Ηγεωθερμική ενέργεια είναι η θερμότητα του εσωτερικού της γης, μια ήπια, ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, με αμελητέες έως μηδενικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Μπορεί να αξιοποιηθεί είτε για παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος (>90oC), είτε «άμεσα», δηλαδή απευθείας ως θερμότητα, σε διάφορες εφαρμογές, όπως στη λουτροθεραπεία, σε βιομηχανικές χρήσεις, στον αγροτικό τομέα, στη θέρμανση μεμονωμένων χώρων, στην τηλεθέρμανση κ.λπ. (>25oC). Στην περίπτωση πιο χαμηλών θερμοκρασιών (<25oC), η αξιοποίηση της γήινης θερμότητας επιτυγχάνεται με τη βοήθεια των Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (ΓΑΘ). Πρόκειται για τη λεγόμενη «αβαθή γεωθερμία», η οποία βρίσκει τεράστια εφαρμογή τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως για τη θέρμανση και τον δροσισμό χώρων, αλλά και στον πρωτογενή τομέα.

Η Ελλάδα είναι μία χώρα ιδιαίτερα ευνοημένη, από γεωθερμικής άποψης, με πολλές περιοχές σημαντικού γεωθερμικού ενδιαφέροντος, εκ των οποίων 32 έχουν χαρακτηριστεί επίσημα ως «γεωθερμικά πεδία». Η συστηματική αξιοποίηση των γεωθερμικών πόρων στη χώρα μας ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980, όμως σχεδόν τέσσερις δεκαετίες αργότερα, περιορίζεται στη λουτροθεραπεία και τον αγροτικό τομέα (κυρίως θέρμανση θερμοκηπίων), ενώ το τεράστιο γεωθερμικό δυναμικό της δεν χρησιμοποιείται για ηλεκτροπαραγωγή. Η εκμετάλλευση της αβαθούς γεωθερμίας αποτελεί τον μοναδικό κλάδο που παρουσιάζει εντυπωσιακή ανάπτυξη για τα ελληνικά δεδομένα, με περισσότερες από 3.000 εγκατεστημένες μονάδες ΓΑΘ, σχεδόν αποκλειστικά για τον κλιματισμό εσωτερικών χώρων.

Η γεωθερμία στην Ελλάδα
Η γεωθερμία στην Ελλάδα

Ένας κοιμώμενος ενεργειακός γίγαντας

Πλην της αβαθούς γεωθερμίας, οι σημαντικότερες επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί στη γεωθερμική αγορά τα τελευταία χρόνια αφορούν όλες στη χαμηλή ενθαλπία (25-90oC) και στον πρωτογενή τομέα. Την τελευταία πενταετία, έχουν επενδυθεί περισσότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή έργων υποδομής για την αξιοποίηση της γεωθερμίας (γεωτρήσεις, δίκτυα μεταφοράς και διανομής των θερμών νερών, θερμικοί σταθμοί κλπ) και θερμοκηπιακών μονάδων μόνο σε δύο γεωθερμικά πεδία, του Νέου Ερασμίου-Μαγγάνων Ξάνθης και του Ερατεινού Χρυσούπολης στην Καβάλα.

Στο πεδίο Νέου Ερασμίου-Μαγγάνων Ξάνθης, η γεωθερμία χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης 140 στρεμμάτων θερμοκηπίων ντομάτας και αγγουριού, με γεωθερμικά νερά 60oC. Η εξοικονόμηση των δαπανών από τη χρήση της γεωθερμίας εκτιμάται ότι ξεπερνά το 60%, έναντι άλλων συμβατικών καυσίμων. Επίσης, τα θερμά νερά της περιοχής χρησιμοποιούνται από το 2001, για αφυδάτωση ντομάτας και άλλων αγροτικών προϊόντων και από το 1997, σε μια πρωτοποριακή παγκοσμίως εφαρμογή πρωίμισης λευκών και πράσινων σπαραγγιών ανοικτής καλλιέργειας (100 στρέμματα), μέσω υπεδάφιας θέρμανσης.

