Υδροπονία, γεωθερμία, θερμοκήπια με αξιοποίηση των πλέον μοντέρνων μορφών καλλιέργειας, αλλά και των εναλλακτικών πηγών ενέργειας είναι ό,τι πιο σύγχρονο στον αγροτικό τομέα, όπου σε κάθε περίπτωση το πρώτο ζητούμενο είναι η μείωση του κόστους παραγωγής.

Η στροφή, τα τελευταία χρόνια, μεγάλων βιομηχανιών στο καινοτόμο σύστημα υδροπονικής καλλιέργειας και στη γεωθερμία έχει φέρει μια μικρή επανάσταση, αλλάζοντας τα δεδομένα στον αγροτικό τομέα, σε μια χώρα –όπως η Ελλάδα–, η οποία διαθέτει από τα πιο πλούσια εδάφη και κλιματολογικές συνθήκες που φαντάζουν ιδανικές. Για παράδειγμα, η παραγωγή ντομάτας θερμοκηπίου στο έδαφος δίνει μια παραγωγή της τάξης των 15-20 τόνων/στρέμμα στη χρονιά. Με τη μέθοδο της υδροπονίας, ωστόσο, υπάρχει δυνατότητα υπερδιπλασιασμού της παραγωγής, με το κόστος να εντοπίζεται σε αυτό που αντιστοιχεί στο κόστος αρχικής επένδυσης. Έτερο σημαντικό πλεονέκτημα για τέτοιες καινοτόμες καλλιεργητικές πρακτικές είναι ο καλύτερος χρονισμός της παραγωγής.

Εκείνο που συχνά λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας για τους επίδοξους επενδυτές είναι το κόστος εγκατάστασης, καθώς στις μεγάλες επενδύσεις μπορεί να ανέλθει από 15.000 έως και 20.000 ευρώ ανά στρέμμα
Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, τα πιστωτικά ιδρύματα δείχνουν διατεθειμένα να στηρίξουν τις καινοτόμες ιδέες και τέτοιου είδους επιχειρηματικές προσπάθειες

Εκείνο, βέβαια, που συχνά λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας για τους επίδοξους επενδυτές είναι το κόστος εγκατάστασης, καθώς σε τέτοιου είδους μεγάλες επενδύσεις μπορεί να ανέλθει από 15.000 έως και 20.000 ευρώ ανά στρέμμα. Στην υδροπονία, ειδικότερα, το κόστος εγκατάστασης αφορά σε σύστημα απορροής και συλλογής της αποστράγγισης σε δεξαμενή, κάλυψη του εδάφους με πλαστικό, αγορά υποστρώματος, εγκατάσταση καναλιών και υποστρώματος, σύγχρονη κεφαλή άρδευσης και προετοιμασίας του θρεπτικού διαλύματος, αγορά οργάνων μέτρησης αγωγιμότητας και pH, αγορά γεννήτριας και εξοπλισμού αφαλάτωσης.

Διαβάστε ακόμη: Το κόστος, η χρηματοδότηση και η διαδικασία για την κατασκευή θερμοκηπίου

Οι επενδύσεις που ξεκίνησαν προ κρίσης έχουν, ήδη, αρχίσει να αποδίδουν σημαντικά, με τις επιχειρήσεις να επωφελούνται των αναπτυξιακών νόμων, αλλά και των τραπεζικών χρηματοδοτικών εργαλείων. Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, τα πιστωτικά ιδρύματα δείχνουν διατεθειμένα να στηρίξουν τις καινοτόμες ιδέες και τέτοιου είδους επιχειρηματικές προσπάθειες, που σχετίζονται με τα θερμοκήπια και τα υδροπονικά συστήματα στην εξελιγμένη τους μορφή, έχουν κάθε ανάγκη από τραπεζική στήριξη, καθώς είναι κοστοβόρες και απαιτούν σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια.

Αγορά γης και εγκατάσταση

Η Τράπεζα Πειραιώς, από τους leader του χρηματοπιστωτικού αγροτικού τομέα, προσφέρει τα δανειακά προγράμματα «Γη και Εξοπλισμός» και «Υποστήριξη Νέων /Νεοεισερχόμενων Αγροτών», ενώ σύντομα αναμένεται να ανοίξουν και τα δανειακά προγράμματα «Στέγη & Εξοπλισμός» και «Κεφάλαιο Κίνησης».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα δανειακά προϊόντα απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους αγρότες, ανεξάρτητα από το αν είναι δικαιούχοι κάποιας μορφής επιδότησης.

Ειδικότερα, το δανειακό προϊόν «Γη και Εξοπλισμός» αφορά τόσο την αγορά καλλιεργήσιμης γης όσο και τις πάγιες δαπάνες εγκατάστασης του θερμοκηπίου. Το ποσό του δανείου μπορεί να είναι από 5.000 ευρώ και να ανέλθει έως το 80% του εκτιμώμενου κόστους της επένδυσης, με κυμαινόμενο επιτόκιο 7,60%. Ο αγρότης- πελάτης έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει το δάνειό του με προνομιακό κυμαινόμενο επιτόκιο σε περίοδο 15 ετών, αρκεί στη λήξη του δανείου του να μην είναι μεγαλύτερος από 70 ετών. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα περιόδου χάριτος μέχρι και ένα έτος κατά την οποία καταβάλλονται κάθε μήνα μόνο οι τόκοι, ενώ για το διάστημα αυτό δεν υπάρχει η υποχρέωση πληρωμής κεφαλαίου.

Δάνειο έως 150.000 ευρώ για τους νέους αγρότες

Το δανειακό πρόγραμμα «Υποστήριξη Νέων /Νεοεισερχόμενων Αγροτών» αφορά αγορά καλλιεργήσιμης γης και γεωργοκτηνοτροφικών κτισμάτων, ανέγερση/αποπεράτωση/βελτίωση γεωργοκτηνοτροφικών κτισμάτων, αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού και αγορά φυτικού ή/και ζωικού κεφαλαίου.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 19 και έως 50 ετών, οι οποίοι θα απασχοληθούν στον αγροτικό τομέα, ανεξάρτητα από την ένταξή τους ή μη σε κάποιο πρόγραμμα της πολιτείας. Βασική προϋπόθεση είναι να έχουν κύριο φορέα ασφάλισης τον ΟΓΑ και να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Το ποσό του δανείου μπορεί να είναι από 5.000 ευρώ μέχρι 150.000 ευρώ, με μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης στο 80% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους. Το κυμαινόμενο επιτόκιο είναι 7,10%, ενώ ειδικά για νέους/νεοεισερχόμενους μέχρι 40 ετών για την αγορά γης μπορεί να υπάρξει επιδότηση επιτοκίου μέχρι και 100% (στο σύνολο για μόνιμους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και 70% λοιπών περιοχών) κατόπιν έγκρισης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της περιφερειακής ενότητας στην οποία υπάγονται. Η διάρκεια εξόφλησης του δανείου είναι μέχρι 15 έτη, ενώ υπάρχει και δυνατότητα για περίοδο χάριτος μέχρι τρία έτη.

Γράφουν: Ελένη Ρέλλου

-Διαφήμιση-
gaia-sense