Στις 30 Οκτωβρίου τα εγκαίνια του αναβαθμισμένου Κέντρου Πληροφόρησης Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού

Αναβαθμίζεται το Κέντρο Πληροφόρησης του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, με τη χρηματοδότηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» και ανάδοχο το Εθνικό Κέντρο Βιότοπων Υγρότοπων/Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και την εταιρεία S.ar.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου, στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), στο Αιτωλικό.

Έμφαση στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση

Η Μονάδα Διαχείρισης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση για τις αξίες των υγρότοπων, αλλά και των υπόλοιπων περιοχών Natura 2000, τις οικολογικές λειτουργίες τους και τον αντίκτυπό τους στην ποιότητα της ζωής και στην ευημερία των τοπικών κοινωνιών. Πιο συγκεκριμένα, υποδέχεται και ενημερώνει εκατοντάδες επισκέπτες στο Κέντρο Πληροφόρησης, το οποίο, με την αναβάθμισή του και την τοποθέτηση νέου εκθεσιακού υλικού, θα περιγράφει στις ομάδες κοινού, στις οποίες απευθύνεται, τον πλούτο και τη σημασία των προστατευόμενων περιοχών.

Με τον τρόπο αυτόν, θα ενισχύσει το επίπεδο ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού και των επισκεπτών, συμβάλλοντας στην τόνωση της τοπικής οικονομίας.