Στον εξωδικαστικό οφειλές προς Δημόσιο και Ταμεία άνω των 50.000 ευρώ

Στον εξωδικαστικό οφειλές προς Δημόσιο και Ταμεία άνω των 50.000 ευρώ
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν οφειλές έως 125.000 ευρώ προς το δημόσιο και άλλες 125.000 ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ και πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης, όπως ο ΟΓΑ) μέσω του εξωδικαστικού θα έχουν πλέον φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν δικαίωμα ένταξης στο μηχανισμό.

Επιπλέον, στη διαδικασία ρύθμισης μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που γεννήθηκαν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2017.

-Διαφήμιση-

Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του σχετικού νόμου καθορίζεται με δύο αποφάσεις των υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα στον εξωδικαστικό μπορούσαν να υπαχθούν οφειλές έως 50.000 ευρώ προς τα Ταμεία και έως 50.000 ευρώ προς το δημόσιο οι οποίες είχαν ωστόσο βεβαιωθεί μέχρι τις 31/12/2016.

Στις δύο αποφάσεις αναφέρεται επίσης ότι για οφειλέτες με συνολικά χρέη άνω των 125.000 ευρώ, το ΚΕΑΟ και η ΑΑΔΕ προτείνουν λύσεις, μόνο εφόσον προσκομίζεται από τον οφειλέτη αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 περ. ιδ΄ του ν. 4469/2017, ο οποίος είναι είτε φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τουλάχιστον 5 χρόνια και διαθέτει άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος ή άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού τάξης Α΄, είτε νομικό πρόσωπο, εφόσον η ως άνω αξιολόγηση και το σχέδιο υπογράφονται από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα ως άνω προσόντα, το κόστος της οποίας βαρύνει τον οφειλέτη.

Σημειωτέον ότι για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη προαφαιρούνται από το χρέος το 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Δείτε τις σχετικές την υπουργική απόφαση 34124/2768/2018 και την ΠΟΛ 1116/2018

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki