Στη Θράκη γεννήθηκε η φακή «Δημόκριτος»

Για να τραφεί ο πλανήτης το 2050, η επιστήμη της Βελτίωσης των Φυτών μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην επιβίωση του ανθρώπου και στην καλυτέρευση της ζωής του, δημιουργώντας νέες ποικιλίες.

Στη Θράκη γεννήθηκε η φακή «Δημόκριτος»
Η βελτίωση των φυτών στην υπηρεσία επιβίωσης του πλανήτη

Σύμφωνα με τον καθηγητή του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ιωάννη Τοκατλίδη, οι επιλογές είναι δύο, εκ των οποίων η μία αφορά το λεγόμενο χάσμα παραγωγής. «Η έρευνα στη γεωργία πρέπει να εστιάσει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ δυναμικού παραγωγής και πραγματικής παραγωγής για ν’ αντιμετωπίσει δύο παραμέτρους που σχετίζονται με την πυκνότητα, ώστε να πετυχαίνουμε και στην πράξη το “α” παραγωγικό δυναμικό. Η δεύτερη οδός είναι ν’ αυξήσουμε το παραγωγικό δυναμικό. Και στις δύο οδούς υπάρχουν περιθώρια προόδου, με σκοπό να έχουμε μια δεύτερη πράσινη επανάσταση και να επιτύχουμε το 2050 την επάρκεια τροφίμων».

Στη Θράκη γεννήθηκε η φακή «Δημόκριτος»Ο γεωργός παράγει, ο γεωπόνος συμβουλεύει, οι εταιρείες πουλάνε προϊόντα γι’ αυτό υποστηρίζουν τα υβρίδια, δημιουργώντας εξάρτηση στους αγρότες. Η ελληνική πολιτεία οφείλει να στηρίξει ανθεκτικές ποικιλίες, που θα προσαρμόζονται πιο εύκολα και, προφανώς, δεν θα είναι υβρίδια. Στόχος της προσπάθειας πρέπει να είναι η επιβίωση του αγρότη, παράλληλα με ποιοτική και οικονομική τροφή για τον καταναλωτή. «Η πολιτική οφείλει να παίξει ουσιαστικό ρόλο, γιατί είναι αντικίνητρο για τους ιδιώτες να επενδύσουν σε νέες ποικιλίες. Αυτό μπορεί ν’ αντιμετωπιστεί με νομοθετικό πλαίσιο, που θα ωφελεί τον γεωργό και, ταυτόχρονα, θα δίνει κίνητρο στην εταιρεία να δημιουργεί ποικιλίες προσαρμόσιμες στις συνθήκες που, ουσιαστικά, δεν θα είναι υβρίδια».

Στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης πέτυχαν τη γενετική βελτίωση φακής, που καλλιεργήθηκε στον Β. Έβρο, και ονομάστηκε «Δημόκριτος» στο Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών. Η φακή δοκιμάστηκε σε τέσσερις περιοχές της χώρας. «Τα αποτελέσματα από το Ινστιτούτο έδειξαν ότι είναι πολύ καλύτερη των ποικιλιών μάρτυρες έως και 40% πάνω, αλλά υστερούσε στη Λάρισα, γιατί το περιβάλλον είναι πολύ διαφορετικό». Η φακή είναι εμπορεύσιμη, αλλά το πανεπιστήμιο δεν μπορεί να κάνει μαζική παραγωγή.