Στόχος και όραμά μας είναι να καταστήσουμε την Ελλάδα παγκόσμιο ελκυστικό προορισμό για τουρισμό 365 ημέρες τον χρόνο, με επίκεντρο τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και με στόχο τα οφέλη του τουρισμού να διαχυθούν σε όλες τις τοπικές κοινωνίες.

Από το 2015, εφαρμόζουμε εθνική τουριστική πολιτική –που ήδη έχει αποδώσει– με στρατηγικούς άξονες την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, το άνοιγμα νέων αγορών του εξωτερικού, την ανάδειξη νέων ελληνικών προορισμών, την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού και την προσέλκυση τουριστικών επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας με έμφαση στην ποιότητα.

Πετύχαμε τις υψηλότερες ιστορικά επιδόσεις στον ελληνικό τουρισμό. Το 2015, είχαμε ρεκόρ 26 εκατομμυρίων επισκεπτών και το 2016 νέο ρεκόρ 28 εκατομμυρίων διεθνών αφίξεων, με ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης 7%, διπλάσιους του μέσου όρου του παγκόσμιου τουρισμού, που είναι 3%-4%.

Το 2017, καταγράφουμε θεαματική επιτυχία σε όλα τα τουριστικά μεγέθη –κρατήσεις και αφίξεις, πληρότητες, διανυκτερεύσεις και έσοδα– και προσδοκούμε ότι θα ξεπεράσουμε τα 30 εκατομμύρια διεθνών επισκεπτών. Επίσης, υπήρξε σημαντική αύξηση των θέσεων πλήρους απασχόλησης, ρεκόρ 17ετίας στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Οι νέες θέσεις εργασίας ανήλθαν σε 255.903, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ και η πλειοψηφία τους αφορά τον τομέα του τουρισμού.

Προωθούμε σε στενή συνεργασία με τις περιφέρειες, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους τοπικούς φορείς και τον ιδιωτικό τομέα, την οργανωμένη και στοχευμένη ανάπτυξη θεματικών τουριστικών προϊόντων που η κυβέρνησή μας έδωσε προτεραιότητα, επειδή ήταν ένα αναξιοποίητο κεφάλαιο. Αξιοποιούμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής – προορισμού που μπορούν να λειτουργήσουν ως νέες πηγές εσόδων και απασχόλησης σε δημοφιλείς και νέους ελληνικούς προορισμούς όλο τον χρόνο.

Σε στενή συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, προωθούμε κοινές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες μέσα από τον τουρισμό που στηρίζουν τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα και επαγγελματίες σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους που, ήδη, βλέπουν τα οφέλη.

Προσδιορίσαμε από κοινού με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τις λειτουργικές μορφές και τις κατηγορίες των τουριστικών καταλυμάτων για την ένταξή τους σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ και του Leader. Μέσω του ΕΠΑΝΕΚ, προκηρύξαμε το πρώτο πρόγραμμα για την ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους. Μάλιστα, σύντομα θα προκηρυχθεί και το πρόγραμμα για την ενίσχυση της ίδρυσης νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τουρισμό.

Έκρηξη καταγράφεται στις τουριστικές επενδύσεις. Στον αναπτυξιακό νόμο, υποβλήθηκαν 251 φάκελοι για ξενοδοχειακές επενδύσεις που αντιστοιχούν στο 50% της συνολικής αξίας των προτάσεων, ενώ και στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Τουρισμού το 2016 κατατέθηκαν 142 προτάσεις για υφιστάμενα και νέα ξενοδοχεία και ειδικές τουριστικές υποδομές.

Συστήσαμε από κοινού με τα υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης το φόρουμ Αγροδιατροφής-Βιομηχανίας-Τουρισμού. Μέσα από τη δημιουργία αλυσίδων αξίας, δικτυώσεων και συνεργατικών σχημάτων των τουριστικών και των παραγωγικών επιχειρήσεων πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια, την απασχόληση και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Διαμορφώνουμε το πλαίσιο για τις προδιαγραφές λειτουργίας των αγροτουριστικών επιχειρήσεων, με στόχο την κινητοποίηση νέων επενδύσεων σε όλη την Ελλάδα και την παροχή αυθεντικών και υψηλής ποιότητας εμπειριών στους επισκέπτες στην ελληνική ύπαιθρο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ολοκληρώνουμε το θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.

Επίσης, στηρίζουμε πρωτοβουλίες όπως το «Ελληνικό πρωϊνό» στα ξενοδοχεία του εποπτευόμενου φορέα μας Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, δράσεις προβολής της ελληνικής γαστρονομίας στο εξωτερικό όπως το «Συμπόσιο», αλλά και προγράμματα βιώσιμου τουρισμού που διασυνδέουν τον τουρισμό με τη γεωργία και τους τοπικούς παραγωγούς, όπως η πρόσφατη πρωτοβουλία του κορυφαίου tour operator TUI σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό δίκτυο Futouris, για την ανάπτυξη δράσεων, με στόχο να καταστεί η Κρήτη πρότυπο προορισμού διακοπών βιώσιμης διατροφής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο τουρισμός υπαίθρου, ο αγροτουρισμός και η γαστρονομία είναι μορφές τουρισμού που προωθούμε δυναμικά, έχοντας ως στόχο τη διασύνδεση του τουρισμού με την πρωτογενή παραγωγή, τον αγροτικό τομέα και τα τοπικά προϊόντα, που αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της ταυτότητας της Ελλάδας και βασικούς πυλώνες της περιφερειακής ανάπτυξης, της τοπικής απασχόλησης και της εθνικής οικονομίας.

Γράφουν: Έλενα Κουντουρά, υπουργός Τουρισμού

-Διαφήμιση-
gaia-sense