Το 2016, ο Δήμος Νέστου ολοκλήρωσε την κατασκευή των έργων στο γεωθερμικό πεδίο Ερατεινού στην Καβάλα, προϋπολογισμού άνω των 10 εκατ. ευρώ. Το 2017, η πρώτη επένδυση στην περιοχή αφορούσε στην κατασκευή πρότυπης θερμοκηπιακής μονάδας 35 στρεμμάτων, που παράγει έρριζα μοσχεύματα καλλωπιστικών φυτών. Οι θερμικές ανάγκες της μονάδας καλύπτονται από γεωθερμικά ρευστά 70oC, μέσω του δικτύου διανομής του δήμου. Η πρώτη φάση της επένδυσης έχει ήδη ολοκληρωθεί και ανήλθε σε 7 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπεται επέκταση για άλλα 25 στρέμματα, με προϋπολογιζόμενο επιπλέον κόστος 3 εκατ. ευρώ.

Πρωίμιση ανοικτών καλλιεργειών υπό χαμηλή κάλυψη μπορεί να γίνει και με την αξιοποίηση της αβαθούς γεωθερμίας και τη χρήση ΓΑΘ, όπως συμβαίνει στη Χρυσούπολη της Καβάλας. Πρόκειται για 190 στρέμματα φυτειών λευκού σπαραγγιού, για τη θέρμανση των οποίων χρησιμοποιούνται νερά θερμοκρασίας <20oC. Σύμφωνα με τον ΕΛΓΟ-«Δήμητρα», τα επιπλέον έσοδα, σε σχέση με παρακείμενες μη θερμαινόμενες φυτείες, ανέρχονται σε 1.000-1.200 ευρώ/στρέμμα.

Η καλλιέργεια σπιρουλίνας με τη βοήθεια της γεωθερμίας είναι μία επίσης ενδιαφέρουσα εφαρμογή, που υλοποιείται στα Θερμά Νιγρίτας του Νομού Σερρών ήδη από τη δεκαετία του 1990. Σήμερα, δραστηριοποιούνται στην περιοχή δύο εταιρείες με τρεις μονάδες, στις οποίες χρησιμοποιούνται, μέσω εναλλακτών θερμότητας, τα θερμά νερά (50oC) της περιοχής.

Αρκετά και πολύ αξιόλογα έργα βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, όπως η τηλεθέρμανση δημόσιων κτηρίων και οικισμών και η θέρμανση θερμοκηπίων στο γεωθερμικό πεδίο του Αρίστηνου Αλεξανδρούπολης, αλλά και η κατασκευή 100 στρεμμάτων θερμοκηπίων ντομάτας στο πεδίο Νέο Κεσσάνης Ξάνθης, τα οποία θα θερμαίνονται με νερά 82oC. Πρόκειται για δύο επενδύσεις που ο συνολικός τους προϋπολογισμός ξεπερνά μέχρι στιγμής τα 13 εκατ. ευρώ. Σε πιο πρώιμη φάση βρίσκονται τα έργα αξιοποίησης της γεωθερμίας στο πεδίο Ακροποτάμου Καβάλας, όπου πάντως η ανάπτυξη θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και η θέρμανση καλλιεργειών εδάφους βρίσκονται σε σχετικά ώριμο στάδιο.

geothermia-stin-ellada
Νέες προοπτικές από τη χρήση της γεωθερμίας στον αγροτικό τομέα

Ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της γεωθερμίας έχουν εκφράσει αρκετοί φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στη Βόρεια Ελλάδα κυρίως, οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν αντιληφθεί τα σημαντικά οφέλη που προκύπτουν από την αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού και προτίθενται να αναλάβουν δράση για την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία γεωθερμικών μονάδων, έχοντας σύμμαχο τη μεγάλη αποδοχή των τοπικών κοινωνιών. Πάντως, σε μια χώρα με τόσο πλούσιο δυναμικό και πολύ καλές συνθήκες εκμετάλλευσης, η γεωθερμία δεν έχει βρει ακόμη τον ρόλο της στο εθνικό και τοπικό ενεργειακό ισοζύγιο.

