Μείωση της ποσότητας των εξαγωγών κρασιού σε απόλυτους αριθμούς παρουσιάζει την τελευταία 15ετία η χώρα μας (2000-2015), ενώ την ίδια στιγμή η αντίστοιχη αξία τους παρουσιάζει μια σταθερότητα. Αυτό οφείλεται, εξηγούν κύκλοι της αγοράς, στο μερίδια που έχει κερδίσει το ποιοτικό εμφιαλωμένο κρασί κάτι που φαίνεται και από την σχετικά σταθερή αξία εξαγωγών. Την ίδια ώρα με την παγκόσμια αγορά να παρουσιάζει άνοδο στην εξαγωγική της δραστηριότητα, η Ελλάδα φαίνεται να χάνει έδαφος σε ό,τι αφορά τις παραγόμενες ποσότητες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ποσότητα έχει περιοριστεί το 2015 στα 280.298 HL, ενώ το 2000 οι αντίστοιχες ποσότητες ήταν στα 454.969 HL. Αντίστοιχα, η αξία των εξαγωγών κυμαίνεται σχεδόν στα ίδια επίπεδα, καθώς πριν από 15 χρόνια ήταν στα 68.478.652 ευρώ και το 2015 ήταν 66.676.880 ευρώ. Αν βέβαια κανείς παρατηρήσει τις ποσότητες συγκριτικά ανά έτος γίνεται εύκολα αντιληπτό πως οι αυξομειώσεις δύναται να οφείλονται στις διακυμάνσεις της παραγωγής.

Ταυτόχρονα, οι ποσότητες των εξαγωγών οίνου των τελευταίων δύο χρόνων από το 2014 στο 2015 παρουσιάζει μια πτώση της τάξης του 0,51%, ενώ αντίστοιχα στην αξία τους μια αύξηση κατά 6,69%.

Την ίδια στιγμή, η χώρα μας φαίνεται να εισάγει και πιο ακριβά κρασιά, τόσο από χώρες της ΕΕ όσο και από τρίτες χώρες. Έτσι, ενώ το 2000 οι εισαγωγές κρασιών έφτασαν για τη χώρα μας τα 20.418.832 ευρώ, πέρσι η αντίστοιχη αξία έφτασε στα 29.619.895 ευρώ, παρουσιάζοντας μια αύξηση σχεδόν στο 50%. Επίσης, οι ποσότητες μειώθηκαν σχεδόν κατά 1/3 (από 182.630 HL το 2000, σε 126.919 HL το 2015).

Αντίστοιχα, κατά τη διετία 2014-2015, η αξία των εισαγωγών παρουσίασε αύξηση της τάξης του 0,72%. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι το 2015 η αξία των εισαγωγών είναι μικρότερη από την αντίστοιχη αξία των εξαγωγών.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΟΙΝΟΙ 2000-2015

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ HL ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΞΙΑ (€)
2000 182.630 20.418.832
2001 498.265 28.221.977
2002 125.309 44.164.303
2003 326.705 23.710.127
2004 245.946 24.969.239
2005 136.400 23.481.109
2006 149.136 25.089.987
2007 190.531 32.840.463
2008 234.430 36.698.633
2009 162.919 29.697.044
2010 107.358 24.466.231
2011 202.939 25.977.205
2012 177.891 25.972.666
2013 187.852 27.674.653
2014 149.264 29.407.006
2015 126.919 29.619.895

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΟΙΝΟΥ 2000-2015

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ HL ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΞΙΑ (€)
2000 454.969 68.478.652
2001 787.252 78.971.610
2002 310.093 50.987.253
2003 596.817 66.247.897
2004 351.452 63.784.213
2005 337.150 57.480.240
2006 308.027 52.275.041
2007 338.589 57.472.986
2008 268.755 55.609.868
2009 304.060 57.839.344
2010 385.668 57.874.315
2011 339.492 62.209.806
2012 344.215 66.218.702
2013 243.612 59.561.176
2014 281.729 62.497.147
2015 280.298 66.676.880

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Επιμέλεια-Συντονισμός έκδοσης: Τάνια Γεωργιοπούλου
Γράφουν: Ανθή Γεωργίου

-Διαφήμιση-
gaia-sense