«Πράσινη γεωργία και επισιτιστική ασφάλεια μπορούν να συνυπάρξουν στο ευρωπαϊκό σκηνικό»

Η απώλεια των αποδόσεων μπορεί να αντισταθμιστεί με τον αναπροσανατολισμό της διατροφής

prasini
-Διαφήμιση-
gaia-sense

«Η εντατική παραγωγή που είναι βουτηγμένη στα χημικά δεν είναι ο μόνος τρόπος για να θρέψουμε τον αυξανόμενο πληθυσμό»

Οι ευρωπαϊκές αγροτικές εκμεταλλεύσεις θα μπορούσαν στραφούν στο σύνολό τους σε αγροοικολογικές πρακτικές, όπως η βιολογική γεωργία, και παρ’ όλα αυτά να συνεχίσουν να παράγουν επαρκή ποσότητα τροφίμων για τον αυξανόμενο πληθυσμό της ηπείρου, σύμφωνα με νέα μελέτη του Ινστιτούτου Βιώσιμης Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων (IDDRI). Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι απώλειες που θα υπάρξουν σε αποδόσεις δύνανται να αντισταθμιστούν από αλλαγές στην ανθρώπινη διατροφή.

Υπενθυμίζεται ότι η αγροοικολογία είναι μια μορφή γεωργίας που λαμβάνει υπόψη τα φυσικά οικοσυστήματα και αξιοποιεί τοπικές γνώσεις για την ανάπτυξη καλλιεργειών που αυξάνουν τη βιωσιμότητα του συστήματος παραγωγής τροφίμων. Η γαλλική δεξαμενή σκέψης, η οποία θέλει να προωθήσει τη μετάβαση προς μια βιώσιμη ανάπτυξη, υποστηρίζει ότι η χρήση χημικών ουσιών μπορεί να καταργηθεί σταδιακά και οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου να ελαττωθούν ριζικά στην Ευρώπη, μέσω της αγροοικολογικής προσέγγισης στη γεωργία, παράγοντας παράλληλα αρκετά θρεπτικά τρόφιμα ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε πιθανότητα επισιτιστικής κρίσης. Και αυτό, διότι οι επιπτώσεις της μειωμένης παραγωγής μπορούν να μετριαστούν με τον αναπροσανατολισμό της διατροφής, εστιάζοντας περισσότερο στις φυτικές πρωτεΐνες και στα ζώα που τρέφονται αποκλειστικά με χόρτο από βοσκοτόπους, αντί για των λευκών κρεάτων που τρέφονται με σιτηρά. Παράλληλα, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ένα μοντέλο γεωργίας στο οποίο κυριαρχούν οι αργοοικολογικές και βιολογικές εκμεταλλεύσεις μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα σε προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή και η διατήρηση της βιοποικιλότητας.

«Η εντατική παραγωγή που είναι βουτηγμένη στα χημικά δεν είναι ο μόνος τρόπος για να θρέψουμε τον αυξανόμενο πληθυσμό» σχολίασε ο Rob Percival, επικεφαλής Πολιτικής Τροφίμων στη βρετανική οργάνωση Soil Association. «Αυτή η νέα έρευνα δείχνει ότι με την επανεστίαση της διατροφής γύρω από τις φυτικές πρωτεΐνες και τα ζώα που τρέφονται από βοσκοτόπους, είναι εφικτή μια πλήρως αγροοικολογική Ευρώπη».

-Διαφήμιση-