Με βάση τη σημερινή τεχνολογία, η χρήση της γεωθερμίας στον αγροτικό τομέα έχει καταστεί ιδιαιτέρως ανταγωνιστική, δεδομένου του πολύ χαμηλού κόστους παραγωγής της θερμικής MWh (10-30 ευρώ), τη δυνατότητα συνολικής κάλυψης του φορτίου αιχμής και τη συνεχή διαθεσιμότητα. Στο άμεσο μέλλον, θα πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά η διείσδυση των ενεργειακών συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας στον αγροτικό τομέα. Λόγω ευνοϊκών γεωλογικών συνθηκών, κατάλληλης και πολύχρονης εμπειρίας της σημαντικής οικονομικής και ενεργειακής εξοικονόμησης που αποδεδειγμένα επιτυγχάνεται, η χρήση των ΓΑΘ στην ενεργειακή υποστήριξη μικρών παραγωγικών εγχειρημάτων, θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστική.

Γεωθερμία: Στα θερμοκήπια οι κυριότερες εφαρμογές αξιοποίησης

geothermia-thermokipioΗ αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας στον αγροτικό τομέα είναι ευρεία, περιλαμβάνοντας μια σειρά από τομείς εφαρμογών. Σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Γεωθερμικής Ενέργειας (EGEC), από τη συνολική χρήση της γεωθερμίας σε παγκόσμιο επίπεδο, το 7% αξιοποιείται στον πρωτογενή τομέα. Αναλυτικότερα, το 4,5% χρησιμοποιείται για τη θέρμανση θερμοκηπίων και υπεδάφους ανοιχτών καλλιεργειών, 2% σε εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας και 0,4% για την επεξεργασία (κυρίως ξήρανση) τροφίμων.

Η πιο διαδεδομένη εφαρμογή απαντάται στην Ολλανδία, που εξασφαλίζει ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας για την ανάπτυξη των φυτών, με ήπιες επιπτώσεις για το περιβάλλον. «Το σημαντικότερο, όμως, όφελος είναι η μείωση κόστους της παραγόμενης ενέργειας, που φτάνει ακόμα και το 80%. Επιπλέον, επιτυγχάνεται και μείωση του λειτουργικού κόστους μιας θερμοκηπιακής μονάδας κατά 5%-6%», αναφέρει το EGEC. Σύμφωνα με την έκθεση, το 2015, 31 χώρες χρησιμοποιούσαν γεωθερμική ενέργεια για τη θέρμανση θερμοκηπίων, με την Τουρκία, τη Ρωσία, την Ουγγαρία, την Κίνα και την Ολλανδία να ηγούνται παγκοσμίως. Εκτιμάται ότι την ίδια χρονιά θερμαίνονταν μέσω γεωθερμικής ενέργειας πάνω από 13.000 στρέμματα παγκοσμίως, αύξηση 16% σε σχέση με το 2010.

Αριθμός γεωθερμικών εγκαταστάσεων για θέρμανση / ψύξη σε λειτουργία/επέκταση/εξέταση από τη χώρα
Αριθμός γεωθερμικών εγκαταστάσεων για θέρμανση / ψύξη σε λειτουργία/επέκταση/εξέταση από τη χώρα

Άλλες χρήσεις της γεωθερμίας: Αγροδιατροφή, ιχθυοκαλλιέργειες, οινοποιία

Μία ακόμη εφαρμογή της γεωθερμικής ενέργειας είναι για την ξήρανση φρούτων, λαχανικών και άλλων καρπών. Τέτοια παραδείγματα διεθνώς είναι η ξήρανση κρεμμυδιών στις ΗΠΑ, φρούτων στη Λατινική Αμερική, μηδικής στη Νέα Ζηλανδία, δημητριακών στη Σερβία κ.λπ.

Η ξήρανση προϊόντων με την αξιοποίηση της γεωθερμίας προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, καθώς τα αποξηραμένα προϊόντα διατηρούνται περισσότερο χρόνο και είναι εύκολα στη μεταφορά τους, αφού μειώνεται σημαντικά ο όγκος και το βάρος τους. Επιπλέον, μειώνονται τα υπολείμματα/απόβλητα των τροφίμων.

