Με τον όρο σταβλική εγκατάσταση εννοούμε το σύνολο των κτηρίων και του εξοπλισμού που απαρτίζουν μία μονάδα διαμονής (στάβλος) παραγωγικών ζώων.

Τέτοιου είδους εγκαταστάσεις είναι:

 1. Τα ποιμνιοστάσια για την παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος ή κρέατος
 2. Τα βουστάσια εκτροφής αγελάδων γαλακτοπαραγωγής ή εκτροφής και πάχυνσης βοοειδών ή μεικτής παραγωγής
 3. Τα πτηνοτροφεία για την παραγωγή κρέατος, τα πτηνοτροφεία αβγοπαραγωγής ή παραγωγής νεοσσών
 4. Τα χοιροστάσια εκτροφής χοιρινών πάχυνσης ή εκτροφής χοιρομητέρων
 5. Τα κονικλοτροφεία κρεοπαραγωγής
 6. Άλλες μονάδες ειδικών εκτροφών όπως στρουθοκαμηλοτροφεία, σαλιγκαροτροφεία, ιχθυοτροφεία, μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων, ιπποειδών κ.λπ.
ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΕΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Οι σταβλικές εγκαταστάσεις, για οποιαδήποτε χρήση και να προορίζονται, θα πρέπει να κατασκευάζονται, να εξοπλίζονται και να οργανώνονται έτσι, ώστε να εξασφαλίζουν:

1Την αύξηση της παραγωγής (αύξηση ποσότητας του παραγόμενου γάλακτος, αύξηση της μάζας του παραγόμενου κρέατος, αύξηση της ποσότητας των γεννήσεων στη μονάδα είτε για παραγωγικά ζώα είτε ακόμη και αβγών κ.λπ.

2Τη βελτίωση της ποιότητας, όπως για παράδειγμα παραγωγή γάλακτος με καλύτερα χαρακτηριστικά (λίπος και πρωτεΐνη), κρέας με καλύτερη κατανομή ή και λιγότερο λίπος, αβγά μεγαλύτερου μεγέθους κ.λπ.

3

Την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων, όπως για παράδειγμα αβγά πλούσια σε Ω3 λιπαρά οξέα ή κρέας ή γάλα με την κατάλληλη λιποπεριεκτικότητα ή πρωτεΐνη κ.λπ.

 

Οι προϋποθέσεις για την εξασφάλιση των παραπάνω είναι:

 • Επιλογή βελτιωμένου ζωικού κεφαλαίου
 • Επιλογή κατάλληλων ζωοτροφών και σωστών σιτηρεσίων
 • Δημιουργία απαραίτητων συνθηκών υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων.

Για την εξασφάλιση της τρίτης προϋπόθεσης, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη σταβλική εγκατάσταση, θα πρέπει πριν αυτή ολοκληρωθεί και εγκατασταθεί το ζωικό κεφάλαιο, να έχουν αρχικά διασφαλιστεί τα παρακάτω:

