Συνεταιριστικός Νόμος: Ένα βήμα πριν από την ψήφιση, «φουντώνει η συζήτηση»

Τι σχολίασαν αγρότες και ειδικοί στη διαβούλευση

Η «ΥΧ» πρώτη ξεκίνησε τη δημόσια συζήτηση για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο για τους συνεταιρισμούς παρουσιάζοντας κατ’ αποκλειστικότητα το πρώτο κείμενο του νομοσχεδίου που είχε στη διάθεσή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε να εγκριθεί και να πάρει τον δρόμο της διαβούλευσης.

Την Τετάρτη 14/1 ολοκληρώθηκε η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης για το συνεταιριστικό νομοσχέδιο, το οποίο βρίσκεται προ των πυλών από την εισαγωγή του για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή. Η «ΥΧ» παρακολούθησε τη διαδικασία και σταχυολογεί ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε μερικά από τα 37 άρθρα του νομοσχεδίου. Στο μενού των συζητήσεων, την τιμητική τους έχουν το μέλος-επενδυτής, η διανομή των κερδών στα μέλη των συνεταιρισμών, η αναστολή των διώξεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των υπό εκκαθάριση συνεταιρισμών, καθώς και η διαδικασία της εκκαθάρισης.

Άρθρο 6 (Μέλη)
Να μειωθεί το ποσοστό ψήφων του ιδιώτη – επενδυτή, διχάζει η είσοδος

Μεταξύ άλλων, στο άρθρο αναφέρονται τα εξής: «Το Καταστατικό μπορεί να προβλέπει την εγγραφή στον ΑΣ μελών-επενδυτών, μη χρηστών […]. Στην περίπτωση που το Καταστατικό προβλέπει ότι τα μέλη-επενδυτές συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού με δικαίωμα ψήφου, ο συνολικός αριθμός των ψήφων τους δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% του συνολικού αριθμού των ψήφων που διαθέτουν τα μέλη του συνεταιρισμού».

Η «ΥΧ» πρώτη ξεκίνησε τη δημόσια συζήτηση για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο για τους συνεταιρισμούς παρουσιάζοντας κατ’ αποκλειστικότητα το πρώτο κείμενο του νομοσχεδίου που είχε στη διάθεσή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε να εγκριθεί και να πάρει τον δρόμο της διαβούλευσης. Παρά τις αρχικές ενστάσεις ορισμένων συνεταιριστών ως προς την είσοδο του ιδιώτη επενδυτή σε έναν Αγροτικό Συνεταιρισμό, οι περισσότερες κάμφθηκαν στην πορεία, καθώς θεωρήθηκε ότι υπάρχουν οι ασφαλιστικές «δικλείδες» που θα προστατεύσουν τους συνεταιρισμούς από κακόβουλες πρακτικές ή ενδεχόμενο δόλο του μέλους-επενδυτή.

Ωστόσο, στη διαβούλευση υπάρχουν αρκετά σχόλια που θεωρούν υψηλό το 35% του μέγιστου ποσοστού αριθμού ψήφων του επενδυτή και ζητούν αυτό να πέσει στο 20%. Μια επιπλέον παρατήρηση φοροτεχνικών που ζητούν να προστεθεί η πρόβλεψη το Καταστατικό να απαγορεύει σε όλα τα μέλη (μέλη του ΔΣ και μέλη-επενδυτές) να ασκούν ανταγωνιστικές πράξεις προς τον Αγροτικό Συνεταιρισμό. Μια παρατήρηση του ΑΣ «Η Πίνδος» αναφέρει ότι πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα μέλος-επενδυτής να μπορεί να είναι και ένας συνεταιρισμός.

Τοποθέτηση κατά της δυνατότητας μέλους-επενδυτή έχει αναρτηθεί από τη ΣΥΚΙΚΗ. Ο συνεταιρισμός, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και τυποποίηση σύκων, αντιπροτείνει: «Στις μέρες μας, υπάρχουν σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω των οποίων ένας υγιής συνεταιρισμός, ο οποίος δεν παραμένει μόνο στη συγκέντρωση, αλλά ασχολείται και με τη μεταποίηση, την τυποποίηση, την εμπορία και τη διάθεση του προϊόντος, μπορεί να εξασφαλίσει με τη χρήση των εργαλείων αυτών επιπλέον ρευστότητα και να αυξήσει την καθαρή του θέση με τα θετικά διαχειριστικά υπόλοιπα που μπορεί να δημιουργεί».

Άρθρο 36 (Μεταβατικές Διατάξεις)
ΕΒΟΛ: «Παραγραφή αδικημάτων, αν δεν υπάρχει δόλος»

Όπως είχε αποκαλύψει η «ΥΧ», ο συνεταιριστικός νόμος προβλέπει την αναστολή όλων των διαδικασιών διώξεων που συνδέονται με χρέη στο Δημόσιο σε μέλη Διοικητικών Συμβουλίων συνεταιρισμών για πέντε χρόνια. Ωστόσο, όπως είχε δηλώσει ο πρόεδρος του ΑΣ Βόλου, Νικήτας Πρίντζος, στην «ΥΧ», αυτό δεν είναι αρκετό, κάτι που επανέλαβε και κατά τη διαβούλευση: «Στο τέλος της πενταετίας να δύναται ο εκκαθαριστής, εφόσον έχει διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει αδίκημα με δόλο, να ενημερώνει με έγγραφό του το ειρηνοδικείο, ώστε να απαλλάσσονται πλήρως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Αγροτικών Συνεταιρισμών».

Παρέμβαση στο εν λόγω άρθρο κάνει και ο εκκαθαριστής PQH, αναφέροντας το εξής: «Προβλέπεται παράταση εκκαθαρίσεων σε περιπτώσεις ΑΣ, η διάρκεια των οποίων έχει ήδη υπερβεί τα επτά έτη. Να προβλεφθεί συντομότερος χρόνος ολοκλήρωσης αυτών, άλλως να μη συνδεθεί η δυνατότητα υποβολής αιτήσεως αντικατάστασης των εκκαθαριστών με συγκεκριμένη προθεσμία (36 § 6)».

Άρθρο 26 (Διαχειριστικό υπόλοιπο, πλεονάσματα- κέρδη)
Ενστάσεις για τη διανομή των κερδών στα μέλη των ΑΣ

Στο εν λόγω άρθρο, μεταξύ άλλων, αναφέρεται: «Τα πλεονάσματα ή τα κέρδη μπορούν να διανέμονται στα μέλη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, όταν διανέμονται πλεονάσματα, αυτά φορολογούνται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 27 του παρόντος νόμου και όταν διανέμονται κέρδη, αυτά φορολογούνται ως μερίσματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας».

Τοποθετήσεις που ζητούν ορισμένες δικλείδες ασφαλείας και περιορισμούς στη διανομή των κερδών των ΑΣ στα μέλη τους πραγματοποιήσαν φοροτεχνικοί και πολίτες. Ενδεικτικό είναι ένα σχόλιο που αναφέρει ότι «η διανομή των ‘‘κερδών’’ του ΑΣ, εφόσον δεν συνδυαστεί με κάποιον ‘‘περιορισμό’’, θα προκαλέσει την εμφάνιση μορφών επιχειρήσεων, που δεν θα έχουν τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά του ΑΣ». Άλλοι σχολιαστές αναφέρουν ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί κατά τη διανομή των κερδών, ώστε να διασφαλίζεται η ύπαρξη αποθεματικού και η οικονομική ευρωστία του συνεταιρισμού.