Η γεωθερμία βρίσκει εφαρμογή και στις ιχθυοκαλλιέργειες, για τη θέρμανση των τεχνητών λιμνών. Εκτός των ανωτέρω, η γεωθερμία αξιοποιείται και στον κλάδο της παραγωγής οίνου, όπου η κατασκευή σύγχρονων οινοποιείων με θέρμανση μέσω γεωθερμικής ενέργειας εξοικονομεί χιλιάδες ευρώ ετησίως σε κόστος ενέργειας. Σύμφωνα με το EGEC, το κόστος της επένδυσης για τις εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την αξιοποίηση της γεωθερμίας είναι ιδιαίτερα χαμηλό, ενώ μπορεί να αποσβεστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στατιστικά για τη χρήση της γεωθερμίας στην ΕΕ

Στην Ευρώπη, η χρήση γεωθερμικής ενέργειας (τόσο για βιομηχανικές όσο και για αγροτικές εφαρμογές) απασχολεί περίπου 9.000 άτομα σε 19 χώρες. Η διαρκώς αυξανόμενη τάση της πιστοποιείται και από τα αριθμητικά μεγέθη (δυναμικότητα 11.385,83 MWth το 2013 και παραγωγή 2.851,46 MWth). Aξίζει να σημειωθεί ότι έως το 2015 μόνο oκτώ χώρες της ΕΕ είχαν θεσπίσει νομοθετικό πλαίσιο για την αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας.

Παγκόσμια χρήση γεωθερμίας ανά τομέα (τιμές σε Tj*)

Χρήσεις 2015 2010 2005 2000 1995
αντλίες θερμότητας 325.028 200.149 87.503 23.275 14.617
θέρμανση χώρων  88.222  63.025 55.256 42.926 38.230
θερμοκήπια  26.662  23.264 20.661 17.864 15.742
ιχθυοκαλλιέργειες  11.958  11.521 10.976 11.733 13.493
ξήρανση τροφίμων  2.030  1.635  2.013  1.038  1.124
βιομηχανικές χρήσεις  10.453  11.745 10.868 10.220 10.120
εφαρ/γές σε κολύμβηση 119.381 109.410 83.018 79.546  15.742
λιώσιμο πάγου  2.600  2.126  2.126  1.063  1.124
Άλλο  1.452  955  1.045  3.034  2.249
Σύνολο 587.786 422.875 273.466 190.699 112.441

πηγή: παγκόσμιο συνέδριο γεωθερμίας, 2015 *1 τερατζάουλ (Tj) = 1 τρισ. τζάουλ

EGEC: Ιδανική λύση για τον αγροτικό τομέα, μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα

Όπως αναφέρει η έκθεση, «μεγάλο μέρος της ενέργειας που χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία είναι χαμηλού και μέσου επιπέδου θερμοκρασιών (κάτω των 200°C), που απαιτείται σε διάφορα στάδια παραγωγής.

Τα παραδοσιακά, ορυκτά καύσιμα συνιστούν κίνδυνο για την αγροδιατροφική βιομηχανία λόγω των ευμετάβλητων τιμών. Αντιθέτως η γεωθερμική ενέργεια παρέχει σταθερότητα ως προς το κόστος είναι εύκολα διαθέσιμη παγκοσμίως και τα συστήματα που επιτρέπουν την αξιοποίησή της είναι απλά στην κατασκευή και εύκολα στη συντήρηση. Επιπλέον συνεισφέρουν στη δημιουργία άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας.

Όπως ανέφερε ο γενικός γραμματέας του EGEC, Philippe Dumas στην «ΥΧ», «πολλές περιοχές της Ελλάδας παρουσιάζουν τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης, ψύξης και άλλες χρήσεις, ωστόσο μόνο ένα μικρό μέρος έχει αξιοποιηθεί, κυρίως για τη θέρμανση θερμοκηπίων και τη χρήση στον τομέα της υγείας και του τουρισμού (λουτροθεραπεία). Η γεωθερμική ενέργεια μπορεί να αποτελέσει μεγάλη ευκαιρία για τη βιομηχανία, τον αγροδιατροφικό τομέα και τις ιχθυοκαλλιέργειες της χώρας σας, ενισχύοντας τις τοπικές οικονομίες».

Μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης για την «αγροτική» γεωθερμία

Στην Ελλάδα, τα παραδείγματα αξιοποίησης της γεωθερμικής ενέργειας είναι μετρημένα, ενώ προοπτικές ανάπτυξης εμφανίζονται στον τομέα των μεγάλων καθετοποιημένων μονάδων θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Γνωστή περίπτωση αξιοποίησης γεωθερμικού πεδίου αποτελεί το πεδίο της Κεσσάνης στην Ξάνθη, όπου σύντομα θα δραστηριοποιηθεί θερμοκηπιακή μονάδα του ομίλου Ευθυμιάδη. Στο Εράσμιο Ξάνθης, το πεδίο αξιοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια από τη «Γεωθερμική ΕΠΕ», για τη θέρμανση και αποξήρανση αγροτικών προϊόντων.