 1. Έλεγχος της προτεινόμενης περιοχής εγκατάστασης. ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές για αδειοδότηση (αποστάσεις από οικισμό, αρχαιολογία, δασαρχείο, πολεοδομία, χρήση γης κ.λπ.)
 2. Σωστός αρχικός σχεδιασμός της μονάδας, σύμφωνα με το είδος της εκτροφής, τις ανάγκες του κτηνοτρόφου, τις ιδιαιτερότητες της περιοχής (μορφολογία, κλίμα, αποστάσεις, ρευματοληψία και υδροληψία κ.λπ.)
 3. Δημιουργία αποστραγγιστικού, αποχετευτικού συστήματος και συστήματος συλλογής και προσωρινής επεξεργασίας κόπρου. Σε κάποιες εκτροφές (πτηνοτροφεία, χοιροστάσια) μπορεί να είναι απαραίτητη και περαιτέρω επεξεργασία, όπως βιολογικός καθαρισμός, διαχωρισμός κ.λπ.
 4. Κατασκευή που να εξασφαλίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις στα καιρικά φαινόμενα, αλλά και τις προϋποθέσεις κατασκευής που έχουν θεσπιστεί από τους πολεοδομικούς κανονισμούς της Πολιτείας (χιόνι τουλάχιστον 85 κιλά/τ.μ., ανεμοπίεση τουλάχιστον 125 χλμ./ώρα, ελάχιστη σεισμική φόρτιση για ζώνη ΙΙ)
 5. Οι κατασκευές να απαρτίζονται από γαλβανισμένα ταχυσύνδετα σκελετικά στοιχεία για εύκολη συναρμολόγηση και μεγάλη αντοχή στα οξέα
 6. Να υπάρχει δυνατότητα ποικίλης επιλογής υλικών κάλυψης, που να εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής και μόνωση
 7. Να είναι οικονομικά και να μην επιβαρύνονται με πρόσθετα έξοδα (πολεοδομικά σχέδια, άδειες, ΙΚΑ, επιπλέον τσιμέντα και χωματουργικά) και να παρέχεται η δυνατότητα κατασκευής με απαλλαγή οικοδομικής άδειας (θερμοκηπιακού τύπου) και προέγκρισης κατασκευής σε μικρό χρονικό διάστημα (εντός 3 ημερών), ώστε να αποφεύγονται οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες
 8. Να υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής και ανάρτησης διαφόρων εξοπλισμών
 9. Να διασφαλίζεται η υγιεινή των ζώων με τους κατάλληλους εξοπλισμούς σίτισης και ποτίσματος, με επιλογή υλικών που δεν σκουριάζουν ή λερώνουν εύκολα, ενώ ταυτόχρονα μπορούν εύκολα να καθαριστούν και να απολυμανθούν
 10. Να υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη συλλογή του παραγόμενου προϊόντος (αμελκτικές μηχανές, ταινίες μεταφοράς αβγών κ.λπ.) και να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά του στον χώρο αποθήκευσης (παγολεκάνη συλλογής γάλακτος, ωοσκοπικό κέντρο κ.λπ.)
 11. Να έχει οργανωθεί ένας χώρος για την αποθήκευση των ζωοτροφών με ασφαλή τρόπο, ώστε να αυξάνεται η διάρκεια αποθήκευσης της τροφής και η διατήρηση της καλής ποιότητας. Επίσης, σημαντικό είναι να υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας των ζωοτροφών, ώστε να μειώνεται το κόστος αγοράς.
 12. Τέλος, σε μία οποιαδήποτε μονάδα εκτροφής ζώων παραγωγής, είναι πολύ βασικό να διασφαλίζεται η βιοασφάλεια των ζώων από προσβολές και ασθένειες (περίφραξη, απομάκρυνση ξένων ζώων, περιορισμός ύποπτων για ασθένεια ζώων και απομάκρυνση νεκρών), καθώς επίσης να τηρούνται απλοί υγειονομικοί κανόνες (πλύσιμο χεριών, χρήση ποδόλουτρων, λάκκος απολύμανσης τροχών οχημάτων, ύπαρξη τουαλέτας κ.λπ.). Για τη διατήρηση ενός πιο ασφαλούς περιβάλλοντος, σε μερικές εκτροφές επιβάλλεται συχνή και μεθοδευμένη απολύμανση (π.χ. πτηνοτροφεία, κονικλοτροφεία, χοιροστάσια), σε άλλες πάλι είναι πιο σπάνια, αλλά απαραίτητη για την εξόντωση παθογόνων οργανισμών.
provatotrofiki-monada-voiotia
ΠΡΟΒΑΤΟΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΒΑΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Σε γενικές γραμμές, το κτηριακό κομμάτι, όσον αφορά τον σκελετό και τα υλικά κάλυψης για τις περισσότερες σταβλικές εγκαταστάσεις, αν όχι ακριβώς ίδιο, είναι τουλάχιστον παρεμφερές. Αυτό που μπορεί να διαφέρει σημαντικά, ανάλογα με το είδος εκτροφής, είναι ο τρόπος εξαερισμού των μονάδων, ο οποίος μπορεί να πραγματοποιείται ή με φυσικό τρόπο (ανοίγματα οροφής και πλαϊνά) σε λιγότερο ευαίσθητες ομάδες ζώων, όπως στα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα, ή να πραγματοποιείται με τεχνικό τρόπο (δυναμικός εξαερισμός) σε μονάδες εκτροφής πτηνών, χοιρινών ή κουνελιών.

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΥΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΡΕΚ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΥΓΩΝ, ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ

Τέλος, υπάρχει και ο συνδυασμός των δύο προηγούμενων τύπων εξαερισμού (φυσικός και δυναμικός), για παράδειγμα σε μονάδες εκτροφής πτηνών πάχυνσης ή αβγοπαραγωγής ελευθέρας βοσκής ή βιολογικής εκτροφής.

Στην περίπτωση του δυναμικού εξαερισμού (εξαεριστήρες), γίνεται ταυτόχρονα και εγκατάσταση συστήματος δροσισμού (υγρή παρειά) για τη δραστική μείωση της θερμοκρασίας κατά την θερινή περίοδο.

Όλα τα παραπάνω συστήματα μπορούν να αυτοματοποιηθούν και ο αερισμός των μονάδων να εφαρμόζεται και να ελέγχεται ανάλογα με τις ρυθμίσεις των παραμέτρων θερμοκρασίας, υγρασίας ή άλλων (επίπεδα αμμωνίας ή CO2 κ.λπ.) που ορίζει ο παραγωγός.

Διαβάστε σχετικά: Απαραίτητη η ύπαρξη κτηνοτροφικών μονάδων συγκεκριμένων προδιαγραφών

Γράφουν: Σαμαντούρος Κωνσταντίνος, Γεωπόνος MSc Zωοτέχνης πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, ΑΓΡΕΚ ΑΕ

-Διαφήμιση-
gaia-sense