Απόφαση ανάκλησης ενταγμένων πράξεων στα βιολογικά ύψους 7,4 εκατ. ευρώ

Από 19/2 η νέα πρόσκληση της Βιολογικής
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Απόφαση ανάκλησης ενταγμένων πράξεων στο Μέτρο 11Βιολογικές καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η σχετική απόφαση την οποία  υπογράφει ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης, «η συνολική μείωση του προϋπολογισμού από την τροποποίηση και την ανάκληση των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται σε 7.476.468,18 ευρώ»

Δείτε εδώ την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια

-Διαφήμιση-