Η «Ύπαιθρος Χώρα» επικοινώνησε με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, Νίκο Κολιό, ο οποίος μας ανέφερε ότι τα παραδείγματα αξιοποίησης των γεωθερμικών πεδίων στον πρωτογενή τομέα είναι αξιόλογα, αλλά λιγοστά. «Γνωρίζω για παράδειγμα την περίπτωση εταιρείας στα Θερμά Νιγρίτας, όπου η γεωθερμική ενέργεια αξιοποιείται για την καλλιέργεια σπιρουλίνας. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα προοδευτική προσπάθεια». Μιλώντας για το εγχείρημα της εταιρείας του και τη διαδικασία που ακολουθείται στα σπαράγγια, ο ίδιος μας είπε: «Αξιοποιούμε την ενέργεια του πεδίου εδώ και 15 χρόνια για εφαρμογές στον πρωτογενή τομέα. Θερμαίνουμε τα σπαράγγια κατά τη διάρκεια του χειμώνα, μέσω ενδοδαπέδιων σωληνώσεων και έτσι αποκτάμε το πλεονέκτημα της πρωίμησης, κάτι που μας βοηθάει να πιάσουμε καλή τιμή. Εκτατική καλλιέργεια, την έχουμε μετατρέψει σε εντατική». Ο ίδιος γνωρίζει καλά τη γεωθερμία στη χώρα μας, έχοντας μάλιστα θητεύσει ως υπεύθυνος γεωθερμικών ερευνών Βορείου Ελλάδας στο ΙΓΜΕ: «Είναι γεγονός ότι μέσω της γεωθερμίας μπορείς να επιτύχεις σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους, έως και 70%. Η χώρα μας έχει την πολυτέλεια να διαθέτει πολλά γεωθερμικά πεδία, που μπορούν να αξιοποιηθούν χωρίς μεγάλο κόστος. Δυστυχώς, δεν έχουμε εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που μας δίνονται, τη στιγμή που οι Ολλανδοί για παράδειγμα πάνε και κάνουν τρία χιλιόμετρα γεωτρήσεις για να θερμάνουν θερμοκήπια».

geothermia
Γεωθερµικό πεδίο Ηράκλειας Σερρών, Πηγή: ΙΓΜΕ

Την προοπτική της γεωθερμίας για τα ελαιοτριβεία της περιοχής, αλλά και την εγκατάσταση μεγάλων θερμοκηπιακών μονάδων, εξετάζει ο Δήμος Παγγαίου για το πεδίο Ακροποτάμου, όπως δήλωσε στην «ΥΧ» ο δήμαρχος, Φίλιππος Αναστασιάδης. «Εξετάζουμε πολλές δυνατότητες, όπως την τηλεθέρμανση. Σε ό,τι αφορά στον αγροτικό τομέα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη γεωθερμική ενέργεια για την επεξεργασία ελιάς με χαμηλό ενεργειακό κόστος, αλλά και για τη θέρμανση θερμοκηπιακών μονάδων. Υπάρχουν ήδη κάποια μικρά θερμοκήπια, καθώς η περιοχή παρουσιάζει ενδιαφέρον, λόγω του ότι βρίσκεται κοντά στα αεροδρόμια της Καβάλας και της Θεσσαλονίκης. Έχει γνωστοποιηθεί το ενδιαφέρον μεγάλων εταιρειών για την εγκατάσταση καθετοποιημένων θερμοκηπίων. Θεωρούμε ότι τον Σεπτέμβρη θα έχουμε εξελίξεις».

Τα οφέλη μετά τις αλλαγές στο νομικό καθεστώς

Αναφορικά με το νομοσχέδιο που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος ο ιδιοκτήτης της «Γεωθερμικής» σχολίασε: «Άποψή μου είναι ότι το νομοσχέδιο έχει θετικά σημεία, όπως π.χ. η αύξηση της ελάχιστης θερμοκρασίας καθορισμού γεωθερμικού πεδίου. Αυτό είναι καλό, γιατί υπάρχουν πολλά νερά στις περιοχές μας σε θερμοκρασίες άνω των 25 βαθμών, που μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για πότισμα, λόγω του παλιού νομικού καθεστώτος. Ο κόσμος θα βοηθηθεί από αυτό».

Ο ίδιος, πάντως, θεωρεί ότι η τομή που θα βοηθήσει την αξιοποίηση της γεωθερμίας στη χώρα μας δεν έχει γίνει. «Κατά την άποψή μου, από τη στιγμή που η γεωθερμική ενέργεια θεωρείται μεταλλευτικό προϊόν και όχι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, θα συνεχίσουν να υφίστανται δυσκολίες που υπήρχαν και στο παρελθόν. Βέβαια, ανασταλτικός παράγοντας είναι και το ευρύτερο επενδυτικό κλίμα στη χώρα μας. Η συντόμευση των διαγωνιστικών διαδικασιών δεν είναι το πρωτεύον, αν και αποτελεί μια θετική εξέλιξη», σημείωσε ο ίδιος. Ο πρώην ερευνητής του ΙΓΜΕ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη μη αξιοποίηση της γεωθερμίας από τους συνεταιρισμούς, παρά το γεγονός ότι η δυνατότητα έχει δοθεί εδώ και δεκαετίες. «Τα παραδείγματα προς μίμηση προέρχονται από επιχειρηματικά κεφάλαια. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο πρώτος νόμος για τη γεωθερμία στη χώρα μας, το 1981, έδινε τη δυνατότητα αξιοποίησης της γεωθερμίας κατά προτεραιότητα σε συνεταιρισμούς και δήμους, ενώ απέκλειε τους ελεύθερους επαγγελματίες».

Αλλαγή σελίδας στις πηγές ενέργειας
Γεωθερμία: Αλλαγή σελίδας στις πηγές ενέργειας

Αρκετά θετικά σημεία διακρίνει στο νέο νομοσχέδιο ο Δημήτρης Μενδρινός, μηχανικός μεταλλείων στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Ο ίδιος συμμετείχε στην επιτροπή που κατέθεσε προτάσεις, ενόψει της αναθεώρησης του νομοθετικού πλαισίου. «Ένα πρώτο θετικό είναι η άνοδος θερμοκρασίας του δυναμικού, που απελευθερώνει πολλές υδρογεωτρήσεις, ώστε να χρησιμοποιηθούν τόσο για άρδευση, όσο και για θέρμανση μέσω αντλιών θερμότητας. Το νερό σε αυτές τις θερμοκρασίες ευνοεί την ανάπτυξη των φυτών και αυξάνει την παραγωγικότητα. Ένα άλλο θετικό είναι ότι απλοποιούνται οι διαδικασίες αδειοδότησης. Αυτό που είναι επίσης καλό είναι ότι κάποιος μπορεί να ερευνήσει μια περιοχή όπου δεν υπάρχει θεσμοθετημένο πεδίο και να πάρει εύκολα την αδειοδότηση εκμετάλλευσης. Επίσης, πλέον δίνεται η δυνατότητα εκμετάλλευσης του πεδίου κοντά σε ιαματική πηγή, αρκεί η ιαματική χρήση να έχει προτεραιότητα. Πάντως, επικράτησε η άποψη τα πεδία να παραμείνουν στον μεταλλευτικό κώδικα, γιατί μπορεί να υφίστανται ορισμένες δυσκολίες, παράλληλα όμως ρυθμίζονται και απλοποιούνται πολλά άλλα θέματα».

Σχολιάζοντας τα οφέλη από τις αλλαγές στο θερμικό πλαίσιο για την αξιοποίηση της γεωθερμίας ο γεωλόγος του ΙΓΜΕ, Μάρκος Ξενάκης, ανέφερε στην «ΥΧ»: «Σημαντικό κέρδος είναι ότι με την άντληση του νερού έχεις και το όφελος της θερμικής ενέργειας, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θέρμανση θερμοκηπίων. Καταναλώνοντας για παράδειγμα 100 κιλοβάτ, παίρνεις και το νερό, αλλά και τη θερμική ενέργεια που μπορεί αυτό να σου προσφέρει, βγαίνοντας κερδισμένος».

Γράφουν: Μαρία Παπαχρήστου, ΕΔΙΠ (εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό), τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Αντώνης Ανδρονικάκης

-Διαφήμιση-
gaia-sense