Ευρωβουλή: Οι αλλαγές στα κίνητρα για τους Νέους Αγρότες

Τι λένε οι νέοι αγρότες για τις προτάσεις του σχεδίου

Σχέδιο ψηφίσματος για την ανανέωση γενεών στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις της ΕΕ εγκρίθηκε από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου την Τρίτη 19/9 με 43 ψήφους. Το σχέδιο τονίζει ότι οι αγροτικές περιοχές, η επισιτιστική ασφάλεια της ΕΕ και το μέλλον της γεωργίας εξαρτώνται από την ανανέωση των γενεών.

Για τον λόγο αυτόν, οι ευρωβουλευτές, με επικεφαλής την εισηγήτρια Isabel Caevalhais, ζητούν δημόσιες πολιτικές που δημιουργούν δίκαιο και αξιοπρεπές εισόδημα για τους αγρότες και τις οικογένειές τους ως προϋπόθεση για την προσέλκυση νέων αγροτών στον αγροτικό τομέα, καθώς, όπως παρουσιάζουν, οι επικεφαλής των αγροτικών εκμεταλλεύσεων είναι στην πλειονότητά τους μεγαλύτεροι από 55 χρονών.

Θέσπιση νομοθεσίας

Οι ευρωβουλευτές αναγνώρισαν ως βασικά εμπόδια στην είσοδο νέων ανθρώπων στον αγροτικό τομέα την έλλειψη διαθέσιμης γης, αλλά και την υψηλή τιμή των υπάρχουσών γαιών, τη δυσκολία εύρεσης χρηματοδότησης και των μέτρων στήριξης. Προτείνουν, λοιπόν, τη θέσπιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη βελτίωση της λειτουργίας των εθνικών αγορών αγροτικής γης και την αντιμετώπιση της συγκέντρωσης γης.

Σύμφωνα με τους ίδιους, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο των τάσεων και των τιμών για την πώληση και την ενοικίαση γης, προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγές στην ΕΕ. Επίσης, ζητούν από τα κράτη-μέλη να προωθήσουν την πρόσβαση και να δοθεί προτεραιότητα στους νέους αγρότες στη χρήση της γης. Εκτός από τα παραπάνω, επισημαίνουν ότι χρειάζεται να δημιουργηθούν εθνικές στρατηγικές για την προώθηση της αλλαγής των γενεών, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής στήριξης για τη μεταβίβαση της γης.

«Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει επίσης να δημιουργήσουν μια θέση διευκολυντή για τη διαδοχή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που θα μπορεί να παρέχει καθοδήγηση κατά τη μεταφορά των γεωργικών εκμεταλλεύσεων από τη μια γενιά στην άλλη», τονίζεται στην έκθεση των ευρωβουλευτών.

Χρηματοδότηση

Σχετικά με την εύρεση χρηματοδότησης, το σχέδιο ψηφίσματος προτείνει τη διάθεση χαμηλότοκων δανείων σε νέους αγρότες, αλλά και τη στήριξή τους για την κατάθεση της πρώτης δόσης σε συνδυασμό με την παροχή οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ενίσχυσή τους.

Εκπαίδευση και διαδίκτυο σε αγροτικές περιοχές

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι οι νέοι αγρότες είναι καλύτερα εξοπλισμένοι για να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, καθώς είναι πιο πιθανό να εφαρμόσουν νέες τεχνολογίες και πρακτικές βιώσιμης γεωργίας.

Ως εκ τούτου, η έκθεση που εγκρίθηκε τονίζει την ανάγκη να παρέχεται στους νέους αγρότες πρόσβαση σε αξιόπιστο διαδίκτυο, καθώς και εκπαίδευση σε ψηφιακές, επιχειρηματικές και καινοτόμες πρακτικές. Το σχέδιο ψηφίσματος θα τεθεί σε ψηφοφορία στην ολομέλεια, πιθανώς κατά τη σύνοδο στις 16-19 Οκτωβρίου.

