίου
 • Ενσωμάτωση του συστήματος AcID με το σύστημα gaiasense για την σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση και καταγραφή των συνθηκών του θερμοκηπίου και την παροχή υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας.

Μεθοδολογία

Το έργο AcID αναγνωρίζει την ανάγκη για μια πολυπαραγοντική προσέγγιση (multi-actor approach) δεδομένης της πολυπλοκότητας και της διεπιστημονικής φύσης του προβλήματος που επιχειρεί να αντιμετωπίσει.

Συνδυάζει την τεχνογνωσία στην ολοκληρωμένη διαχείριση θερμοκηπίων μέσω τεχνολογίας Internet of Things (IoT) με την εμπειρία στην έρευνα καινοτόμων μεθόδων μελέτης και διαχείρισης προϊόντων φυτοπροστασία σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις και την εμπειρία στη διαχείριση λειτουργικών-παραγωγικών θερμοκηπίων.

Η καινοτομία της συγκεκριμένης προσέγγισης ανίχνευσης υποστηρίζεται με την αξιοποίηση ειδικών επιστημόνων από εξειδικευμένα εργαστήρια μικροηλεκτρονικής.

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι οι συμμετέχοντες φορείς φέρνουν συμπληρωματικά είδη γνώσεων για την υλοποίηση του έργου και την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Το έργο θα διαρκέσει 30 +6 μήνες, και θα ακολουθήσει μια μεθοδολογία σταδιακής υλοποίησης που απαρτίζεται από πέντε (5) ενότητες εργασίας (ΕΕ).

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών προϊόντων βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση με την δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ανάπτυξη αυτοματοποιημένων μηχανισμών για τον εντοπισμό των ουσιών αυτών σε περιβάλλον θερμοκηπίου θα έχει πολλαπλά οφέλη προστατεύοντας το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία, τη χλωρίδα και πανίδα αποτρέποντας τη ρύπανση των φυσικών πόρων.

Συνεπώς, τα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα του AcID είναι:

 • Πιστοποίηση της συμμόρφωσης με τους υπάρχοντες κανονισμούς
 • Αυτοματοποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης
 • Αυτοματοποιημένη ενημέρωση του ημερολογίου καλλιεργητικών πρακτικών.
 • Βελτίωση της λειτουργίας των συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (Integrated Pest Management) μέσω της αυτοματοποιημένης και ακριβέστερης καταγραφής των ψεκασμών.
 • Προώθηση της αειφορικής γεωργίας
 • Παροχή ενός πρόσθετου μηχανισμού υποστήριξης της ασφάλειας του προσωπικού του θερμοκηπίου.

Η κοινοπραξία

Στο έργο συμμετέχουν

 • η NEUROPUBLIC (συντονιστής φορέας του έργου) είναι μια καινοτόμος εταιρεία πληροφορικής με εξειδίκευση σε ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων που οικοδομούνται σε αρχιτεκτονική υπολογιστικού νέφους (Cloud computing), και εστιάζουν στην Ευφυή Γεωργία και τη Γεωργία γενικότερα.
 • η VELTIA labs for life είναι στελεχωμένη με 100 επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων όπως Γεωπόνοι, Χημικοί, Επιστήμονες Τροφίμων, Βιολόγοι, Κτηνίατροι κλπ, τα εργαστήρια της είναι εξοπλισμένα με υπερσύγχρονο αναλυτικό εξοπλισμό και η πειραματική μονάδα της Δ/νσης “Έρευνας & Ανάπτυξης Αγροτικών Υπηρεσιών” λειτουργεί κάτω από τις πιο αυστηρές προδιαγραφές και χρησιμοποιεί υπερσύγχρονο εξοπλισμό
 • η εταιρεία Ν.ΕΜΜ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ – «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΚΗ» ασκεί γεωπονική υποστήριξη σε παραγωγούς κυρίως στην καλλιέργεια κηπευτικών εκτός εποχής σε θερμοκήπια στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Ιεράπετρας. Η εταιρεία έχει μία εμπειρία 50 ετών στον κλάδο πρωτοπόρος όλα τα χρόνια λειτουργίας της σε καινούριες τεχνολογίες και καλλιεργητικές τεχνικές.

Ταυτότητα έργου:

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020. (κωδικός έργου:Τ2ΕΔΚ-01949).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του έργου www.activeingredientdetector.gr καθώς και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Διαβάστε όλο το Newsletter στο PDF που ακολουθεί: