Επιδοτούμενη από το κράτος η εκτροφή μεταξοσκώληκα, την οποία κάποιος θα μπορούσε να εξασκήσει παράλληλα με την κανονική του καλλιέργεια/εκτροφή, λένε στη «ΥΧ» οι σηροτρόφοι με τους οποίους επικοινωνήσαμε. Η καλύτερη περίοδος εκτροφής είναι μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου, αν και στην Ελλάδα μπορούμε να παράγουμε ίνες μεταξιού έως και τρεις φορές τον χρόνο.

Ωστόσο, έχουμε ακόμα μακρύ δρόμο να διανύσουμε έως ότου φτάσουμε χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία, που αποτελούν τις ηγέτιδες παραγωγές χώρες μεταξιού στην Ευρώπη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με σωστή καθοδήγηση και ανάληψη πολιτικών που θα βάλουν ενεργά και τους Έλληνες παραγωγούς στον… δρόμο του μεταξιού.

Η εκτροφή του μεταξοσκώληκα

Όταν την άνοιξη ο καιρός σταθεροποιηθεί και τα νέα φύλλα της μουριάς αποκτήσουν ένα μέγεθος 5 εκ. περίπου, στις περιοχές όπου θα γίνουν εκτροφές, θα πρέπει να αρχίσει η επώαση των αβγών.

Η επώαση των αβγών διαρκεί 10-12 ημέρες, η δε εκκόλαψη των προνυμφών ολοκληρώνεται μέσα σε περίπου ένα τριήμερο. Από την καλή επώαση των αβγών, η οποία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την συγχρονισμένη εκκόλαψη, εξαρτάται και η καλή απόδοση της εκτροφής.

Η επώαση των αβγών πραγματοποιείται σε ειδικούς χώρους (επωαστικοί θάλαμοι), όπου δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας, φωτισμού και αερισμού. Εάν η επώαση δεν γίνει σε επωαστικό θάλαμο, τότε θα πρέπει να διαμορφωθεί ένας χώρος (μικρό δωμάτιο) όπου να μπορεί να διατηρηθούν κατά το δυνατόν οι επιθυμητές συνθήκες. Η επώαση των αβγών πρέπει να ξεκινήσει παράλληλα με την εμφάνιση των πρώτων φύλλων της μουριάς.

εκτροφή μεταξοσκώληκα- σηροτροφία
Από την καλή επώαση των αβγών, η οποία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη συγχρονισμένη εκκόλαψη, εξαρτάται και η καλή απόδοση της εκτροφής.

Αν οι νεαροί μεταξοσκώληκες αρχίσουν τον βιολογικό τους κύκλο πολύ νωρίς, θα υπάρχει ανεπάρκεια τροφής, ενώ αν βγουν από τα αβγά πολύ αργά, δεν θα αναπτυχθούν σωστά, γιατί η τροφή θα είναι ακατάλληλη για τα πολύ μικρά στοματικά τους μόρια, καθώς τα φύλλα θα είναι πολύ σκληρά. Η εκκόλαψη των προνυμφών πρέπει να είναι συγχρονισμένη (μέσα σε 2-3 μέρες) και σε ποσοστό τουλάχιστον 95%. Μετά την ολοκλήρωση της εκκόλαψης παραμένουν μόνο τα κελύφη των αβγών.

Χώροι

Τα σηροτροφεία, δηλαδή οι χώροι όπου διενεργούνται οι εκτροφές, τα διακρίνουμε σε μόνιμα και προσωρινά. Τα μόνιμα σηροτροφεία είναι ειδικά κατασκευασμένα κτίρια, τα οποία είναι εφοδιασμένα με εγκαταστάσεις και συστήματα για την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας, παρέχοντας παράλληλα ευκολίες στην εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών της εκτροφής. Για τις εκτροφές μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κάθε χώρος που έχει κατασκευαστεί για άλλο σκοπό, όπως δωμάτια σπιτιών, αποθήκες, στάβλοι, θερμοκήπια κ.λπ., αρκεί να μπορεί να εξασφαλίσει τις βασικές συνθήκες που είναι απαραίτητες για την εκτροφή και να είναι ελεύθερος για το χρονικό διάστημα που γίνεται η εκτροφή ή οι εκτροφές.

Είναι απαραίτητος ο καλός αερισμός, με παράθυρα στα οποία τοποθετούνται σήτες για την προστασία από έντομα, ποντίκια κ.λπ. Οικονομικές κατασκευές με θέρμανση και σύστημα δροσισμού είναι κατάλληλες για πολλαπλές εκτροφές.

Για την εξοικονόμηση επιφάνειας, οι μεταξοσκώληκες εκτρέφονται πάνω σε «εταζέρες» (ή «κρεβάτια») που τοποθετούνται η μία πάνω από την άλλη, στηριζόμενες σε ξύλινα στηρίγματα. Συνήθως χρησιμοποιούνται 3 όροφοι από εταζέρες που απέχουν μεταξύ τους 75 εκατοστά.

Ανάγκες σε επιφάνεια και όγκο

Οι ανάγκες σε επιφάνεια και όγκο για την εκτροφή των μεταξοσκωλήκων, για ένα κουτί των 20.000 αβγών, κατανέμονται ανάλογα με την ηλικία των προνυμφών. Ο άνετος χώρος παραμονής και ανάπτυξης των μεταξοσκωλήκων έχει μεγάλη σημασία για την ομαλή πορεία και απόδοση της εκτροφής. Είναι προφανές ότι στις μικρές ηλικίες μεταξοσκωλήκων, οι ανάγκες σε χώρο και όγκο είναι μικρές. Μόνο για λίγες ημέρες χρειάζεται μεγάλη επιφάνεια και όγκο, όσο δηλαδή διαρκεί η 5η ηλικία της προνύμφης (8-10 μέρες).

Χρονική διάρκεια

Η προνύμφη του μεταξοσκώληκα υφίσταται 4 εκδύσεις ή αποδερματώσεις που προσδιορίζουν τις 5 «ηλικίες» της.

Κατά τη διάρκεια του «ύπνου» και όσο διαρκεί η έκδυση, η προνύμφη παύει να τρέφεται, αγκιστρώνεται σε μια θέση με τα ψευδοπόδια, σηκώνει τον θώρακα και το κεφάλι και παραμένει έτσι ακίνητη, μέχρι να αρχίσει η διαδικασία της αποδερμάτωσης, οπότε σχίζεται το δέρμα κοντά στο κεφάλι και εξέρχεται από αυτό έχοντας περάσει στην επόμενη «ηλικία», με νέο δέρμα, ικανό να χωρέσει το -με  ραγδαίους ρυθμούς αυξανόμενο- σώμα της.

«Ύπνος» ονομάζεται η πολύ χαρακτηριστική κατάσταση της ακινησίας που προηγείται της αποδερμάτωσης και διαρκεί 1 έως 1,5 ημέρες κατά περίπτωση. «Ηλικία» ονομάζεται η χρονική περίοδος του βιολογικού κύκλου της προνύμφης, η οποία αρχίζει με την εκκόλαψη ή την ολοκλήρωση μίας αποδερμάτωσης και τελειώνει με την έναρξη του αντίστοιχου «ύπνου». Έτσι, κάτω από κανονικές συνθήκες, το στάδιο εκτροφής των μεταξοσκωλήκων, πολυϋβριδίων μονόγονων ή δίγονων φυλών, το οποίο συμπίπτει με το προνυμφικό στάδιο, έχει διάρκεια από 26 έως 30 ημέρες.

Επισημαίνεται ότι το στάδιο της προνύμφης επηρεάζεται πολύ από τη θερμοκρασία και τις άλλες περιβαλλοντικές παραμέτρους. Η διάρκεια των διαφόρων αναπτυξιακών σταδίων ποικίλλει.

Περιβάλλον και φροντίδες

Η θερμοκρασία έχει άμεση επίδραση στη φυσιολογία του μεταξοσκώληκα. Επηρεάζει λειτουργίες όπως η πέψη, η απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών, η κυκλοφορία της αιμολέμφου, η αναπνοή κ.ά. Οι μεταξοσκώληκες στις τρεις πρώτες ηλικίες απαιτούν υψηλή θερμοκρασία (25 °C). Στις επόμενες όμως δύο, η θερμοκρασία του χώρου μπορεί να μειωθεί (23-25 °C).

Η σχετική υγρασία επηρεάζει την ομαλή ανάπτυξη των προνυμφών με δύο τρόπους: Πρώτον, επιδρά άμεσα στη φυσιολογία της προνύμφης, καθώς καθορίζει το ποσοστό ύδατος που υπάρχει στο σώμα της και την ποσότητα που αποβάλλεται από αυτό με εξάτμιση. Αυτός ο παράγοντας παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος.

Δεύτερον, επιδρά έμμεσα, επηρεάζοντας τον χρόνο διατήρησης της φρεσκότητας των μορεόφυλλων και κατ’ επέκταση τη διαθεσιμότητα της τροφής ανάμεσα σε δύο γεύματα. Η άριστη σχετική υγρασία για τις 3 πρώτες ηλικίες πρέπει να κυμαίνεται γύρω στο 80%, ενώ κατά τις δύο τελευταίες ηλικίες γύρω στο 75%.

Ο αερισμός είναι απαραίτητος, γιατί οι μεταξοσκώληκες (ιδίως της 4ης και 5ης ηλικίας) έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε οξυγόνο, όμως θα πρέπει να αποφεύγεται ο σχηματισμός ρευμάτων. Ο κακός (μη επαρκής) αερισμός δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν τόσο την ανάπτυξη μυκήτων (μούχλα) στη στρωμνή, όσο και παθογόνων στους μεταξοσκώληκες.

Για τον φωτισμό συνιστάται μέτρια ένταση και διάρκεια 15-16 ωρών φωτός και 8-9 ωρών σκότους ημερησίως. Οπωσδήποτε, όμως, να αποφεύγεται ο ισχυρός φωτισμός ή η άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Στην πράξη η απαιτούμενη διάρκεια φωτισμού είναι αυτή της ημέρας, χωρίς να χρειάζεται επιπρόσθετος φωτισμός.

Απαραίτητες εργασίες

Για την εκτροφή των μεταξοσκωλήκων ενός κουτιού των 20.000 αβγών πολυ-υβριδίων, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, χρειάζονται περίπου 500 κιλά μορεόφυλλα, ποσότητα στην οποία συνυπολογίζονται και τα υπολείμματα της τροφής που δεν καταναλώνονται και παραμένουν στη στρωμνή. Ενδεικτικά, οι απαιτούμενες ποσότητες σε μορεόφυλλα για κάθε ηλικία κατανέμονται περίπου ως εξής:

 • 1η ηλικία: 2 kg
 • 2η ηλικία: 8 kg
 • 3η ηλικία: 20 kg
 • 4η ηλικία: 80 kg
 • 5η ηλικία: 390 kg

Από τα πιο πάνω στοιχεία, φαίνεται ότι οι ανάγκες των μεταξοσκωλήκων σε μορεόφυλλα αυξάνονται πολύ, όσο οι μεταξοσκώληκες μεγαλώνουν. Έτσι, στην τελευταία ηλικία χορηγείται το 70% περίπου της συνολικής ποσότητας μορεόφυλλων που χρειάζεται για την εκτροφή τους. Τις ημέρες εκείνες απαιτούνται και τα περισσότερα εργατικά χέρια.

Η προνύμφη του μεταξοσκώληκα υφίσταται τέσσερις εκδύσεις
Η προνύμφη του μεταξοσκώληκα υφίσταται τέσσερις εκδύσεις ή αποδερματώσεις που προσδιορίζουν τις πέντε «ηλικίες» της.

Εν τούτοις, πρέπει να επισημανθεί ότι η αναγκαία ποσότητα των μορεόφυλλων για την εκτροφή ενός κουτιού μεταξόσπορου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως:

 • Η ποικιλία των χρησιμοποιούμενων μορεόδεντρων
 • το έδαφος
 • οι περιποιήσεις του εδάφους και των δένδρων
 • οι κλιματολογικές συνθήκες όλου του έτους
 • οι συνθήκες που επικρατούν κατά την περίοδο της εκτροφής (π.χ. ξηρή ή υγρή ατμόσφαιρα, υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία)
 • ο τρόπος χορηγήσεως της τροφής κατά τις δύο τελευταίες ηλικίες (φύλλα ή κλαδιά)
 • η φυλή ή το υβρίδιο των μεταξοσκωλήκων που χρησιμοποιείται
 • ο αριθμός των αβγών ανά γραμμάριο
 • ο αριθμός των επιζώντων μεταξοσκωλήκων από την εκκόλαψη μέχρι την πλοκή του κουκουλιού
  αλλά κυρίως η ικανότητα του σηροτρόφου.

Να σημειωθεί ότι με επιμελή εκτροφή και χορήγηση ολόκληρων κλαδιών κατά την 5η ηλικία, είναι δυνατόν οι ποσότητες φύλλων που παραμένουν αχρησιμοποίητες στη στρωμνή να είναι μηδαμινές. Έτσι, μπορούμε να έχουμε μεγάλη εξοικονόμηση μορεόφυλλων όχι μόνο χωρίς ζημία, αλλά και προς όφελος της υγείας των μεταξοσκωλήκων.

Οι μεταξοσκώληκες διατρέφονται πρακτικά συνεχώς και μόνο στη διάρκεια των ύπνων δεν λαμβάνουν τροφή. Γι’ αυτό, θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους συνέχεια φρέσκα φύλλα, για να μην καθυστερήσει η ανάπτυξή τους. Τα φύλλα στις πρώτες ηλικίες (μέχρι την 3η) χορηγούνται τεμαχισμένα σε τεμάχια επιφάνειας από 1 έως 5 τετραγωνικών εκατοστών. Ο κύριος λόγος του τεμαχισμού των φύλλων είναι η αύξηση της ελεύθερης επιφάνειας και η διευκόλυνση διατροφής των νεαρών προνυμφών, των οποίων τα στοματικά μόρια είναι ακόμα πολύ μικρά. Στην 4η ηλικία χορηγούνται ολόκληρα φύλλα και στην 5η ηλικία η τροφοδότηση ενδείκνυται να γίνεται με ολόκληρα κλαδιά.

Με τη χορήγηση ολόκληρων κλαδιών αντί για φύλλα, κατά την 5η ηλικία, επιτυγχάνουμε:

 1. μεγάλη οικονομία σε εργατοώρες για τη συλλογή και χορήγηση της τροφής, μέχρι και 75% κατά την 5η ηλικία και μέχρι 50% συνολικά
 2. οικονομία σε μορεόφυλλα, καθώς υπάρχουν αναφορές ότι έχει παρατηρηθεί εξοικονόμηση στα χορηγούμενα φύλλα που μπορεί να φτάσει περίπου στο 40%
 3. οικονομία στην απαιτούμενη επιφάνεια εκτροφής, καθώς με τη χρήση ολόκληρων κλαδιών, η χρησιμοποιούμενη από τις προνύμφες επιφάνεια αυξάνεται
 4. καλύτερες συνθήκες υγιεινής για τους μεταξοσκώληκες, οι οποίοι δεν κινούνται πάνω στα μορεόφυλλα, αλλά πάνω στα κλαδιά, τα οποία αερίζονται καλύτερα, ενώ τα περιττώματά τους πέφτουν προς το βάθος της στρωμνής και τα παθογόνα και οι νεκροί μεταξοσκώληκες παραμένουν στα κατώτερα στρώματα, χωρίς να έρχονται σε επαφή με τους υγιείς για να τους μολύνουν.Τρία ταΐσματα την ημέρα είναι αρκετά, αν χορηγείται η σωστή ποσότητα μορεόφυλλων και αν στους χώρους που γίνονται οι εκτροφές υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Η κάλυψη των εκτροφών με φύλλα πλαστικού (πολυαιθυλενίου) βοηθά ώστε να μη στεγνώνουν γρήγορα τα χορηγούμενα μορεόφυλλα, κυρίως στις πρώτες ηλικίες, περίοδος κατά την οποία η τροφή χορηγείται τεμαχισμένη. Στην 4η και 5η ηλικία, η κάλυψη με πλαστικό δεν είναι απαραίτητη, γιατί τα μορεόφυλλα χορηγούνται ολόκληρα ή μαζί με τα κλαδιά και δεν στεγνώνουν γρήγορα.

Και με μέλλον και με… επιδότηση η εκτροφή μεταξοσκώληκα

Ο μεταξοσκώληκας και η μέλισσα είναι, σύμφωνα με τους παραγωγούς, τα δύο «ευγενή έντομα» της κτηνοτροφίας. Η πρώτη ύλη, που δίνουν, αξιοποιείται σε πολλούς τομείς, όπως η φαρμακευτική, η ιατρική, η κοσμητική, η κλωστοϋφαντουργία κ.ά. Η «ΥΧ» ήρθε σε επικοινωνία με σηροτρόφους και μεταποιητές από το Σουφλί, μια περιοχή με παράδοση αιώνων στη σηροτροφία, και κατέγραψε την εικόνα μιας πολλά υποσχόμενης εκτροφής.

Η Κίνα, για ακόμα μία φορά, κρατάει τα σκήπτρα της παγκόσμιας εκτροφής, αφού κατατάσσεται πρώτη τόσο στην παραγωγή κουκουλιών μεταξοσκώληκα όσο και στην παραγωγή μεταξιού (παράγει το 84% – 170.000 τόνοι, της παγκόσμιας παραγωγής μεταξιού – 221.000 τόνοι περίπου), με την Ινδία να ακολουθεί με 28.523 τόνους. Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι πως μόνο αυτές οι δύο χώρες παράγουν πάνω από το 97% τη συνολικής παραγωγής μεταξιού.

Στην Ευρώπη, τα ηνία της σηροτροφίας κρατάει η Βουλγαρία, με 8.000 τόνους ετήσιας παραγωγής μεταξιού, ακολουθεί η Ρουμανία με παραγωγή λίγων τόνων, ενώ παραδοσιακά δυνατές χώρες στη σηροτροφία, όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία, έχουν σχεδόν εγκαταλείψει την παραγωγή.

Εκτροφή μεταξοσκώληκα στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η συγκεκριμένη εκτροφή γνώρισε μεγάλη ακμή από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου τον 4ο αιώνα π.Χ., πέρασε στο Βυζάντιο, και εξαπλώθηκε στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Μέχρι και τη δεκαετία του ’80, η Ελλάδα πραγματοποιούσε και εξαγωγές ακατέργαστου μεταξιού. Ωστόσο, στις μέρες μας, η ελάχιστη παραγωγή μεταξιού περιορίζεται κυρίως στον Έβρο (Σουφλί, Ορεστιάδα) και στις Σέρρες (όπου έκαναν στροφή από τη ρυζοκαλλιέργεια). Στη χώρα υπάρχουν περίπου 200 σηροτρόφοι και η συνολική παραγωγή υπολογίζεται περίπου σε 70 τόνους.

Μεταποίηση

Με εμπειρία ετών στη δημιουργία μεταξωτών υφασμάτων, μεταποίηση ενδυμάτων, όπως φουλάρια, γραβάτες και μαντήλια, εξαγωγές στη Ρουμανία, αλλά και αποκλειστική συνεργασία με την εταιρεία Zeus+Dione, ο Κώστας Μουχταρίδης, ιδιοκτήτης της εταιρείας SIlkline από το Σουφλί, μας μίλησε για την απόφασή του να ασχοληθεί και με τη σηροτροφία.

«Ο κάθε γεωργός θα μπορούσε να γίνει και σηροτρόφος. Να έχει τη γη για το φύτεμα των μουριών και σίγουρα μία αποθήκη, που είναι τα πλέον απαραίτητα για να ξεκινήσει», μας ανέφερε. Η εκτίμησή του ότι η σηροτροφία στη χώρα μας είναι ένας κλάδος με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης ήταν και ο λόγος της πειραματικής, προς το παρόν, ενασχόλησής του με τη σηροτροφία.

Κόστος

Στα κόστη για τη δημιουργία μιας καθετοποιημένης σηροτροφικής μονάδας αναφέρθηκε, επίσης, στην «ΥΧ» ο Κ. Μουχταρίδης.

κόστος στη σηροτροφία είναι το φύτεμα των μουριών
Το μεγαλύτερο κόστος στη σηροτροφία είναι το φύτεμα των μουριών, καθώς αυτές κοστίζουν 1,50 με 2,00 ευρώ/δέντρο, ενώ αρχίζουν να αποδίδουν τρία με τέσσερα χρόνια αργότερα

«Το μεγαλύτερο κόστος στη σηροτροφία είναι το φύτεμα των μουριών, καθώς αυτές κοστίζουν 1,50 με 2,00 ευρώ/δέντρο, ενώ αρχίζουν να αποδίδουν τρία με τέσσερα χρόνια αργότερα. Το χαρακτηριστικό είναι πως κάθε ‘‘κουτί’’ μεταξοσκωλήκων (εμβαδού 25 τ.μ. και κόστους από 12 έως 15 ευρώ) εμπεριέχει 20.000 αβγά, τα οποία, μετά την εκκόλαψή τους, απαιτούν περίπου 40 δέντρα για τη διατροφή τους», αναφέρει ο Κ. Μουχταρίδης. Βέβαια, το κάθε κουτί μπορεί σε ιδανικές συνθήκες να αποδώσει σε κουκούλι-φούσκα (τιμή πώλησης 10-15 ευρώ/κιλό) από 25 έως και 40 κιλά ίνας μεταξιού.

Η τιμή της ίνας μεταξιού, αυτήν τη στιγμή, κυμαίνεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, από 65-70 ευρώ/κιλό.

Τέλος, όπως μας ενημερώνει ο μεταποιητής από το Σουφλί, το κράτος επιδοτεί τη σηροτροφία (σ.σ. συνδεδεμένη ενίσχυση) με περίπου 250 ευρώ ανά κουτί. Αν και ακούγεται μεγάλη η επιδότηση, όπως μας εξηγούν οι μεταποιητές και σηροτρόφοι, το ποσό απαιτείται για να καλυφθεί η κοστοβόρα παραγωγική διαδικασία των επόμενων 25 ημερών (εκκόλαψη μεταξοσκώληκα, διατροφή, φροντίδα) μέχρι να γίνουν οι φούσκες και να βγει η πρώτη ύλη. Η καλύτερη περίοδος εκτροφής μεταξοσκώληκα είναι μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου, αν και στην Ελλάδα μπορούμε να κάνουμε μέχρι και τρεις τον χρόνο. «Μοναδικό πρόβλημα για τον σηροτρόφο είναι να χτυπηθεί το κουκούλι ή ο μεταξοσκώληκας από ασθένειες της εκτροφής», μας λέει ο κ. Μουχταρίδης.

Ανάπτυξη

Ως «σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας» περιγράφει τη σηροτροφία ο Χρήστος Μπατιανίδης, ιδιοκτήτης της εταιρείας Evrosilk από το Σουφλί Έβρου. «Η σηροτρφοφία είναι ιδιαίτερη και δυναμική καλλιέργεια και δίνει σύντομα έσοδα στον παραγωγό, ενώ και η ΕΕ είναι ελλειμματική σε μετάξι», μας εξηγεί ο Γ. Μπατιανίδης. Η ΕΕ το 2015 συμπεριέλαβε και τη σηροτροφία στις επιδοτήσεις και «πλέον, είμαστε μία με δύο χώρες στην Ευρώπη που ασχολούμαστε σοβαρά με αυτήν». Τονίζει πως «το να εισάγουμε κινεζικό μετάξι και να το μεταποιούμε δεν είναι κακό. Το να φέρνουμε, όμως, συνθετικό-νάιλον και να το πουλάμε σαν κανονικό είναι έγκλημα».

Το μέγα πρόβλημα

Όπως εξηγεί ο ιδιοκτήτης της Evrosilk, το μεγάλο «αγκάθι» στην ανάπτυξη της σηροτροφίας, αυτήν τη στιγμή, στην Ελλάδα είναι πως «το μοναδικό αναπινηστήριο (μηχάνημα και εγκαταστάσεις όπου βγαίνει η περίπου 1.000 μέτρων ίνα, από το κουκούλι) στην Ευρώπη από το 2000 δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας. «Αυτήν τη στιγμή, η επιχείρησή μας κάνει εκτροφές (περίπου 30 κουτιών) και πολλές φορές τα πετάμε», λέει στην «ΥΧ» ο σηροτρόφος από τον Έβρο. Αν και κάθε κυβέρνηση «μας λέει ότι το πρόβλημα με το αναπινιστήριο θα λυθεί, δεν έχει γίνει τίποτα», λέει ο Χ. Μπαντιανίδης και προσθέτει «πιστεύω, όμως, πως θα λειτουργήσει σύντομα και θα υπάρξει ανάπτυξη στη σηροτροφία σε όλη την Ελλάδα».

Επιμέλεια – Συντονισμός έκδοσης: Κυριάκος Λάμπρου
Με στοιχεία από το «Εγχειρίδιο Σηροτροφίας» των κ.κ. Πασχάλη Χαριζάνη (Διευθυντής του Σηροτροφικού Εργαστηρίου Αθηνών) και Μάριο Τζιτζινάκη (Υπάλληλος του τμήματος Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας του ΥΠΑΑΤ)

-Διαφήμιση-
gaia-sense