Αργυρώ Κουτσουράδη
Ενίσχυση των αγροτών στην προώθηση των προϊόντων

Την καθυστέρηση της εφαρμογής μίας νομοθεσίας που θα βοηθά τους νέους να ενταχθούν στον αγροτικό τομέα επισημαίνει η Αργυρώ Κουτσουράδη από τη Χίο, που καλλιεργεί και εξάγει αρωματικά φυτά.

Η ίδια τονίζει ότι «πρέπει να θεσπιστεί μια νομοθεσία που θα διευκολύνει την ένταξη νέων ανθρώπων στον αγροτικό τομέα, καταρτισμένων, με ενσυναίσθηση προς το περιβάλλον και την επιθυμία εφαρμογής σύγχρονων πρακτικών. Για να πραγματοποιηθούν αυτά, είναι αναγκαία η εφαρμογή της εκπαίδευσης, αλλά και του συστήματος των γεωργικών συμβούλων».

Για την ίδια, οι νέοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε χαμηλότοκα ή ακόμα και άτοκα δάνεια ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση, ενώ θα πρέπει να δημιουργηθεί και ένας φορέας που θα βοηθά τους αγρότες να βρίσκουν κανάλια διανομής και διάθεσης των προϊόντων τους, καθώς είναι πολλοί οι νέοι που διστάζουν να καλλιεργήσουν γιατί δεν ξέρουν πού θα δώσουν το προϊόν τους. Όσον αφορά τη γη, επισημαίνει ότι «θα μπορούσε να παρέχεται στους νέους αγρότες δημόσια γη για τα πρώτα χρόνια καλλιέργειας μέχρι να μπορέσουν να αποκτήσουν τη δική τους».

Αχμέτ Χουσεΐν
Δεν αρκεί μόνο η τεχνολογία, χρειάζεται και εκπαίδευση

Ο 23χρονος αγρότης Αχμέτ Χουσεΐν, από τη Γλυφάδα Ροδόπης, ο οποίος καλλιεργεί βαμβάκι, σιτάρι, κριθάρι και βιολογικό τριφύλλι χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες, σχολιάζει τις προτάσεις των ευρωβουλευτών σχετικά με τις διευκολύνσεις στους νέους αγρότες. Ο ίδιος πιστεύει ότι είναι αναγκαία μία πρωτοβουλία που θα διευκολύνει τους νέους να ενταχθούν στο αγροτικό επάγγελμα. Eξηγεί ότι χρειάζεται τόσο οι εταιρείες του κλάδου όσο και οι τράπεζες, να δείξουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους νέους.

«Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι ότι είμαστε νέοι σε ηλικία και όταν διαπραγματευόμαστε με εταιρείες φοβούνται για την αξιοπιστία μας, αλλά και οι τράπεζες σε κοιτούν με δυσπιστία όταν είσαι νέος στο επάγγελμα». Σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας, ο Αχμέτ εξηγεί ότι χρειάζεται η κατάλληλη εκπαίδευση τόσο των αγροτών όσο και των ανθρώπων που δουλεύουν στα χωράφια.

«Εγώ ως αγρότης που χρησιμοποιώ σύγχρονες τεχνολογίες δεν μπορώ να βρω το κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό που θα μπορεί να δουλέψει τις τεχνολογίες αυτές. Άρα, ο εξοπλισμός αυτός για εμένα είναι ακατάλληλος. Επίσης, χρειάζεται να εφαρμοστεί και η κατάλληλη νομοθεσία για τέτοιου είδους τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα υπάρχουν διαθέσιμα στην Ελλάδα τα ραντιστικά drones, για τα οποία όμως δεν υπάρχει η κατάλληλη νομοθεσία για τη χρήση τους αλλά και τη χρήση των φαρμάκων, οπότε ο αγρότης δεν μπορεί χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους τεχνολογίες».