Παγκόσμια ένωση νέων συνεταιριστών: Στόχος ένα νέο μοντέλο

Παγκόσμια ένωση νέων συνεταιριστών: Στόχος ένα νέο μοντέλο

Το 2012 γιορτάστηκε από τον ΟΗΕ ως Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών. Αυτό συνέβη προκειμένου να αναδειχθεί η σημασία του συνεταιρίζεσθαι στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις που διοργανώθηκε, αφορούσε τη διαμόρφωση του πλαισίου που πρέπει να διέπει τη λειτουργία του συνεταιριστικού οικοδομήματος, ώστε να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες των νέων.

Οι συνεταιρισμοί είναι στη φύση των νέων, υποστήριξαν οι εκπρόσωποι της Παγκόσμιας Ένωσης Νέων Συνεταιριστών. Ο δημοκρατικός χαρακτήρας των συνεταιρισμών, η δυνατότητα που δίνουν στους νέους να δοκιμάζονται σε διαφορετικούς ρόλους, αναπτύσσοντας τις διάφορες δεξιότητές τους αλλά και τη δημιουργικότητά τους, καθώς και η ευκαιρία που τους δίνεται να συμμετέχουν καθοριστικά στη λήψη αποφάσεων, προσελκύει τον νεαρό πληθυσμό, σύμφωνα με τα όσα είπαν. Τα συνεταιριστικά κινήματα προσφέρουν, επιπλέον, ευκαιρίες εργασίας σε διάφορους φορείς, ενώ παράλληλα παρέχουν τη δυνατότητα επιμόρφωσης στο αντικείμενο που επιθυμούν, υποστήριξαν.

Το κλίμα σταθερότητας είναι ένα ακόμη σημαντικό κριτήριο για όσους θέλουν να ενταχθούν σε συνεταιρισμούς, καθώς «αντέχουν» περισσότερο σε συνθήκες πίεσης. Σε δυσχερείς οικονομικές συνθήκες σαν αυτές που αντιμετωπίζουμε σήμερα, οι μεμονωμένες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι οι πρώτες που βάλλονται και είναι πολύ πιθανό να μην αντέξουν στο χρόνο. Αντίθετα, η συλλογικότητα του συνεταιρισμού είναι η απάντηση σε τέτοιες εποχές. Οι υποδομές, η αξιοπιστία στις τράπεζες, η διευκόλυνση στη δικτύωση και η δυνατότητα να απευθυνθούν σε μεγαλύτερες και περισσότερες αγορές, είναι ακόμη μερικοί από τους λόγους που έλκουν τους νέους να ασπαστούν το συνεταιρίζεσθαι.

Ο συνεταιρισμός «διδάσκει» μία νέα αντίληψη για την ηθική, επισημάνθηκε τότε. Ο ατομικισμός δίνει τη θέση του στη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη, που καλλιεργείται μέσα στον συνεταιρισμό και με αυτόν τον τρόπο πλάθεται η συνεταιριστική ηθική. Παράλληλα, μέσω του συνεταιρίζεσθαι, ενισχύεται η αυτοπεποίθηση του νέου, καθώς απολαμβάνει ατομικές και ομαδικές επιτυχίες.

Στόχος των συνεταιρισμών, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν οι νέοι, είναι να σχεδιαστεί ένα καινούργιο συνεργατικό μοντέλο το οποίο θα είναι περισσότερο ανταγωνιστικό και καινοτόμο. Αυτό θα επιτευχθεί με την παρουσία νεαρού πληθυσμού, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, με τη δυνατότητα όλων των συνεταιριστών να διασυνδέονται μεταξύ τους αλλά και με την υιοθέτηση συλλογικών μορφών δράσης. Το κλειδί στην αναμόρφωση των συνεταιρισμών είναι να ενταχθούν νέοι άνθρωποι, που θα μοιράζονται, ενωμένοι, ένα κοινό όραμα.

  • Χριστίνα Καραβοκύρη