Στο τραπέζι πρόταση για την ενίσχυση της κονικλοτροφίας

Με κεντρικό μήνυμα «Δώστε στα κουνέλια περισσότερο χώρο», η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωκοινοβουλίου ζητά από τα κράτη-μέλη αλλαγές στην κονικλοτροφία, με βασικό αίτημα τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης κλωβοστοιχιών και την αντικατάστασή τους από εναλλακτικά συστήματα εκτροφής σε περιφραγμένα πάρκα.

Στο τραπέζι πρόταση για την ενίσχυση της κονικλοτροφίας
Η ευρωπαϊκή παραγωγή μειώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια
-Διαφήμιση-
Delegate

Για να αντισταθμιστεί το υψηλότερο κόστος των εναλλακτικών συστημάτων, οι ευρωβουλευτές προτείνουν την ενίσχυση των παραγωγών που επιλέγουν εναλλακτικές λύσεις, μέσω των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης.

Το τοπίο πέριξ της ευρωπαϊκής κονικλοτροφίας, όπως περιγράφεται στο ψήφισμα της Επιτροπής, είναι μάλλον αποθαρρυντικό. Η παραγωγή μειώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, με την πτώση να εκτιμάται στο 3,9% για το 2016. Η κατανάλωση επίσης περιορίζεται, με τις τιμές πώλησης να έχουν μειωθεί κατά περίπου 20% την τριετία, ενώ το κόστος παραγωγής έχει παραμείνει σταθερό.

Διαβάστε ακόμη: Εκτροφή κουνελιών στην Ελλάδα

-Διαφήμιση-

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταλαμβάνει μεν την πρώτη θέση, σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ των χωρών παραγωγής κουνελιών, και με 648.000 τόνους σφαγίων βρίσκεται μπροστά από την Ασία και ιδίως την Κίνα. Ωστόσο, η τελευταία, με μια παραγωγή 417.000 τόνων σφαγίων, είναι η μεγαλύτερη εξαγωγός χώρα παγκοσμίως. Μάλιστα, το 99% των ευρωπαϊκών εισαγωγών κρέατος κουνελιού προέρχεται από την Κίνα.

Ετησίως, 340 εκατομμύρια κουνέλια σφάζονται για το κρέας τους στην ΕΕ. Συνιστούν τον δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμό εκτρεφόμενων ζώων στην Ένωση, ωστόσο, η κονικλοτροφία αντιστοιχεί μετά βίας στο 1,1% της συνολικής ευρωπαϊκής παραγωγής κρέατος.

Αλλαγές

Σε μια προσπάθεια να ανατραπεί η υφιστάμενη κατάσταση, τα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητούν από την κομισιόν να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για την προστασία των εκτρεφόμενων κουνελιών. Κομβικό σημείο θεωρείται η σταδιακή κατάργηση των συμβατικών κλωβοστοιχιών, η οποία εκτιμάται ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο στην προστασία της δημόσιας υγείας, μειώνοντας τη χρήση αντιβιοτικών στην κονικλοτροφία. Σε αυτή τη λογική, ενθαρρύνεται η χρήση συστημάτων περιφράγματος για ομάδες ζώων, αφού συνιστούν το πιο ενδεδειγμένο σύστημα, καθώς βελτιώνει την ευζωία των εκτρεφόμενων κουνελιών και μειώνει τη συχνότητα εκδήλωσης μη φυσιολογικής συμπεριφοράς στον πληθυσμό τους.

Τα μέλη της Επιτροπής τονίζουν, πάντως, την ανάγκη να επιτευχθεί μια ισορροπία μεταξύ της καλής μεταχείρισης των ζώων, της οικονομικής κατάστασης των παραγωγών και της τελικής τιμής πώλησης του κρέατος στον καταναλωτή, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων. Άλλωστε, η στήριξη της κονικλοτροφίας στην Ευρώπη υπαγορεύεται, ταυτόχρονα, από πολλές διαφορετικές ανάγκες. Για παράδειγμα, είναι ένα σημαντικό μέσο για τη διαφοροποίηση των εισοδημάτων πολλών μικρών εκμεταλλεύσεων και μάλιστα σε περιοχές όπου δεν υπάρχει δυνατότητα για άλλες μορφές παραγωγής. Επίσης, έχει σημαντική συνεισφορά στην απασχόληση των γυναικών, ειδικά σε αγροτικές περιοχές, όπου υπάρχουν ελάχιστες δυνατότητες διαφοροποίησης του ζωικού κεφαλαίου. Να σημειωθεί ότι πάνω από τα τρία τέταρτα του συνόλου της κονικλοτροφίας στην ΕΕ λαμβάνει χώρα στην Ιταλία, στην Ισπανία και στη Γαλλία.

Προγράμματα προώθησης

Η ΕΕ, από την πλευρά της, σύμφωνα με την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα πρέπει να δεσμευτεί στη λήψη μέτρων για τη στήριξη της κατανάλωσης του κρέατος κουνελιών. Με μέση ετήσια κατανάλωση 1,70 kg ανά κάτοικο, το κρέας κουνελιού είναι ένα από τα κρέατα που καταναλώνονται λιγότερο στην ΕΕ.

Για την περαιτέρω στήριξη των ευρωπαϊκών προϊόντων, οι ευρωβουλευτές προτείνουν ένα σαφές σύστημα επισήμανσης της παραγωγής, που θα επιτρέπει στους Ευρωπαίους καταναλωτές να επιλέγουν το κρέας κουνελιού που αγοράζουν με πλήρη γνώση της προέλευσής του.

Μέτρα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής κονικλοτροφίας προωθεί η ΕΕ, σε μια προσπάθεια να τονώσει την παραγωγή και να ενισχύσει την εξωστρέφεια των ευρωπαϊκών προϊόντων. Σε αυτή τη λογική, εξετάζει την παροχή οικονομικών διευκολύνσεων στους Ευρωπαίους κτηνοτρόφους, που θα επενδύσουν στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας, με έμφαση τη βελτίωση των όρων διαβίωσης και εκτροφής των ζώων.

Η εικόνα σήμερα

Τα περισσότερα κουνέλια στην ΕΕ εκτρέφονται σε συμβατικούς κλωβούς (μη εμπλουτισμένους), τρέφονται με συμπυκνώματα, ενώ ο περιορισμένος χώρος των κλωβοστοιχιών δεν τους επιτρέπει να εκδηλώνουν φυσιολογική συμπεριφορά. Στεγάζονται συνήθως ομαδικά σε κλωβούς, με τον χώρο που αντιστοιχεί σε κάθε κουνέλι είναι μικρότερος από τον χώρο που καλύπτουν δύο κόλλες χαρτί Α4. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις. Η Αυστρία, το 2012, απαγόρευσε τη χρήση των κλωβοστοιχιών, ενώ το Βέλγιο ανακοίνωσε τη σταδιακή κατάργησή τους και την εισαγωγή συστημάτων πάρκου έως το 2025. Η Γερμανία από την πλευρά της εισήγαγε το 2014 νομοθεσία για τη βελτίωση της διαβίωσης των ζώων, ειδικά για την εκτροφή κουνελιών, ενώ η Μεγάλη Βρετανία ήδη από το 2007 έχει θεσπίσει κανονισμούς για την καλή διαβίωση των εκτρεφόμενων ζώων, με ειδικές ανά είδος απαιτήσεις για την κονικλοτροφία. Να σημειωθεί ότι η τύχη του ψηφίσματος της Επιτροπής θα κριθεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πιθανότατα στη Σύνολο της 13ης- 16ης Μαρτίου.