Ένα νέο εγχείρημα στον τομέα της ενέργειας, που αποτελεί «παιδί» του Συνεταιρισμού Ζαγοράς με τα πασίγνωστα μήλα ΖΑGORIN, δημιουργήθηκε πρόσφατα στη Μαγνησία. Ο Συνεταιρισμός, αξιοποιώντας τις διατάξεις του Νόμου 4513/2018, σύστησε Ενεργειακή Κοινότητα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Περιορισμένης Ευθύνης.

Η κίνηση αυτή στοχεύει στη δημιουργία ενεργειακού αποθέματος για το σύνολο των εγκαταστάσεών του, παράλληλα με την περαιτέρω μείωση του αποτυπώματος άνθρακα από τη λειτουργία της μονάδας διαχείρισης των φρούτων, αφού η ενέργεια θα παράγεται από ανανεώσιμη πηγή. Το νέο σχήμα, που είναι ένας ενεργειακός συνεταιρισμός, απαρτίζεται επίσης από τον Αγροτικό Μηλεοπαραγωγικό Συνεταιρισμό Πουρίου και τον Συνεταιρισμό Μηλεοπαραγωγών Μακρυράχης, νομικά πρόσωπα – μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς, όπως επίσης τον Γυναικείο Αγροτουριστικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς, αλλά και τον Αγροτικό Σύλλογο Ζαγοράς.

Η Ενεργειακή Κοινότητα θα είναι αυτοπαραγωγός ενέργειας και θα ακολουθεί τη διαδικασία του εικονικού συμψηφισμού (net metering). Η διοίκηση, έχοντας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, κρίνει ότι περίπου σε τρία με τέσσερα χρόνια θα έχει υλοποιηθεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ενεργειακής δυναμικής 1MW και θα υπάρχει πλήρης λειτουργία του, ώστε η αυτοπαραγωγή ενέργειας να καλύπτει τις ανάγκες που θα προκύψουν από τη σχεδιαζόμενη επέκταση των ψυκτικών εγκαταστάσεων που θα καλύψουν τη διαρκώς αυξανόμενη παραγωγή μήλων.

Από τη διαδικασία θα επωφεληθεί και ο Γυναικείος Συνεταιρισμός της περιοχής, που αποτελεί και βασικό συνεργάτη του Συνεταιρισμού Ζαγοράς, για την παραγωγή του Πετιμεζιού από ΠΟΠ Φιρίκια Πηλίου, το οποίο κυκλοφορεί αποκλειστικά με το εμπορικό σήμα ZAGORIN. Η Ενεργειακή Κοινότητα προβλέπεται να αποτελέσει πρότυπο και για άλλα σχήματα στην περιοχή.

Οι δυνατότητες που δίνονται στα σχήματα αυτά δημιουργούν προοπτικές δεκαετιών για επενδύσεις που παράλληλα θα μειώσουν τα έξοδα των συνεταιρισμένων αγροτών, θα αυξήσουν τις θέσεις εργασίας και θα συμβάλουν στη γενικότερη προσπάθεια περιβαλλοντικής προστασίας, που στρατηγικά καταβάλλει ο Συνεταιρισμός Ζαγοράς.

-Διαφήμιση-
gaia-sense