Το Κανναβοτύχερο στο Μέτρο 16

Το έργο «Κανναβοτύχερο» επιδιώκει να ξαναζωντανέψει την καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ο ΑΣΚΓΕ Σουφλιώτικα Κελάρια, ως συντονιστής φορέας, τo Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΔΠΘ, o ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, η ΚοινΣΕπ ΘΕΟΓΕΝΗΣ και πέντε παραγωγοί από τον Έβρο και τις Σέρρες ενώνουν τις δυνάμεις τους υπό τη σκέπη της Δράσης 2 του Μέτρου 16, για τη «βελτιστοποίηση της άρδευσης στην καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης στην Κεντρική Μακεδονία και Θράκη για μειωμένη περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη και αύξηση της διατροφικής αξίας του παραγόμενου κανναβέλαιου».

Οι στόχοι του προγράμματος

Η συντονίστρια του έργου-γεωπόνος στα Σουφλιώτικα Κελάρια, Δώρα Τζιβάρα, σημειώνει πως το πρώτο δεκαήμερο Μαΐου ξεκινούν οι σπορές. «Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι μέσω της ελεγχόμενης άρδευσης και της μείωσης της υγρασίας να μπορέσουμε να μειώσουμε στις ποικιλίες που θα σπαρθούν στα πειραματικά αγροτεμάχια την ουσία τετραϋδροκανναβινόλη που επηρεάζεται από το νερό.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, το επιτρεπόμενο όριο είναι κάτω από 0,2% και όταν το υπερβαίνει το προϊόν θεωρείται ακατάλληλο για κατανάλωση και καταστρέφεται». Αναφέρει ότι θα τοποθετηθούν τενσιόμετρα στους αγρούς για μέτρηση της εδαφολογικής υγρασίας, ώστε η άρδευση να γίνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις των φυτών και να αποφεύγεται η αλόγιστη χρήση νερού.

Οι πειραματικοί αγροί κυμαίνονται μεταξύ 5-10 στρεμμάτων και ο κάθε παραγωγός θα καλλιεργήσει για δύο καλλιεργητικές περιόδους. Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και o ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αναλαμβάνουν τις μετρήσεις και τις αναλύσεις, οι οποίες ήδη ξεκίνησαν. «Έχουμε πάρει δείγματα χώματος από τους αγρούς και οι αναλύσεις θα συνεχιστούν, από τη σπορά μέχρι και τη συγκομιδή», λέει.

Για την υλοποίηση του προγράμματος προτιμήθηκαν παραγωγοί που είχαν προηγούμενη εμπειρία καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης, κάτι που θα διευκολύνει όχι μόνο την εξαγωγή συμπερασμάτων, αλλά και τη συγκομιδή, η οποία παρουσιάζει δυσκολίες.

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία δεδομένων για τις απαιτήσεις της καλλιέργειας, έτσι ώστε να αυξηθούν σταδιακά τα στρέμματα από παραγωγούς που ενδιαφέρονται. «Ο δεύτερος στόχος αφορά την παραγωγή του κανναβέλαιου, που έχει μεγάλη θρεπτική αξία και ευεργετικές ιδιότητες, με τη μέθοδο της ψυχρής έκθλιψης. Επιδιώκουμε να δημιουργηθεί ένα προϊόν που θα υιοθετήσουν οι καταναλωτές στην καθημερινή τους διατροφή», λέει.

Η μεταποίηση δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα, καθώς αυτό έχει ερευνητικό χαρακτήρα, αλλά είναι ο επόμενος στόχος. Η κα Τζιβάρα επισημαίνει ότι η προμήθεια του σπόρου και η αδειοδότηση του παραγωγού γίνονται από το ΚΕΠΠΥΕΛ.